شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

کنوویت Canovate آی بی سی IBC اچ پی ای HPE IRAN RACK آی تک I-TAK اس سی دی SCD فلت پک Flat Pack پانوراما Panorama آی توتن I-TOTEN اچ پی HP اچ پی پرو HP Pro ژاکو ZHACO یوکی نت YUKI-NET اکوئیپ equip اچ پی آسیا HPAsia اچ پی آی HPI دی اس ای DSE کیونپ Qnap نگزنس Nexans ماهان mahan پایا سیستم Paya System یورک URACK مدیا رک media rack دیتاشین DataSheen دینتک Dintek اوریکو Orico

قیمت رک و متعلقات رک شبکه آی بی سی IBC

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
IBC 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 1,100,000
قیمت تا 1,100,000
IBC 14 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
IBC 18 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 6,600,000
قیمت تا 6,600,000
IBC 47 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 17,600,000
قیمت تا 17,600,000
IBC 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 11,400,000
قیمت تا 11,400,000
IBC 6 Unit 45 Depth wall Rack
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,700,000
IBC 44 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 16,500,000
قیمت تا 16,500,000
IBC 60 Depth Rack Moving Shelf
قیمت از 750,000
قیمت تا 750,000
IBC 12x12 BALL Rack Fan
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
IBC 27 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
IBC 40 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 10,400,000
قیمت تا 10,400,000
IBC 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 10,700,000
قیمت تا 10,700,000
IBC 42 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 9,600,000
قیمت تا 9,600,000
IBC 8 Port PDU
قیمت از 750,000
قیمت تا 750,000
IBC 1 Unit LIGH PANEL
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
IBC 1 Unit Thermometer
قیمت از 1,650,000
قیمت تا 1,650,000
IBC 9 Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
IBC 22 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 8,300,000
IBC 12x12 Rack Fan
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
IBC 4 Unit Blank Panels
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
IBC 32 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 8,800,000
IBC 5 Unit 35 Depth wall Rack
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
IBC 80 Depth Stand Rack Fixed Shelf
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
IBC 42 Unit 100 Depth 80 Width Stand Rack
قیمت از 18,600,000
قیمت تا 18,600,000
IBC 14 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,700,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها