همراه سیستم طلایه خرید فروش سرور


برندهای سرور و قطعات سرور

اچ پی آی HPI نانیا Nanya اچ پی HP اینتل INTEL هاینیکس Hynix دی لینک D-Link سان Sun گرین Green سوپرمایکرو Supermicro کیونپ Qnap ال اس آی LSI تی پی لینک TP-Link

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
TP-LINK TL-ps110u PRINT SERVER
قیمت از 1,240,000
قیمت تا 1,300,000
TP-LINK TL-PS110P Single Parallel Port Fast Ethernet Print Server
قیمت از 1,240,000
قیمت تا 1,360,000
TP-LINK TL-WPS510U PRINT SERVER
قیمت از 1,830,000
قیمت تا 1,980,000
TP-LINK TL-PS310U Single USB2.0 Port MFP and Storage Server
قیمت از 1,590,000
قیمت تا 1,590,000
Intel Xeon X5660 587491-B21 Server CPU
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 4,700,000
Intel Xeon X5680 Server CPU
قیمت از 7,900,000
قیمت تا 7,900,000
Intel Xeon E5-2643v2 715227-B21 Server CPU
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 35,000,000
HP DL180 G6 507304-001 Hard sever BackPanel
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,700,000
HP DL360p G8 Server Fan
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,600,000
HP DL180 G6 519200-001 Hard sever Backpanel Power
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
HP DL180 G6 519199-001 Hard sever Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL180 G6 507247-001 Heatsink Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL360 G6 X5670 Server CPU
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
HP DL360 G7 RAM Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP SAN Storage EV4000-6000-8000 512735-001 Battery
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP DL580 G5 Memory expansion board
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 3,700,000
HP DL580 G5 System processor and memory cartridge drawer
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
HP ML110 G7-E3 1280 Server CPU
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP ML370 G4-3.8GHz Server CPU
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP ML310e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server
قیمت از 23,000,000
قیمت تا 37,000,000
HP DL360 G9 Server Fan
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
HP ML350 G5 Power switch board with cable
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,700,000
HP DL380P G8 E5-2650v2 704558-XX1 ProLiant Server
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 120,000,000
HP Network Adapter Server NC365T
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 4,200,000
HP Proliant DL360p G8 8SFF Server
قیمت از 80,000,000
قیمت تا 80,000,000
اچ پی  Server Power Supply 1200W 656364-B21
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP DL180 G5 461511-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL180 G6 608865-001 Server Motherboard
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 14,000,000
HP DL320 G5 432933-001 sever Fan
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,400,000
HP DL320 G5 432929-001 Heatsink Server
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,100,000
HP DL360 G5 sever Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL360 G5 Heatsink Server
قیمت از 900,000
قیمت تا 900,000
HP DL370 G6 Cage Hot Plug
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,900,000
HP DL580 G7-E7 Memory cartridge
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
HP DL580 G7 SPI board
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,500,000
HP DL580 G7 IO Board
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
HP QMH2572 8Gb FC 651281-B21 Fibre Channel Host Bus Adapter
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,000,000
INTEL Xeon DL360 G5 X5470 Server CPU
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
HP DL360 G5 RAM Sever
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها