شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

کنوویت Canovate آی بی سی IBC اچ پی ای HPE IRAN RACK آی تک I-TAK اس سی دی SCD فلت پک Flat Pack پانوراما Panorama آی توتن I-TOTEN اچ پی HP اچ پی پرو HP Pro ژاکو ZHACO یوکی نت YUKI-NET اکوئیپ equip اچ پی آسیا HPAsia اچ پی آی HPI دی اس ای DSE کیونپ Qnap نگزنس Nexans ماهان mahan پایا سیستم Paya System یورک URACK مدیا رک media rack دیتاشین DataSheen دینتک Dintek اوریکو Orico

قیمت رک و متعلقات رک شبکه آی تک I-TAK

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
I-TAK D50-420 4 Unit Wall Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
I-TAK D80-472 42 Unit Stand Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
I-TAK D100-473 42 Unit Stand Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
I-TAK D60-435 9 Unit Wall Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
I-TAK D45-431 7 Unit Wall Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
I-TAK D32-430 6 Unit Wall Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
I-TAK D60-458 22 Unit Stand Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
I-TAK D80-464 32 Unit Stand Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
I-TAK D60-461 28 Unit Stand Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
I-TAK D45-433 9 Unit Wall Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
I-TAK D60-436 12 Unit Wall Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
I-TAK 18 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 000
قیمت تا 000
رک 4 یونیت ، عمق 50 و عرض 60 سانتی متر
قیمت از 000
قیمت تا 000
رک 6 یونیت ، عمق 32 و عرض 60 سانتی متر
قیمت از 000
قیمت تا 000
رک 7 یونیت ، عمق 45 و عرض 60 سانتی متر ،
قیمت از 000
قیمت تا 000
رک 9 یونیت ، عمق 45 و عرض 60 سانتی متر
قیمت از 000
قیمت تا 000
رک 9 یونیت ، عمق 60 و عرض 60 سانتی متر
قیمت از 000
قیمت تا 000
 رک 12 یونیت ، با ارتفاع   65 عمق 60 و عرض 60 سانتی متر
قیمت از 000
قیمت تا 000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها