قیمت دستگاه کاغذ خردکن ای ایکس AX

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

AX SD305C Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

AX SD810D Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

AX SD305B Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

AX SD8008D Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

AX SD812B Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

AX SD812D Paper Shredder
AX SD812D Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

AX SD605C Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

AX SD 308B Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101