شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

اچ پی ای HPE ماهان mahan نگزنس Nexans کیونپ Qnap اچ پی HP آی توتن I-TOTEN کنوویت Canovate دیتاشین DataSheen اچ پی آی HPI فلت پک Flat Pack اس سی دی SCD IRAN RACK مدیا رک media rack اچ پی پرو HP Pro دینتک Dintek اوریکو Orico اچ پی آسیا HPAsia یوکی نت YUKI-NET ژاکو ZHACO پانوراما Panorama دی اس ای DSE اکوئیپ equip آی بی سی IBC یورک URACK آی تک I-TAK پایا سیستم Paya System

قیمت رک و متعلقات رک شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
رک هارد اوریکو HDD Mobile Rack  1105SS
قیمت از 940,000
قیمت تا 940,000
IBC 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 1,100,000
قیمت تا 1,100,000
ZHACO 35 Depth Metal door Cream Mini Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
ZHACO 4 Unit 40 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,285,000
قیمت تا 1,285,000
ZHACO Mini Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
ZHACO 4 Unit 40 Depth Metal Door Wall Rack
قیمت از 1,540,000
قیمت تا 1,540,000
ZHACO 4 Unit 50 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,530,000
قیمت تا 1,530,000
ZHACO 9 Unit 60 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 3,040,000
قیمت تا 3,040,000
ZHACO 35 Depth Metal door Mini Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
ZHACO 16 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
ZHACO 4 Unit 50 Depth Metal Door Wall Rack
قیمت از 1,780,000
قیمت تا 1,780,000
ZHACO 12 Unit 60 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 3,785,000
قیمت تا 3,785,000
ZHACO Mini Glass Door Cream Wall Rack
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 1,070,000
ZHACO 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 16,400,000
قیمت تا 16,400,000
ZHACO 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
ZHACO 3 Unit 38 Depth Wall Rack With Shelf
قیمت از 1,130,000
قیمت تا 1,130,000
ZHACO 5 Unit 40 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,400,000
ZHACO 4 Unit 40 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 1,285,000
قیمت تا 1,285,000
ZHACO 6 Unit 45 Depth Glass Door Wall Rack With Shelf
قیمت از 1,460,000
قیمت تا 1,460,000
ZHACO 9 Unit 60 Depth Glass Door Wall Rack
قیمت از 3,040,000
قیمت تا 3,040,000
ZHACO 22 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 10,900,000
قیمت تا 10,900,000
Equip ERS-3266 Rack server
قیمت از 9,200,000
قیمت تا 9,200,000
Rack Power Module Equip PMM-08
قیمت از 480,000
قیمت تا 480,000
equip ERW-1266 rack server
قیمت از 4,100,000
قیمت تا 4,100,000
Equip ERS-3268 Rack server
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
Equip ERS-3761 Rack server
قیمت از 12,300,000
قیمت تا 12,700,000
ایکوییپ Equip Rack 47U ERS-4761
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,000,000
ERW-0464 rack wall equip
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,600,000
Equip ERS-1566 Rack server
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
rack wall equip ERM-4202
قیمت از 7,950,000
قیمت تا 7,950,000
Equip ERS-4266 Rack server
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 12,500,000
rack wall equip ERW-1246
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 3,600,000
equip ERW-0465D rack wall
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
Yuki-Net Y-139460 Cable Management
قیمت از 300,000
قیمت تا 500,000
Dintek 1U Cable Management Panel
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
PANORAMA RM-2440 RACK MONITOR
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 45,000,000
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها