لیست قیمت رم سرور

اچ پی HP نانیا Nanya سیلیکون پاور silicon power ای بی ام IBM هاینیکس Hynix


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
رم سرور هاینیکس 4GB PC2-5300 CL5 36c DDR2-667 450,000 1 روز و 29ساعت و3 دقیقه و 2 ثانیه قبل
رم سرور آی بی ام 8GB 00Y3654 500,000 1 روز و 29ساعت و3 دقیقه و 2 ثانیه قبل
رم سرور سیلیکون پاور 1G DDR2 800 500,000 1 روز و 29ساعت و3 دقیقه و 2 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی PC2-5300F 8GB 2,100,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 2Rx4 PC3-12800R 713985-B21 7,250,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB 1Rx4 PC3-12800R 647899-B21 3,000,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2400 805349-B21 6,450,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB PC3-12800E 3,000,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB PC2-5300 1,300,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC3-12800R 7,000,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC2-5300F 5,800,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
مادربرد سرور اچ پی DL380 G6 496069-001 10,000,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB PC3-12800R 3,300,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
مادربرد سرور اچ پی DL380 G7 17,000,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم برد اچ پی ML370 G5 2,800,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML310e G8 v2 4,800,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML110 G6 500672-B21 1,300,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2133 726720-B21 12,900,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML370 G4 343057-B21 2,100,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL320 G5 408854-B21 2,200,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL360 G5 413015-B21 4,500,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL380p G8 1,600,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL360p G8 708643-B21 1,600,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
بانک رم سرور اچ پی DL580 G5 449416-001 3,700,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
بانک رم سرور اچ پی DL580 G7-E7 644172-B21 4,800,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML310e G8 3,000,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL360 G7 604505-B21 1,800,000 2 روز و 37ساعت و10 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور نانیا 4GB PC2-5300 CL5 36c DDR2-667 450,000 10 روز و 48ساعت و28 دقیقه و 15 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13Kit 6,300,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 51 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB 669322-B21 1,900,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 51 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 32GB DDR4-2133 728629-B21 13,500,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 51 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB DDR4-2133 759934-B21 4,100,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 51 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 2RX4 PC3-12800R-11-Kit 6,400,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 51 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2133 726719-B21 6,200,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 51 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC3L-10600R 627812-B21 6,300,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 51 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 2GB PC3-12800E 669320-B21 900,000 10 روز و 56ساعت و54 دقیقه و 51 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 708641-B21 7,200,000 12 روز و 42ساعت و12 دقیقه و 32 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB 647893-B21 2,000,000 12 روز و 43ساعت و55 دقیقه و 24 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB PC3L-12800R 713981-B21 2,000,000 12 روز و 43ساعت و55 دقیقه و 24 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 512MB P-Series BBWC 462967-B21 900,000 12 روز و 43ساعت و55 دقیقه و 24 ثانیه قبل

2 1   بعدی