قیمت سایر محصولات آی تی اورویبو Orvibo

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Orvibo Vi Center-300 Zigbee Hub
Orvibo Vi Center-300 Zigbee Hub

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo VS10ZW-1TO Zigbee mini Hub
Orvibo VS10ZW-1TO Zigbee mini Hub

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SC10WW-1UO Smart WiFi Camera

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo RL-804QZB Multi-Functional Relay
Orvibo RL-804QZB Multi-Functional Relay

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SW-T201ZB electrical Single Pole switch
Orvibo SW-T201ZB electrical Single Pole switch

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SW-T201ZB electrical Double Pole switch
Orvibo SW-T201ZB electrical Double Pole switch

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SW-T203ZB electrical Three Pole switch
Orvibo SW-T203ZB electrical Three Pole switch

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SW-T201DZB Dimmer electrical switch

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SW-T204ZB Scene electrical switch

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SW-T401ZB electrical Single Pole switch
Orvibo SW-T401ZB electrical Single Pole switch

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SW-T402ZB electrical Double Pole switch
Orvibo SW-T402ZB electrical Double Pole switch

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo HS1SA Smoke Sensor

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SW-T403ZB electrical Three Pole switch
Orvibo SW-T403ZB electrical Three Pole switch

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SW-T401DZB Dimmer electrical switch

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SW-T404ZB Scene electrical switch

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo SW-T405ZB Curtain electrical switch

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo CR11S8UZ-W1G Scene Smart Sticker

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo RL-804CZB RGB Relay

قیمت از:

قیمت تا:

Orvibo IR-300ZB Zigbee Allone smart wifi remote control
Orvibo IR-300ZB Zigbee Allone smart wifi remote control

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100