قیمت بارکد خوان | تجهیزات فروشگاهی هانیول Honeywell

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

honeywell Voyager XP 1472g barcode scanner
honeywell Voyager XP 1472g barcode scanner

قیمت از: 8,420,000

قیمت تا: 8,420,000

honeywell Xenon XP 1950g SR barcode scanner
honeywell Xenon XP 1950g SR barcode scanner

قیمت از: 23,630,000

قیمت تا: 23,630,000

honeywell Xenon XP 1952g SR barcode scanner
honeywell Xenon XP 1952g SR barcode scanner

قیمت از: 23,640,000

قیمت تا: 23,640,000

honeywell Voyager 1250g Barcode Scaner Laser
honeywell Voyager 1250g Barcode Scaner Laser

قیمت از:

قیمت تا:

بارکد خوان (هانیول) Barcode  Honeywell- MS5145
بارکد خوان (هانیول) Barcode Honeywell- MS5145

قیمت از:

قیمت تا:

Honeywell Orbit 7120 Barcode Scanner
Honeywell Orbit 7120 Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Honeywell Xenon 1902 Barcode Scanner
Honeywell Xenon 1902 Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Honeywell Xenon 1900 Barcode Scanner
Honeywell Xenon 1900 Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Honeywell Hyperion 1300g Barcode Scanner
Honeywell Hyperion 1300g Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Honeywell Voyager 1202g Barcode Scanner
Honeywell Voyager 1202g Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Honeywell Solaris 7820 Barcode Laser Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Honeywell Voyager 1400g Barcode Scaner
Honeywell Voyager 1400g Barcode Scaner

قیمت از:

قیمت تا:

Honeywell Voyager 1450G Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Honeywell Voyager 1450G Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101