دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ماژول شبکه | Network Modules

سیسکو CISCO میکروتیک Mikrotik دی لینک D-Link زایکو ZYCOO آی پی کام IP-COM لول وان Level One اچ پی HP

قیمت ماژول شبکه | Network Modules

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Cisco WIC-1SHDSL-V3 Network Module
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,500,000
Cisco GLC-LH-SM Network Modules
قیمت از 380,000
قیمت تا 470,000
Cisco SFP GLC-T Network Modules
قیمت از 700,000
قیمت تا 950,000
Cisco SFPlus GLC-SX-MM Network Module
قیمت از 450,000
قیمت تا 550,000
CISCO SFP GLC-ZX-SM Optical Fiber Module
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 2,100,000
Cisco WIC-1T Network Module
قیمت از 700,000
قیمت تا 850,000
Cisco SFP10G-LR Network Module
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,800,000
CISCO GLC-SX-MMD Network Modules
قیمت از 550,000
قیمت تا 600,000
CISCO PVDM2-32 Network Modules
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 3,500,000
Cisco C3KX-NM-1G Network Module
قیمت از 650,000
قیمت تا 7,000,000
CISCO VWIC-2MFT-G703 Network Modules
قیمت از 2,850,000
قیمت تا 4,000,000
Cisco GBIC-WS-G5486 Optical Fiber Modules
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,500,000
Cisco VWIC2-2MFT-T1-E1 Network Modules
قیمت از 7,800,000
قیمت تا 23,000,000
Cisco SFP10G-SR Network Module
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 2,000,000
Cisco GLC-LH-SMD Network Module
قیمت از 580,000
قیمت تا 650,000
Cisco PVDM2-8 Network Module
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 1,500,000
Cisco SFP10G-LR Network Module
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 3,500,000
Cisco WIC-1ENET Network Modules
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,350,000
CISCO Interface Cards HWIC-4SHDSL Network Module
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 14,000,000
Cisco HWIC-2T Network Module
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 7,200,000
قیمت Cisco Module C3KX-NM-10G
قیمت از 24,500,000
قیمت تا 28,000,000
CISCO WS-G5484 Optical Fibre Module
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,200,000
CISCO VWIC-2MFT-E1 Network Modules
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 5,000,000
HP 8GB SFP Plus AJ718A Optical Fiber Module
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,100,000
IP-Com G311MM Optical Fiber Module
قیمت از 1,050,000
قیمت تا 1,050,000
Cisco PA-MC-STM-1 Network Module
قیمت از 185,000,000
قیمت تا 190,000,000
Cisco C2960X-Stack Network Module
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 18,000,000
Cisco VWIC-1MFT-E1 Network Modules
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,550,000
CISCO PVDM2-64 Network Modules
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 6,000,000
قیمت Mikrotik S-31DLC20D Optic Fibre Module
قیمت از 920,000
قیمت تا 950,000
Level one GVT-0301 Fiber Optic Module
قیمت از 2,740,000
قیمت تا 3,100,000
Level one GVT-0300 Fiber Optic Module
قیمت از 1,480,000
قیمت تا 1,560,000
HP 10GB SR SFP Plus 455885-001 Optical Transceiver
قیمت از 888,888
قیمت تا 888,888
Cisco WIC-1ADSL Network Module
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 2,500,000
Cisco WIC-2T Interface Card Module
قیمت از 1,100,000
قیمت تا 1,200,000
Cisco XENPAK-10GB-SR Transceiver Module
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
CISCO X2-10GB-LX4 Transceiver Modules
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
Cisco XENPAK-10GB-LR Network Modules
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
CISCO XENPAK-10GB-ER Plus Network Modules
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
CISCO VIC2-4FXO Voice Interface Modules
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 11,800,000
2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها