شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


روش و خدمات پس از فروش تجهیزات تخصصی شبکه و سیستم های حفاظتی و امنیتی کالاسیس


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

کیونپ Qnap اچ پی پرو HP Pro مدیا رک media rack پایا سیستم Paya System دی اس ای DSE آی بی سی IBC یورک URACK آی تک I-TAK اوریکو Orico اچ پی HP یوکی نت YUKI-NET اچ پی آسیا HPAsia IRAN RACK ماهان mahan اچ پی ای HPE آی توتن I-TOTEN اس سی دی SCD نگزنس Nexans اچ پی آی HPI ژاکو ZHACO کنوویت Canovate دیتاشین DataSheen فلت پک Flat Pack دینتک Dintek اکوئیپ equip پانوراما Panorama

قیمت رک و متعلقات رک شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
IBC 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 1,100,000
قیمت تا 1,100,000
DSE CR22D80-22U Unit 80 Depth Network server Rack
قیمت از 7,530,000
قیمت تا 7,530,000
Flat Pack FP6942-42U Unit 100 Depth Wall Rack
قیمت از 7,990,000
قیمت تا 7,990,000
HPE hp6814-14U Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 7,650,000
قیمت تا 7,650,000
HPE HP6642-42U Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 9,990,000
قیمت تا 9,990,000
Datasheen FB27G BALL Rack Fan
قیمت از 250,000
قیمت تا 250,000
HPE HP6942-42U Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 13,990,000
قیمت تا 13,990,000
HPE HP6628-28U Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,990,000
قیمت تا 7,990,000
Flat Pack FP6622-22U Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 5,620,000
قیمت تا 5,620,000
HPE HP6822-22U Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,490,000
قیمت تا 8,490,000
HPE HP6609-9U Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 3,560,000
قیمت تا 3,560,000
Datasheen LU05W LED Panel Light
قیمت از 328,000
قیمت تا 328,000
DSE CR42D100-42U Unit 100 Depth Network server Rack
قیمت از 11,590,000
قیمت تا 11,590,000
I-TOTEN IT6642-42U Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 10,990,000
قیمت تا 10,990,000
HPE HP6828-28U Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 9,392,000
قیمت تا 9,392,000
URACK UR1460PFC-14U Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 2,490,000
قیمت تا 2,490,000
Flat Pack FP6612-12U Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 4,290,000
قیمت تا 4,290,000
Flat Pack FP6832-32U Unit 80 Depth Wall Rack
قیمت از 6,780,000
قیمت تا 6,780,000
Flat Pack FP6922-22U Unit 100 Depth Wall Rack
قیمت از 6,290,000
قیمت تا 6,290,000
HPE HP6612-12U Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 4,150,000
قیمت تا 4,150,000
DSE D42100B 42 Unit Frame Rack Wall Rack
قیمت از 8,400,000
قیمت تا 8,400,000
Flat Pack FP6932-32U Unit 100 Depth Wall Rack
قیمت از 7,430,000
قیمت تا 7,430,000
Flat Pack FP6642-42U Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 6,900,000
قیمت تا 6,900,000
Flat Pack FP6842-42U Unit 80 Depth Wall Rack
قیمت از 7,650,000
قیمت تا 7,650,000
HPE HP6622-22U Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,190,000
قیمت تا 7,190,000
URACK UR0960-9U Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 1,099,000
قیمت تا 1,099,000
HPE HP6938-38U Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 11,950,000
قیمت تا 11,950,000
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها