شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

اچ پی پرو HP Pro اچ پی آی HPI فلت پک Flat Pack کنوویت Canovate مدیا رک media rack پایا سیستم Paya System یوکی نت YUKI-NET اچ پی HP کیونپ Qnap آی تک I-TAK اچ پی ای HPE آی بی سی IBC اوریکو Orico ژاکو ZHACO اس سی دی SCD نگزنس Nexans دی اس ای DSE آی توتن I-TOTEN اچ پی آسیا HPAsia ماهان mahan دینتک Dintek اکوئیپ equip IRAN RACK پانوراما Panorama دیتاشین DataSheen یورک URACK

قیمت رک و متعلقات رک شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Paya System Gama 28 Unit Depth 100 Stand Rack
قیمت از 13,900,000
قیمت تا 13,900,000
Paya System Alpha 28 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
Paya System 9 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 2,950,000
Paya System 7 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 1,750,000
قیمت تا 1,750,000
Paya System Alpha 16 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,270,000
قیمت تا 7,270,000
Paya System Beta 16 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,030,000
قیمت تا 8,030,000
Paya System Gama 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 15,800,000
قیمت تا 15,800,000
HPAsia 6 Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 1,640,000
قیمت تا 2,000,000
HPAsia 3 Port Power Module Rack
قیمت از 180,400
قیمت تا 220,000
Power Module Rack HPAsia 29 Port
قیمت از 1,189,000
قیمت تا 1,450,000
HPAsia 9 Unit Sub Rack
قیمت از 1,984,400
قیمت تا 2,420,000
HPAsia 6 Unit Sub Rack
قیمت از 1,558,000
قیمت تا 1,900,000
HPAsia Clasp Cable Protection Rack
قیمت از 12,300
قیمت تا 15,000
HPAsia 1Unit Duct Panel Rack
قیمت از 82,000
قیمت تا 100,000
Power Module Rack HPAsia 19 Port
قیمت از 902,000
قیمت تا 1,100,000
 HPAsia 1Unit Depth45 Fixed Floor Rack
قیمت از 143,500
قیمت تا 690,000
Power Module Rack HPAsia 9 Port
قیمت از 399,000
قیمت تا 2,750,000
Wall Rack HPAsia 12 Unit Depth 60
قیمت از 2,788,000
قیمت تا 3,870,300
HPAsia 2Unit Duct Panel Rack
قیمت از 98,400
قیمت تا 120,000
HPAsia AC 220V Rack FAN
قیمت از 155,800
قیمت تا 190,000
HPAsia 5Clasp Cable Protection Rack
قیمت از 205,000
قیمت تا 376,000
HPAsia 9 Unit Depth 45 Wall Rack
قیمت از 1,681,000
قیمت تا 2,050,000
Power Module Rack HPAsia 39Port
قیمت از 1,451,400
قیمت تا 1,770,000
HP Pro 37 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,468,000
قیمت تا 10,155,000
HPAsia Rail Maintenance Equipment
قیمت از 123,000
قیمت تا 355,990
HPAsia 6 Unit 35 Depth Wall Rack
قیمت از 1,558,000
قیمت تا 2,198,000
hpasia 1 unit blank panels
قیمت از 60,000
قیمت تا 60,000
hpasia 2 unit blank panels
قیمت از 70,000
قیمت تا 70,000
hpasia 3 unit blank panels
قیمت از 80,000
قیمت تا 80,000
hpasia 4 unit blank panels
قیمت از 90,000
قیمت تا 113,310
HP Pro 37 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,314,800
قیمت تا 11,296,000
HP Pro 40 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,594,000
قیمت تا 9,594,000
HP Pro 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 7,790,000
قیمت تا 10,589,000
HP Pro 7 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 1,385,800
قیمت تا 1,385,800
HP Pro 14 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 4,264,000
قیمت تا 4,264,000
قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها