برندهای سرور و قطعات سرور

اچ پی HP اچ پی آی HPI ال اس آی LSI اینتل INTEL تی پی لینک TP-Link دی لینک D-Link سان Sun سوپرمایکرو Supermicro گرین Green نانیا Nanya هاینیکس Hynix

قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP DL180 G6 Hard sever BackPanel
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,700,000
HP DL180 G6 Hard sever Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL320 G5 sever Fan
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,400,000
HP DL360 G7 Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP DL360 G6 RAM Sever
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,300,000
HP Network Adapter Server NC365T
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 4,200,000
HP DL180 G5 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL180 G6 Hard sever Backpanel Power
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
HP SAN Storage EV4000-6000-8000 512735-001 Battery
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP DL580 G7-E7 Memory cartridge
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
HP ML350 G5 Power switch board with cable
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,700,000
HP ML370 G4-3.8GHz Server CPU
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP DL380P G8 E5-2695v2 Server CPU
قیمت از 50,000,000
قیمت تا 50,000,000
اچ پی  Server Power Supply 1200W 656364-B21
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP DL180 G6 Heatsink Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL180 G6 Server Motherboard
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 14,000,000
HP DL360 G5 sever Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL360 G5 Heatsink Server
قیمت از 900,000
قیمت تا 900,000
HP DL360 G5 System IO Board
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL320 G5 Heatsink Server
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,100,000
HP DL360 G5 RAM Sever
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
HP DL360 G7 sever Fan
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL360 G7 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL360 G7 Power Servers
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
HP DL360 G7 RAM Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL580 G5 Memory expansion board
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 3,700,000
HP DL580 G5 System processor and memory cartridge drawer
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
HP ML310e G8 v2-E3 1271v3 Server CPU
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,100,000
HP DL580 G5 SPI board
قیمت از 16,900,000
قیمت تا 17,000,000
HP DL360 G9 Server Fan
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
HP DL370 G6 Server Fan
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL320 G5 Power Servers
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 4,900,000
HP DL360 G6 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL360 G6 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL380 G5 Server Motherboard
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP DL360 G6 Power Servers
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
HP 750W 738024-B21 Battery Backup Module
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP DL580 G5 IO board
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
HP DL580 G7 IO Board
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
7 6 5 4 3 2 1   بعدی

تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها