قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن HikVision

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Hikvision DS-7608NI-E2-8P NVR

قیمت از: 1,114,000

قیمت تا: 1,114,000

Hikvision DS-7608NI-E2 NVR

قیمت از: 599,000

قیمت تا: 599,000

Hikvision DS-7616NI-E2-8P NVR

قیمت از: 1,173,000

قیمت تا: 1,173,000

Hikvision DS-7616NI-E2 NVR

قیمت از: 734,000

قیمت تا: 734,000

Hikvision DS-7604NI-E1-4P NVR

قیمت از: 707,000

قیمت تا: 707,000

Hikvision IP Dome Camera DS-2CD2720F-IS

قیمت از: 888,000

قیمت تا: 888,000

Video Cube Network Camera Hikvision DS-2CD2420FD-I
Video Cube Network Camera Hikvision DS-2CD2420FD-I

قیمت از: 423,000

قیمت تا: 423,000

Hikvision IP IR Dome Camera DS-2CD2720F-I

قیمت از: 756,000

قیمت تا: 756,000

Hikvision DS-2CD2620F-I IP IR Bullet Camera

قیمت از: 736,000

قیمت تا: 736,000

Hikvision DS-7604NI-E1 NVR

قیمت از: 476,000

قیمت تا: 476,000

Hikvision DS-2CE16D1T-VFIR3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE16D1T-VFIR3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 344,000

قیمت تا: 344,000

HikVision DS-7716NI-E4 NVR

قیمت از: 1,440,000

قیمت تا: 1,440,000

Hikvision DS-2CD2120F-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 516,000

قیمت تا: 516,000

HikVision DS-7204HGHI-SH Turbo HD DVR

قیمت از: 446,000

قیمت تا: 446,000

HikVision DS-7716NI-E4-16P NVR

قیمت از: 2,232,000

قیمت تا: 2,232,000

HikVision DS-7732NI-E4 NVR

قیمت از: 1,873,000

قیمت تا: 1,873,000

HikVision DS-7732NI-E4-16P NVR

قیمت از: 2,672,000

قیمت تا: 2,672,000

Hikvision DS-2CE56C0T-IRMM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56C0T-IRMM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 116,000

قیمت تا: 116,000

hikvision DS-2CE16C0T-IR analog Turbo HD Bullet camera
hikvision DS-2CE16C0T-IR analog Turbo HD Bullet camera

قیمت از: 140,000

قیمت تا: 140,000

Hikvision DS-2CE56C0T-IR Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56C0T-IR Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 128,000

قیمت تا: 128,000

Hikvision DS-2CE56C0T-IRM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56C0T-IRM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 140,000

قیمت تا: 140,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IT1 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IT1 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 167,000

قیمت تا: 167,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 191,000

قیمت تا: 191,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 208,000

قیمت تا: 208,000

Hikvision DS-2CE56C0T-IT1 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56C0T-IT1 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 167,000

قیمت تا: 167,000

hikvision DS-2CE56C0T-IT3 analog camera

قیمت از: 191,000

قیمت تا: 191,000

Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 286,000

قیمت تا: 286,000

Hikvision DS-2CE56C2T-VFIR3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56C2T-VFIR3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 280,000

قیمت تا: 280,000

HikVision DS-7208HGHI-F1 Turbo HD DVR

قیمت از: 637,000

قیمت تا: 637,000

Hikvision DS-2CD2642FWD-IS IP IR Bullet Camera
Hikvision DS-2CD2642FWD-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,247,000

قیمت تا: 1,247,000

HikVision DS-7616NI-E2-16P NVR

قیمت از: 1,508,000

قیمت تا: 1,508,000

Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS IP IR Bullet Camera
Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,476,000

قیمت تا: 1,476,000

Hikvision 2CD2742FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,298,000

قیمت تا: 1,298,000

Hikvision 2CD2742FWD-IZS IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,489,000

قیمت تا: 1,489,000

Hikvision 2CD2F42FWD-IS IP IR Mini Dome Camera

قیمت از: 842,000

قیمت تا: 842,000

Hikvision DS-2CD2142FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 549,000

قیمت تا: 549,000

Hikvision DS-2CD2T42WD-I5 IP Bullet Camera

قیمت از: 804,000

قیمت تا: 804,000

Hikvision DS-2CD2E20F-W Mount Fixed Dome Camera

قیمت از: 646,000

قیمت تا: 646,000

Hikvision DS-2CD2020F-I IP IR Mini Bullet Camera

قیمت از: 389,000

قیمت تا: 389,000

Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera
Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera

قیمت از: 423,000

قیمت تا: 423,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100