دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ماژول شبکه | Network Modules

لول وان Level One دی لینک D-Link زایکو ZYCOO اچ پی HP سیسکو CISCO میکروتیک Mikrotik آی پی کام IP-COM

قیمت ماژول شبکه | Network Modules

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP 10GB SR SFP Plus 455885-001 Optical Transceiver
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Cisco VWIC-1MFT-E1 Network Modules
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,550,000
CISCO PVDM2-64 Network Modules
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 6,000,000
قیمت Mikrotik S-31DLC20D Optic Fibre Module
قیمت از 920,000
قیمت تا 950,000
CISCO SFP GLC-ZX-SM Optical Fiber Module
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 2,100,000
Cisco HWIC-2T Network Module
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 7,200,000
CISCO VWIC-2MFT-E1 Network Modules
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 5,000,000
Cisco WIC-1ENET Network Modules
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,400,000
Cisco WIC-1T Network Module
قیمت از 700,000
قیمت تا 850,000
Cisco GLC-LH-SM Network Modules
قیمت از 380,000
قیمت تا 470,000
Cisco SFP GLC-T Network Modules
قیمت از 700,000
قیمت تا 950,000
Cisco WIC-1SHDSL-V3 Network Module
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,500,000
Cisco X2-10GB-LR Module
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 6,400,000
Cisco WS-X6716-10GE Network Modules
قیمت از 350,000,000
قیمت تا 350,000,000
HP 8GB SFP Plus AJ718A Optical Fiber Module
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,100,000
Cisco SFPlus GLC-SX-MM Network Module
قیمت از 450,000
قیمت تا 550,000
قیمت Cisco Module C3KX-NM-10G
قیمت از 24,500,000
قیمت تا 28,000,000
CISCO GLC-SX-MMD Network Modules
قیمت از 550,000
قیمت تا 600,000
IP-Com G311MM Optical Fiber Module
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,050,000
Cisco C3KX-NM-1G Network Module
قیمت از 650,000
قیمت تا 7,000,000
Cisco GBIC-WS-G5486 Optical Fiber Modules
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,500,000
Cisco PVDM3-64 Voice Interface Module
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 33,000,000
Cisco WAN Card WIC-2AM-V2 Analog Modem
قیمت از 7,800,000
قیمت تا 7,800,000
CISCO WS-G5484 Optical Fibre Module
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,200,000
CISCO VIC2-4FXO Voice Interface Modules
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 11,800,000
قیمت Cisco modul VIC-4FXS-DID
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 11,000,000
Cisco HWIC-2FE Fast Ethernet Router Module
قیمت از 520,000
قیمت تا 11,200,000
CISCO HWIC-2CE1T1-PRI Network Modules
قیمت از 28,400,000
قیمت تا 39,000,000
Cisco PVDM3-16 Voice Interface Module
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,300,000
Cisco SFP10G-LR Network Module
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,800,000
Cisco x2-10GB-SR Network Modules
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
Cisco HWIC-1T Network Module
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,800,000
Cisco PVDM2-8 Network Module
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 1,500,000
CISCO PVDM2-32 Network Modules
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 3,500,000
CISCO VWIC-2MFT-G703 Network Modules
قیمت از 2,850,000
قیمت تا 4,000,000
Cisco GLC-FE-100LX Network Module
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,400,000
Cisco VWIC2-2MFT-T1-E1 Network Modules
قیمت از 7,800,000
قیمت تا 23,000,000
Cisco interface Cards HWIC-1ADSL Network Modules
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 12,000,000
Cisco HWIC-1FE Network Module
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 10,500,000
Cisco EHWIC-4ESG Interface Card Module
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 6,800,000
2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها