برندهای صندوق فروشگاهی

اکسیوم Axiom زوا zoa تایسو TYSSO سنور Senor پارتنر Partner آر اس AURES هاناسیس Hanasis تارو Taro پوزیفلکس Posiflex استون Stone رادین Radin فراسو FARASSOO نیکیتا Nikita پوزبانک POSBank ای کلاس Aclas هایسنس Hisense میوا Meva کاسیو CASIO پار اورسرو PAR Everserv اوکی پوز OKPOS تایسون Tyson اسکار Oscar دارا Dara

قیمت صندوق فروشگاهی اوکی پوز OKPOS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
OKPOS K-9000 Dual Monitor POS
قیمت از 35,500,000
قیمت تا 40,000,000
POS OK POS I-1500
قیمت از 29,200,000
قیمت تا 29,900,000
POS OK POS I-9000
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 32,500,000
POS OK POS k-9000
قیمت از 35,900,000
قیمت تا 330,000,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها