شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

آی تک I-TAK کنوویت Canovate فلت پک Flat Pack اس سی دی SCD یوکی نت YUKI-NET اچ پی آی HPI نگزنس Nexans IRAN RACK دینتک Dintek آی توتن I-TOTEN اچ پی ای HPE مدیا رک media rack دی اس ای DSE دیتاشین DataSheen ماهان mahan ژاکو ZHACO پانوراما Panorama اوریکو Orico اکوئیپ equip کیونپ Qnap اچ پی پرو HP Pro آی بی سی IBC یورک URACK اچ پی HP اچ پی آسیا HPAsia پایا سیستم Paya System

قیمت رک و متعلقات رک شبکه مدیا رک media rack

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Media Rack 80 Depth GA-4-800 Stand Rack Fixed Shelf
قیمت از 360,000
قیمت تا 360,000
Media Rack GB6838B-38 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,600,000
قیمت تا 8,600,000
Media Rack GB6142B-42 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 16,464,000
قیمت تا 16,464,000
Media Rack GB6632B-32 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 10,918,000
قیمت تا 10,918,000
Media Rack GB6832B-32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,100,000
قیمت تا 8,100,000
Media Rack GB8147B-47 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 24,000,000
قیمت تا 24,000,000
Media Rack GB6132B-32 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 14,120,000
قیمت تا 14,120,000
Media Rack GMA6612B-12 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 4,810,000
قیمت تا 4,810,000
Media Rack Depth 100 GA-2-1000 Moving Rack Shelf
قیمت از 875,000
قیمت تا 875,000
Media Rack GMA6412B-12 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 4,170,000
قیمت تا 4,170,000
Media Rack GB6615B-15 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,946,000
قیمت تا 7,946,000
Media Rack GB6147B-47 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 17,652,000
قیمت تا 17,652,000
Media Rack 100 Depth GA-4-1000 Stand Rack Fixed Shelf
قیمت از 400,000
قیمت تا 400,000
Media Rack GB6628B-28 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 10,386,000
قیمت تا 10,386,000
Media Rack GB6818B-18 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 9,723,000
قیمت تا 9,723,000
Media Rack GB6842B-42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 13,100,000
قیمت تا 13,100,000
Media Rack GA-18 Rittal Lock Rack
قیمت از 148,000
قیمت تا 148,000
Media Rack Depth 100 Moving Rack Shelf
قیمت از 875,000
قیمت تا 875,000
Media Rack Depth 60 Moving Rack Shelf
قیمت از 735,000
قیمت تا 735,000
Media Rack GB6618B-18 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 5,780,000
قیمت تا 5,780,000
Media Rack Depth 80 Moving Rack Shelf
قیمت از 810,000
قیمت تا 810,000
Media Rack GB6815B-15 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 9,048,000
قیمت تا 9,048,000
Media Rack GB6638B-38 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 10,960,000
قیمت تا 10,960,000
Media Rack GB6828B-28 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 9,660,000
قیمت تا 9,660,000
Media Rack GB6138B-38 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 10,960,000
قیمت تا 10,960,000
Media Rack GB8142B-42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 13,100,000
قیمت تا 13,100,000
Media Rack GB6822B-22 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,360,000
قیمت تا 8,360,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها