پیشرو بهینه نوآوران

مشخصات فروشنده
 • نام مدیر
 • اکبر آهنی ها
 • نام مسئول فروش
 • فائزه آهنی ها
 • آدرس شبکه اجتماعی
 • https://t.me/pbnict
 • نشانی
 • خیابان شریعتی-روبروی مترو شریعتی-ک زرین-برج مینا-ط3-واحد 7
 • تلفن
 • 22894600
 • فکس
 • 22894603
 • موبایل
 • 09212166018
 • رزومه
 • مجری و مشاور و فروش تجهیزات فیبرنوریمجری و مشاور و فروش تجهیزات شبکه مجری و مشاور و فروش تجهیزات FTTH
لیست قیمت
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)مدت گارانتی
پیگتیل فیبر نوری پی بی ان 7 متری Din 1056 روز و 11 ساعت و 4 دقیقه قبل 17,100 1ماه با گارانتی
پیگتیل فیبر نوری پی بی ان 5 متری Din 1056 روز و 11 ساعت و 5 دقیقه قبل 16,000 1ماه با گارانتی
پیگتیل فیبر نوری پی بی ان 10 متری Din 1056 روز و 11 ساعت و 6 دقیقه قبل 20,000 1ماه با گارانتی
پیگتیل فیبر نوری پی بی ان 12 متری Din 1056 روز و 11 ساعت و 7 دقیقه قبل 20,700 1ماه با گارانتی
پیگتیل فیبر نوری پی بی ان 8 متری Din UPC 3mm 1056 روز و 11 ساعت و 7 دقیقه قبل 17,800 1ماه با گارانتی
پیگتیل فیبر نوری پی بی ان 15 متری Din 1056 روز و 11 ساعت و 8 دقیقه قبل 23,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد نت لینک 1 متری SC-LC MM Dumplex 2mm 1056 روز و 11 ساعت و 13 دقیقه قبل 27,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 50 متری LC-LC MM Duplex 3mm 1056 روز و 11 ساعت و 30 دقیقه قبل 100,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 1 متری LC-LC MM Duplex 2mm 1056 روز و 11 ساعت و 31 دقیقه قبل 28,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 20 متری SC-LC MM simplex 2mm 1056 روز و 11 ساعت و 33 دقیقه قبل 24,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 1 متری SC-LC MM Duplex 2mm 1056 روز و 11 ساعت و 41 دقیقه قبل 27,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 3 متری SC-SC MM Duplex 3mm 1056 روز و 11 ساعت و 46 دقیقه قبل 27,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 10 متری din-din SM simplex 3mm 1060 روز و 7 ساعت و 59 دقیقه قبل 32,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 10 متری fc-fc SM duplex 3mm 1060 روز و 8 ساعت و 4 دقیقه قبل 47,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 10 متری fc-fc SM simplex 3mm 1060 روز و 8 ساعت و 6 دقیقه قبل 32,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 3 متری fc-fc SM duplex lszh 3mm 1060 روز و 8 ساعت و 8 دقیقه قبل 36,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 3 متری fc-fc SM simplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 9 دقیقه قبل 17,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 3 متری fc-fc SM duplex 3mm 1060 روز و 8 ساعت و 10 دقیقه قبل 36,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 5 متری lc-st SM duplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 12 دقیقه قبل 42,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 20 متری LC-FC SM Simplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 24 دقیقه قبل 26,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 15 متری LC-FC SM Simplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 33 دقیقه قبل 24,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 10 متری LC-FC SM Simplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 35 دقیقه قبل 20,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 10 متری LC-LC SM Simplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 41 دقیقه قبل 18,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 5 متری LC-LC SM Duplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 44 دقیقه قبل 42,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 3 متری LC-LC SM Duplex 3mm 1060 روز و 8 ساعت و 47 دقیقه قبل 34,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 2 متری LC-LC SM Duplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 48 دقیقه قبل 29,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 1 متری LC-LC SM Duplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 49 دقیقه قبل 28,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 2 متری sc-mtrj SM duplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 51 دقیقه قبل 34,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 3 متری sc-mtrj SM duplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 52 دقیقه قبل 36,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 5 متری sc-mtrj SM duplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 53 دقیقه قبل 42,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 10 متری sc-mtrj SM duplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 55 دقیقه قبل 48,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 3 متری sc-st SM duplex 3mm 1060 روز و 8 ساعت و 57 دقیقه قبل 34,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 2 متری sc-st SM simplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 58 دقیقه قبل 30,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 30 متری SC-FC SM Simplex 2mm 1060 روز و 8 ساعت و 59 دقیقه قبل 32,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 15 متری SC-FC SM Duplex 3mm 1060 روز و 9 ساعت و 23,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 10 متری SC-FC SM Simplex 2mm 1060 روز و 9 ساعت و 1 دقیقه قبل 20,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 5 متری SC-FC SM Duplex 3mm 1060 روز و 9 ساعت و 2 دقیقه قبل 44,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 3 متری SC-FC SM Duplex 3mm 1060 روز و 9 ساعت و 4 دقیقه قبل 34,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 2 متری SC-FC SM Duplex 2mm 1060 روز و 9 ساعت و 5 دقیقه قبل 26,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 20 متری sc-lc SM simplex 2mm 1060 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه قبل 24,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 15 متری sc-lc SM simplex 2mm 1060 روز و 9 ساعت و 10 دقیقه قبل 22,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 10 متری sc -lc SM Duplex 3mm 1060 روز و 9 ساعت و 13 دقیقه قبل 36,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 20 متری SC-SC SM Simplex 3mm 1060 روز و 9 ساعت و 20 دقیقه قبل 32,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 5 متری SC-SC SM Duplex 2mm 1060 روز و 9 ساعت و 21 دقیقه قبل 36,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 3 متری SC-SC SM Duplex 3mm LSZH 1060 روز و 9 ساعت و 23 دقیقه قبل 32,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 3 متری SC-SC SM Duplex 3mm 1060 روز و 9 ساعت و 24 دقیقه قبل 32,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 2 متری SC-SC SM Duplex APC LSZH 2mm 1060 روز و 9 ساعت و 26 دقیقه قبل 36,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 2 متری SC-SC SM Duplex 2mm 1060 روز و 9 ساعت و 27 دقیقه قبل 26,000 1ماه با گارانتی
پچ کورد پی بی ان 1 متری SC-SC SM Duplex 2mm 1060 روز و 9 ساعت و 29 دقیقه قبل 25,000 1ماه با گارانتی
پیگتیل فیبر نوری پی بی ان 12 متری Din SM 3mm 1060 روز و 9 ساعت و 32 دقیقه قبل 22,000 1ماه با گارانتی
ارتباط با فروشنده
با فروشنده در تماس باشید.
 
نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100