قیمت اکسس پوینت سیسکو CISCO

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Cisco WAP4410N-G5 Wireless Access Point
Cisco WAP4410N-G5 Wireless Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO WAP131 Wireless Access point
CISCO WAP131 Wireless Access point

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 Access Point
Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco AIR-AP1242AG-E-K9  Access Point
Cisco AIR-AP1242AG-E-K9 Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco AIR-AP2802I-A-K9 Wireless Access Point
Cisco AIR-AP2802I-A-K9 Wireless Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WAP150-K9 Access Point
Cisco WAP150-K9 Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WAP571E-E-K9 Access Point
Cisco WAP571E-E-K9 Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WAP361-E-K9 Access Point
Cisco WAP361-E-K9 Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco AIR-CAP3702I-H-K9 Access Point
Cisco AIR-CAP3702I-H-K9 Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101