شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

یوکی نت YUKI-NET اکوئیپ equip اچ پی آسیا HPAsia اوریکو Orico آی بی سی IBC اچ پی HP فلت پک Flat Pack ژاکو ZHACO دینتک Dintek اچ پی آی HPI اچ پی ای HPE کیونپ Qnap IRAN RACK پانوراما Panorama نگزنس Nexans اس سی دی SCD آی توتن I-TOTEN دی اس ای DSE آی تک I-TAK یورک URACK دیتاشین DataSheen کنوویت Canovate ماهان mahan اچ پی پرو HP Pro پایا سیستم Paya System مدیا رک media rack

قیمت رک و متعلقات رک شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
IBC 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 1,100,000
قیمت تا 1,100,000
HP H5M70A PDU
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
ZHACO 9 Unit 60 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 3,040,000
قیمت تا 3,040,000
ZHACO 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 16,400,000
قیمت تا 16,400,000
ZHACO 22 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 10,900,000
قیمت تا 10,900,000
ZHACO 6 Unit 45 Depth Glass Door Wall Rack With Shelf
قیمت از 1,460,000
قیمت تا 1,460,000
ZHACO Mini Glass Door Cream Wall Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
ZHACO 4 Unit 40 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,285,000
قیمت تا 1,285,000
ZHACO Mini Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
ZHACO 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
ZHACO 16 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
ZHACO 12 Unit 60 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 3,785,000
قیمت تا 3,785,000
ZHACO 4 Unit 50 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,530,000
قیمت تا 1,530,000
ZHACO 4 Unit 50 Depth Metal Door Wall Rack
قیمت از 1,780,000
قیمت تا 1,780,000
ZHACO 3 Unit 38 Depth Wall Rack With Shelf
قیمت از 1,130,000
قیمت تا 1,130,000
ZHACO 35 Depth Metal door Mini Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
ZHACO 5 Unit 40 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,400,000
ZHACO 4 Unit 40 Depth Metal Door Wall Rack
قیمت از 1,540,000
قیمت تا 1,540,000
ZHACO 9 Unit 60 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 3,040,000
قیمت تا 3,040,000
ZHACO 4 Unit 40 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,285,000
قیمت تا 1,285,000
ZHACO 35 Depth Metal door Cream Mini Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
Wall Rack HPAsia 9 Unit Depth 60
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,420,000
HPAsia Nuts and bolts Rack
قیمت از 143,500
قیمت تا 175,000
HPAsia 9 Unit Depth 45 Wall Rack
قیمت از 1,681,000
قیمت تا 2,050,000
Power Module Rack HPAsia 39Port
قیمت از 1,451,400
قیمت تا 1,770,000
HPAsia AC 220V Rack FAN
قیمت از 155,800
قیمت تا 190,000
HPAsia 5Clasp Cable Protection Rack
قیمت از 205,000
قیمت تا 376,000
HPAsia Unit Fan Rack
قیمت از 492,000
قیمت تا 600,000
HPAsia Light Panel
قیمت از 229,600
قیمت تا 280,000
Stand Rack HPAsia 42 Unit Depth 60
قیمت از 7,872,000
قیمت تا 9,600,000
HPAsia Wheel and Stands Rack
قیمت از 77,900
قیمت تا 95,000
Wall Rack HPAsia 12 Unit Depth 60
قیمت از 2,788,000
قیمت تا 3,870,300
HPAsia 42 Unit 80 Depth stand Rack
قیمت از 8,774,000
قیمت تا 10,700,000
HPAsia Fixed Floor Rack 1 Unit Depth 25
قیمت از 143,500
قیمت تا 175,000
HPAsia 2Unit Duct Panel Rack
قیمت از 98,400
قیمت تا 120,000
Power Module Rack HPAsia 9 Port
قیمت از 399,000
قیمت تا 2,750,000
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها