قیمت اکسس پوینت دی لینک D-Link

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

D-Link DAP-2360 Accass Point

قیمت از: 1,837,000

قیمت تا: 1,837,000

D-Link DWL-2600AP Wireless Accsess Point
D-Link DWL-2600AP Wireless Accsess Point

قیمت از: 2,889,000

قیمت تا: 2,889,000

D-Link DWL-6600AP Access Point
D-Link DWL-6600AP Access Point

قیمت از: 4,205,000

قیمت تا: 4,205,000

D-Link DAP-3310 Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-link DAP-1160 Wireless N150 Access Point
D-link DAP-1160 Wireless N150 Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-2310 Wireless Access Point
D-Link DAP-2310 Wireless Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-3410 Wireless N Exterior Access Point
D-Link DAP-3410 Wireless N Exterior Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-1155 Wireless N150 Bridge-Access Point
D-Link DAP-1155 Wireless N150 Bridge-Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

TP-LINK AP500 AC1900 Wireless Gigabit Access Point
TP-LINK AP500 AC1900 Wireless Gigabit Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-1522 Wireless N Dualband Access Point
D-Link DAP-1522 Wireless N Dualband Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-2690 AirPremier N Simultaneous Dual Band PoE Access Point
D-Link DAP-2690 AirPremier N Simultaneous Dual Band PoE Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-2695 Wireless AC1750 Simultaneous Dualband PoE Access Point
D-Link DAP-2695 Wireless AC1750 Simultaneous Dualband PoE Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-3690 Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link  DAP-2553 AirPremier N Dual Band PoE Access Point
D-Link DAP-2553 AirPremier N Dual Band PoE Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-1665 Wireless Access Point
D-Link DAP-1665 Wireless Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-2330 Wireless N300 Single Band PoE Access Point
D-Link DAP-2330 Wireless N300 Single Band PoE Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-1520 Dual Band Access Point
D-Link DAP-1520 Dual Band Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-2660 Wireless Access Point
D-Link DAP-2660 Wireless Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-1860 WiFi Range Extender

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DAP-3662 Wireless Access Point
D-Link DAP-3662 Wireless Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWL-6700AP Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101