لیست قیمت رم سرور

نانیا Nanya اچ پی HP هاینیکس Hynix ای بی ام IBM سیلیکون پاور silicon power


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
رم سرور اچ پی DL360p G8 708643-B21 1,600,000 0ساعت و7 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB DDR4-2133 759934-B21 4,100,000 0ساعت و7 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 2RX4 PC3-12800R-11-Kit 6,400,000 0ساعت و7 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC3L-10600R 627812-B21 6,300,000 0ساعت و7 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB 1Rx4 PC3-12800R 647899-B21 3,000,000 0ساعت و7 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML310e G8 v2 4,800,000 0ساعت و7 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC3-12800R 7,000,000 0ساعت و7 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC2-5300F 5,800,000 0ساعت و7 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML370 G4 343057-B21 2,100,000 0ساعت و7 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB PC3-12800R 3,300,000 0ساعت و7 دقیقه و 35 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL360 G5 413015-B21 4,500,000 0ساعت و12 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2133 726720-B21 12,900,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
مادربرد سرور اچ پی DL380 G6 496069-001 10,000,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML310e G8 3,000,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL380p G8 1,600,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
مادربرد سرور اچ پی DL380 G7 17,000,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
بانک رم سرور اچ پی DL580 G5 449416-001 3,700,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML110 G6 500672-B21 1,300,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL360 G7 604505-B21 1,800,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
بانک رم سرور اچ پی DL580 G7-E7 644172-B21 4,800,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم برد اچ پی ML370 G5 2,800,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی PC2-5300F 8GB 2,100,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2400 805349-B21 6,450,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL320 G5 408854-B21 2,200,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB PC3-12800E 3,000,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB PC2-5300 1,300,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 2Rx4 PC3-12800R 713985-B21 7,250,000 0ساعت و13 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2133 726719-B21 6,200,000 1ساعت و18 دقیقه و 33 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 32GB DDR4-2133 728629-B21 13,500,000 1ساعت و18 دقیقه و 33 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13Kit 6,300,000 1ساعت و18 دقیقه و 33 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 708641-B21 7,200,000 1ساعت و18 دقیقه و 33 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 2GB PC3-12800E 669320-B21 900,000 1ساعت و18 دقیقه و 33 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DDRII PC-5300 8GB 2,000,000 1ساعت و35 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 2GB PC3L-10600E 1,800,000 1ساعت و35 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 256MB 462968-B21 1,000,000 1ساعت و35 دقیقه و 52 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9Kit 647897-S21 2,700,000 1ساعت و35 دقیقه و 53 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB PC2-3200 343057-B21 2,500,000 1ساعت و35 دقیقه و 53 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB 500658-B21 1,700,000 1ساعت و35 دقیقه و 53 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 512MB P-Series BBWC 462967-B21 900,000 1ساعت و35 دقیقه و 53 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB PC3L-12800R 713981-B21 2,000,000 1ساعت و35 دقیقه و 53 ثانیه قبل

2 1   بعدی