برندهای تستر شبکه

متفرقه no name دیتاشین DataSheen دی اس ای DSE

قیمت تستر شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
SC8108 Digital NetworkK Cable Tester
قیمت از 1,350,000
قیمت تا 1,350,000
DSE CHL828 Cable Tester
قیمت از 000
قیمت تا 000
Datasheen LT14T Cable Tester
قیمت از 000
قیمت تا 000
DSE CHL468 Cable Tester
قیمت از 000
قیمت تا 000

تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها