شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای هارد سرور

اچ پی HP سیگیت seagate

قیمت هارد سرور HDD - SSD

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Seagate ES.3 ST1000NM0023-1TB Hard Drive Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
Seagate Constellation ES.3 ST1000NM0033 Internal HDD Server-1TB
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 4,500,000
Seagate Surveillance ST6000VX0001-6TB Internal Hard Server
قیمت از 8,250,000
قیمت تا 11,000,000
Seagate Constellation ES.3-2TB Internal Hard Drive
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,800,000
Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0033-4TB Internal Hard Drive
قیمت از 7,100,000
قیمت تا 9,000,000
Seagate Constellation ES.3 ST3000NM0033-3TB Internal Hard Drive
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 6,900,000
Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0023 Internal Hard Drive-4TB
قیمت از 7,300,000
قیمت تا 9,500,000
Seagate 600GB ST3600057SS Hard Drive
قیمت از 8,900,000
قیمت تا 9,000,000
HP 300GB 6G SAS 10K 652564-B21 HDD Server
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 5,500,000
HP 36GB U320 SCSI 15K HDD Server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP 146GB 3G SAS 15K 384854-B21 HDD Server
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,200,000
HP 1.2TB 6G SAS 10K 697574-B21 HDD Server
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 13,800,000
HP 72GB 6G SAS 15K HDD Server
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,800,000
HP 72GB 3G SAS 10K 384842-B21 HDD Server
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,000,000
HP 3TB 6G SAS 652766-B21 HDD Server
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
HP 450GB 6G SAS 10K 652572-B21 HDD Server
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP 500GB 6G SAS 7.2K 652745-B21 HDD Server
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
HP 146GB 6G SAS 15K 652605-B21 HDD Server
قیمت از 6,450,000
قیمت تا 7,000,000
HP 1TB WD1003FBYX HDD Server
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
HP 1TB 6G SAS 7.2K 652749-B21 HDD Server
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 11,000,000
HP 600GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 7,450,000
قیمت تا 9,100,000
HP AP860A 600GB 6G SAS 15K HDD Server
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 13,800,000
HP 900GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 7,800,000
قیمت تا 11,200,000
HP 146GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,500,000
HP 300GB 3G SAS 15K HDD Server
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 9,500,000
HP 300GB U320 SCSI 15K 411089-B22 HDD Server
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 6,800,000
Seagate Surveillance ST8000VX0002-8TB Internal Hard Drive
قیمت از 13,900,000
قیمت تا 14,000,000
HP 1TB 6G SAS 7.2K 652753-B21 HDD Server
قیمت از 8,700,000
قیمت تا 8,700,000
Seagate Constellation ES.3 ST2000NM0023-2TB Internal Hard Drive Server
قیمت از 5,761,800
قیمت تا 5,800,000
Seagate Surveillance ST3000VX006-3TB Internal Hard Drive
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,400,000
Seagate Surveillance ST4000VX000-4TB Internal Hard Drive
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 6,100,000
Seagate Surveillance ST1000VX001-1TB Internal Hard Drive
قیمت از 2,250,000
قیمت تا 2,400,000
HP 2TB 6G SAS 7.2K 652757-B21 Server HDD
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,000,000
HP 1TB 6G SATA 7.2K 657750-B21 HDD Server
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
Seagate 512E ST2000NM0024-2TB Hard Drive Server
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,300,000
Seagate 512E ST4000NM0024-4TB Hard Drive Server
قیمت از 7,200,000
قیمت تا 7,200,000
Seagate 512E ST8000NM0055-8TB Hard Drive Server
قیمت از 15,800,000
قیمت تا 15,800,000
Seagate 512E ST2000NM0034-2TB Hard Drive Server
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
Seagate 512E ST4000NM0034-4TB Hard Drive Server
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,400,000
2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


شرکت پایور افزار آرتمن معتبرترین نماینده فروش ، پشتیبانی و خدمات پس از فروش دیتا سنتر و سرور اچ پی ، اینتل ، سوپرمیکرو


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها