دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

اوریکو Orico سنز دیجیتال Sans Digital وسترن دیجیتال western digital کیونپ Qnap دی لینک D-Link اپل APPLE 2ان 2N

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap TS-251 NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TS-251C NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TAS-268 NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TAS-168 NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap TX-500P NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap UX-800P NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap UX-500P NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000
قبلی 4 3 2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها