شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

اچ پی پرو HP Pro اچ پی آی HPI فلت پک Flat Pack کنوویت Canovate مدیا رک media rack پایا سیستم Paya System یوکی نت YUKI-NET اچ پی HP کیونپ Qnap آی تک I-TAK اچ پی ای HPE آی بی سی IBC اوریکو Orico ژاکو ZHACO اس سی دی SCD نگزنس Nexans دی اس ای DSE آی توتن I-TOTEN اچ پی آسیا HPAsia ماهان mahan دینتک Dintek اکوئیپ equip IRAN RACK پانوراما Panorama دیتاشین DataSheen یورک URACK

قیمت رک و متعلقات رک شبکه آی بی سی IBC

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
IBC 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 1,100,000
قیمت تا 1,100,000
IBC 14 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,700,000
IBC 42 Unit 100 Depth 80 Width Stand Rack
قیمت از 18,600,000
قیمت تا 18,600,000
IBC 32 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 8,800,000
IBC 22 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 8,300,000
IBC 27 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
IBC 40 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 10,400,000
قیمت تا 10,400,000
IBC 8 Port PDU
قیمت از 750,000
قیمت تا 750,000
IBC 80 Depth Stand Rack Fixed Shelf
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
IBC 5 Unit 35 Depth wall Rack
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
IBC 47 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 17,600,000
قیمت تا 17,600,000
IBC 4 Unit Blank Panels
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
IBC 12x12 BALL Rack Fan
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
IBC 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 11,400,000
قیمت تا 11,400,000
IBC 9 Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
IBC 12x12 Rack Fan
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
IBC 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 10,700,000
قیمت تا 10,700,000
IBC 42 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 9,600,000
قیمت تا 9,600,000
IBC 1 Unit LIGH PANEL
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
IBC 1 Unit Thermometer
قیمت از 1,650,000
قیمت تا 1,650,000
IBC 6 Unit 45 Depth wall Rack
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,700,000
IBC 60 Depth Rack Moving Shelf
قیمت از 750,000
قیمت تا 750,000
IBC 18 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 6,600,000
قیمت تا 6,600,000
IBC 14 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
IBC 44 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 16,500,000
قیمت تا 16,500,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها