برندهای صندوق فروشگاهی

تایسون Tyson هایسنس Hisense فراسو FARASSOO نیکیتا Nikita پار اورسرو PAR Everserv ای کلاس Aclas سنور Senor پوزیفلکس Posiflex تایسو TYSSO کاسیو CASIO آر اس AURES اوکی پوز OKPOS پارتنر Partner اسکار Oscar هاناسیس Hanasis میوا Meva تارو Taro استون Stone پوزبانک POSBank اکسیوم Axiom رادین Radin دارا Dara زوا zoa

قیمت صندوق فروشگاهی آر اس AURES

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Aures W-TOUCH POS
قیمت از 41,000,000
قیمت تا 41,000,000
Aures YUNO POS
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
Aures Sango D2550 POS
قیمت از 44,950,000
قیمت تا 44,950,000
Aures Nino POS
قیمت از 38,000,000
قیمت تا 38,500,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها