برندهای خدمات و محصولات

داردا DARDA دیتاشین DataSheen متفرقه no name گارمین Garmin 2ان 2N سیسکو CISCO لگراند Legrand کانن CANON شیائومی xiaomi

قیمت سایر محصولات آی تی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Junction Box size 10x15
قیمت از 40,000
قیمت تا 40,000
Junction Box size 20x15
قیمت از 70,000
قیمت تا 70,000
Junction Box size 10x10
قیمت از 35,000
قیمت تا 35,000
Junction Box size 24x17
قیمت از 50,000
قیمت تا 50,000
EAT-004 Alarm TAG Mini Square
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
PC Hardware Services
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Xiaomi Mi Band 2 Smart Bracelet
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 1,800,000
Xiaomi Mi Band Pedometer
قیمت از 550,000
قیمت تا 920,000
xiaomi Miband strap
قیمت از 180,000
قیمت تا 220,000
 Xiaomi Mi Band Pedometer version 1S
قیمت از 650,000
قیمت تا 920,000
Repair server Power
قیمت از 250,000
قیمت تا 3,000,000
Repair Workstation
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 2,000,000
Repair server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Repair Network Switch
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Replace and Repair VGA
قیمت از 350,000
قیمت تا 1,000,000
Repair Server San-Storage
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Repair Server Motherboard
قیمت از 550,000
قیمت تا 5,000,000
Repair Network Card
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Repair Cable
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Replace and Repair Fan and Heatsink
قیمت از 350,000
قیمت تا 500,000
Replace and Repair PC
قیمت از 400,000
قیمت تا 1,000,000
Repair Network Router
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
Repair Server Hard disk
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Legrand 077214 Socket Outlet
قیمت از 69,400
قیمت تا 80,000
Legrand 077210 Multi Support Single Socket
قیمت از 68,600
قیمت تا 80,000
Legrand 0677127 Socket Outlet
قیمت از 68,600
قیمت تا 115,000
xiaomi nineBot mini pro Scooter
قیمت از 19,600,000
قیمت تا 19,600,000
Xiaomi Airwear Mask
قیمت از 78,000
قیمت تا 78,000
REPAIR DATA VEDIO PROJECTOR
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
REPAIR Printer
قیمت از 350,000
قیمت تا 350,000
CANON CANON REPAIR Of Printers photo print
قیمت از 350,000
قیمت تا 350,000
CANON REPAIR Printer
قیمت از 350,000
قیمت تا 350,000
CANON cartridges charge
قیمت از 100,000
قیمت تا 100,000
CANON REPAIR board of Printers
قیمت از 300,000
قیمت تا 350,000
CANON REPAIR board of scanner
قیمت از 300,000
قیمت تا 350,000
REPAIR Scanner
قیمت از 350,000
قیمت تا 350,000
CANON REPAIR Cartridge
قیمت از 100,000
قیمت تا 100,000
CANON MG2440 Tank installed printers
قیمت از 850,000
قیمت تا 850,000
3 2 1   بعدی

خدمات و محصولات