برندهای سرور و قطعات سرور

اچ پی HP اچ پی آی HPI اینتل INTEL تی پی لینک TP-Link دل DELL دی لینک D-Link سوپرمایکرو Supermicro سیگیت seagate گرین Green نانیا Nanya هاینیکس Hynix

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP DL380 G9 E5-2620v3 768345-425 Server
قیمت از 75,000,000
قیمت تا 175,000,000
HP ML10 G8 E-1220 Server
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
قیمت D-Link Network Adapter Server 560SX
قیمت از 14,240,000
قیمت تا 15,120,000
قیمت D-Link Network Adapter Server DFE 551FX
قیمت از 3,810,000
قیمت تا 4,720,000
TP-LINK TL-WPS510U PRINT SERVER
قیمت از 1,830,000
قیمت تا 1,980,000
TP-LINK TL-ps110u PRINT SERVER
قیمت از 1,230,000
قیمت تا 1,300,000
پرینت سرور تی پی لینک
قیمت از 1,360,000
قیمت تا 1,360,000
پرینت سرور تی پی لینک
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
HP DL180 G6 Hard sever Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL180 G6 Heatsink Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL320 G5 Server Motherboard
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL320 G5 Power Servers
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 4,900,000
HP DL580 G5 IO board
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
HP DL580 G5 Memory expansion board
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 3,700,000
HP DL580 G5 System processor and memory cartridge drawer
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
HP DL580 G7 Drawer board
قیمت از 31,000,000
قیمت تا 31,000,000
HP DL580 G7 IO Board
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
HP DL580 G5 SPI board
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
HP DL180 G5 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL180 G6 Hard sever BackPanel
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,700,000
HP DL180 G6 Hard sever Backpanel Power
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
HP DL180 G6 Server Motherboard
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 14,000,000
HP DL320 G5 sever Fan
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,400,000
HP DL320 G5 Heatsink Server
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,300,000
INTEL Xeon DL360 G5 X5470 Server CPU
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
HP DL360 G5 System IO Board
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL360 G7 Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP DL360 G7 Power Servers
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
HP DL380 G5 Server Motherboard
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP DL360 G6 RAM Sever
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,300,000
HP DL580 G7 SPI board
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,000,000
HP ML110 G7-E3 1280 Server CPU
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 3,900,000
HP ML370 G4-3.8GHz Server CPU
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP DL360 G9 Server Fan
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
HP DL320 G5 RAM Sever
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
HP DL370 G6 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL360 G5 sever Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL360 G5 Heatsink Server
قیمت از 900,000
قیمت تا 900,000
HP DL360 G5 RAM Sever
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها