دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه SAN Storage

اچ پی HP دی لینک D-Link

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه SAN Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP P2000 G3 MSA AP845B NAS Storage
قیمت از 195,000,000
قیمت تا 210,000,000
HP P2000 G3 MSA AP846A NAS Storage
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 210,000,000
HP EVA M6412A 1TB FATA FC Dual Port HDD
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
HP P2000 G3 MSA AP846B SAN Storage
قیمت از 215,000,000
قیمت تا 215,000,000
D-Link ShareCenter DNS-345 Diskless NAS Storage
قیمت از 14,390,000
قیمت تا 14,390,000
D-Link ShareCenter DNS-320L 2TB  NAS Storage
قیمت از 11,650,000
قیمت تا 11,650,000
HP MSA 2040 C8R15A SAN Storage
قیمت از 209,500,000
قیمت تا 209,500,000
HP MSA 2040 K2R80A SAN Storage
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 180,000,000
HP MSA 2040 C8R14A SAN Storage
قیمت از 189,500,000
قیمت تا 189,500,000
HP MSA 2040 K2R79A SAN Storage
قیمت از 185,000,000
قیمت تا 185,000,000

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها