قیمت دوربین مداربسته کیونپ Qnap

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Qnap LIC-CAM-NAS-1CH Camera License

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap LIC-CAM-NAS-2CH Camera License

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap LIC-CAM-NAS-4CH Camera License

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP VS-2104L NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-12164U-RP Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP VS-2108L NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-12156U-RP Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-12148U-RP Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-12140U-RP Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP VS-2204Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-8148U-RP Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-8140U-RP Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-8132U-RP Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP VS-2208Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-8124U-RP Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-8148 Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-8140 Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-8132 Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-8124 Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP VS-4108Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VSM-2000 NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-6120 Pro Plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-6116 Pro Plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP VS-4112Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-4116U-RP Pro Plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-4112U-RP Pro Plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP VS-4116Pro plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap VS-4108U-RP Pro Plus NVR

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100