برندهای تستر شبکه

دیتاشین DataSheen دی اس ای DSE

قیمت تستر شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
DSE CHL828 Cable Tester
قیمت از 950,000
قیمت تا 950,000
Datasheen LT14T Cable Tester
قیمت از 850,000
قیمت تا 850,000
DSE CHL468 Cable Tester
قیمت از 95,000
قیمت تا 95,000

تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها