قیمت اکسس پوینت میکروتیک Mikrotik

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT Wireless Access Point HAP AC
Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT Wireless Access Point HAP AC

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 5,500,000

Mikrotik RB951Ui-2nD Wireless Access Point HAP
Mikrotik RB951Ui-2nD Wireless Access Point HAP

قیمت از: 1,750,000

قیمت تا: 1,750,000

Mikrotik RB951G-2HnDWireless Access Point
Mikrotik RB951G-2HnDWireless Access Point

قیمت از: 2,300,000

قیمت تا: 2,300,000

Mikrotik RB951G-2HnD 2.4Ghz Wireless SOHO Gigabit Access Point
Mikrotik RB951G-2HnD 2.4Ghz Wireless SOHO Gigabit Access Point

قیمت از: 2,300,000

قیمت تا: 2,300,000

MikroTik RBwAPG-5HacT2HnD Wireless Access point
MikroTik RBwAPG-5HacT2HnD Wireless Access point

قیمت از:

قیمت تا:

MikroTik RBwAP2nD Wireless Access point
MikroTik RBwAP2nD Wireless Access point

قیمت از:

قیمت تا:

MikroTik RB952Ui-5ac2nD Router

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik RB951-2n Wireless Access Point
Mikrotik RB951-2n Wireless Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik cAP RBcAP2nD Ceiling Access Point
Mikrotik cAP RBcAP2nD Ceiling Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD Access Point
Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik RBOmniTIKU-5HnD Access Point
Mikrotik RBOmniTIKU-5HnD Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik RB951Ui-2HnD Access Point
Mikrotik RB951Ui-2HnD Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik hAP ac lite TC Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik LHG 60G Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik hAP mini Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik RBmAP2nD Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik OmniTIK 5 ac Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik OmniTIK 5 PoE Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik Wireless Wire PoE Access Point
Mikrotik Wireless Wire PoE Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik OmniTIK 5 PoE ac Access Point
Mikrotik OmniTIK 5 PoE ac Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik RBmAPL-2nD PoE Access Point
Mikrotik RBmAPL-2nD PoE Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Mikrotik RBcAPL-2nD PoE Wi-Fi Access Point
Mikrotik RBcAPL-2nD PoE Wi-Fi Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101