برندهای صندوق فروشگاهی

پوزیفلکس Posiflex پوزبانک POSBank آر اس AURES نیکیتا Nikita اکسیوم Axiom زوا zoa پار اورسرو PAR Everserv تایسو TYSSO سنور Senor فراسو FARASSOO اوکی پوز OKPOS هایسنس Hisense اسکار Oscar تایسون Tyson میوا Meva تارو Taro رادین Radin ای کلاس Aclas هاناسیس Hanasis پارتنر Partner دارا Dara استون Stone کاسیو CASIO

قیمت صندوق فروشگاهی آر اس AURES

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Aures W-TOUCH POS
قیمت از 41,000,000
قیمت تا 41,000,000
Aures Sango D2550 POS
قیمت از 44,950,000
قیمت تا 44,950,000
Aures YUNO POS
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
Aures Nino POS
قیمت از 38,000,000
قیمت تا 38,500,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها