لیست قیمت هارد اکسترنال |قیمت HDD External وسترن دیجیتال western digital

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Western Digital My Passport Ultra 1TB HDD External
Western Digital My Passport Ultra 1TB HDD External

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

قیمت Western Digital My Passport-1TB External HDD
قیمت Western Digital My Passport-1TB External HDD

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,500,000

قیمت Western Digital Elements External Hard Drive - 500
قیمت Western Digital Elements External Hard Drive - 500

قیمت از: 960,000

قیمت تا: 960,000

قیمت Western Digital My Book - 4TB External HDD
قیمت Western Digital My Book - 4TB External HDD

قیمت از: 4,300,000

قیمت تا: 4,300,000

Western Digital My Passport 2TB HDD External

قیمت از: 1,660,000

قیمت تا: 1,660,000

Western My Passport 4TB WDBYFT0040B Digital External HDD

قیمت از: 2,750,000

قیمت تا: 2,750,000

Western My Book 8TB Digital External HDD

قیمت از: 6,100,000

قیمت تا: 6,100,000

Western Digital My Passport 3TB WDBYFT0030B External Hard Drive
Western Digital My Passport 3TB WDBYFT0030B External Hard Drive

قیمت از: 3,050,000

قیمت تا: 3,050,000

Western Digital My Book 6TB External Hard Drive
Western Digital My Book 6TB External Hard Drive

قیمت از: 3,850,000

قیمت تا: 3,850,000

 Western Digital My Passport WDBPKJ0040BBK-WESN 4TB External HDD
Western Digital My Passport WDBPKJ0040BBK-WESN 4TB External HDD

قیمت از: 5,100,000

قیمت تا: 5,100,000

 Western Digital My Passport 2TB WDBYVG0020BBK External HDD
Western Digital My Passport 2TB WDBYVG0020BBK External HDD

قیمت از: 1,550,000

قیمت تا: 1,550,000

Western Digital My Passport 2TB WDBYFT0020B External HDD

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,100,000

Western Digital My Passport 5TB WDBFTM0050BBL-WESN External HDD

قیمت از: 11,550,000

قیمت تا: 11,550,000

Western Digital My Passport Ultra 1TB External HDD
Western Digital My Passport Ultra 1TB External HDD

قیمت از: 1,399,000

قیمت تا: 1,399,000

Western Digital My Passport Ultra 2TB External HDD
Western Digital My Passport Ultra 2TB External HDD

قیمت از: 1,750,000

قیمت تا: 1,750,000

 Western Digital My Passport Ultra 500G External HDD
Western Digital My Passport Ultra 500G External HDD

قیمت از: 2,750,000

قیمت تا: 2,750,000

Western Digital My Passport Ultra MetalEdition 1TB External HDD
Western Digital My Passport Ultra MetalEdition 1TB External HDD

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 1,950,000

Western Digital My Book 8TB External HDD

قیمت از: 7,560,000

قیمت تا: 7,560,000

Western Digital My Book 10TB Desktop External HDD
Western Digital My Book 10TB Desktop External HDD

قیمت از: 10,200,000

قیمت تا: 10,200,000

Western Digital My Book 6TB External HDD

قیمت از: 8,550,000

قیمت تا: 8,550,000

Western Digital My Book Desktop 12TB External HDD
Western Digital My Book Desktop 12TB External HDD

قیمت از: 12,420,000

قیمت تا: 12,420,000

Western Digital My Book Desktop 14TB External HDD
Western Digital My Book Desktop 14TB External HDD

قیمت از: 11,620,000

قیمت تا: 11,620,000

قیمت Western Digital Elements - 1TB External HDD
قیمت Western Digital Elements - 1TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital My Book - 3TB External HDD
قیمت Western Digital My Book - 3TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Cloud 2TB WDBCTL0020HWT-EESN NAS Storage
Western Digital My Cloud 2TB WDBCTL0020HWT-EESN NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Cloud 4TB NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Cloud 3TB NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital Elements - 2TB External HDD
قیمت Western Digital Elements - 2TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Passport Ultra Premium-1TB External Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Passport Ultra Premium 2TB External Hard Drive
Western Digital My Passport Ultra Premium 2TB External Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Passport Ultra Premium 3TB External Hard Drive
Western Digital My Passport Ultra Premium 3TB External Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Passport Ultra Metal Edition 1tb
Western Digital My Passport Ultra Metal Edition 1tb

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Passport Studio 1tb

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Book Elite 1TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Book Essential 3TB External HHD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Passport WDBYNN0010B 1TB External Hard Drive
Western Digital My Passport WDBYNN0010B 1TB External Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Wireless Pro 2TB My Passport External HDD
Western Digital Wireless Pro 2TB My Passport External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Wireless Pro 3TB My Passport External HDD
Western Digital Wireless Pro 3TB My Passport External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Cloud 8TB WDBCTL0080HWT-EESN External HDD
Western Digital My Cloud 8TB WDBCTL0080HWT-EESN External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Passport Ultra 4TB External HDD
Western Digital My Passport Ultra 4TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101