دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت ایزی فروش و  طراحی و تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات تلفنی و اینترنتی


برندهای آی پی فون | مرکز تلفن | VOIP | سانترال

سیمتون SIMTON یالینک Yealink پاناسونیک Panasonic موست MOCET دیجیوم Digium دی لینک D-Link اسپاد ESPOD آر تی ایکس RTX فنويل Fanvil زایکو ZYCOO اسنوم SNOM نیوراک NewRock سنگوما Sangoma یوبیکویتی ubiquiti گرند استریم GrandStream دین استار Dinstar اتکام Atcom سیسکو CISCO لینک سیس Linksys

قیمت VOIP | مرکز تلفن | آی پی فون | سانترال

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
ای پی فون  گرند استریم تصویری GXV3240
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 11,750,000
ماژول ای پی فون  گرند استریم GXP2200EXT
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 6,400,000
Grandstream GXW4104 VOIP Gateway
قیمت از 14,100,000
قیمت تا 14,100,000
Grandstream GXP1628 IP Phone
قیمت از 4,150,000
قیمت تا 4,150,000
Grandstream VoIP Gateway HT503
قیمت از 2,650,000
قیمت تا 3,930,000
Grandstream GXW4004 VOIP Gateway
قیمت از 7,900,000
قیمت تا 7,900,000
Grandstream GXP1625 IP Phone
قیمت از 3,080,000
قیمت تا 3,080,000
Grandstream GXP2160 IP Phone
قیمت از 6,890,000
قیمت تا 7,950,000
Grandstream GXV3275 IP Phone
قیمت از 12,970,000
قیمت تا 17,000,000
Grandstream GXP2140 IP Phone
قیمت از 5,900,000
قیمت تا 6,700,000
ای پی فون گرند استریم GXP2130
قیمت از 4,750,000
قیمت تا 5,280,000
Grandstream UCM6102 IP PBX
قیمت از 14,040,000
قیمت تا 18,370,000
Grandstream UCM6104 IP PBX
قیمت از 17,380,000
قیمت تا 22,430,000
Grandstream IP PBX UCM6116
قیمت از 51,720,000
قیمت تا 58,200,000
Grandstream IP PBX UCM6510
قیمت از 70,500,000
قیمت تا 70,500,000
Grandstream GXW4008 VoIP Gateway
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 12,640,000
Grandstream VoIP Gateway GXW4216
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 24,200,000
Grandstream VoIP Gateway GXW4224
قیمت از 33,630,000
قیمت تا 33,630,000
Grandstream GXW4232 VoIP Gateway
قیمت از 32,100,000
قیمت تا 41,640,000
Grandstream GXW4248 VoIP Gateway
قیمت از 45,360,000
قیمت تا 57,900,000
Grandstream GXP2135 IP Phone
قیمت از 6,050,000
قیمت تا 6,050,000
Grandstream HT802 VOIP Gateway
قیمت از 3,080,000
قیمت تا 3,080,000
آی پی فون گرند استریم  GXP2200
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,500,000
Grandstream GXP1630 IP Phone
قیمت از 4,850,000
قیمت تا 4,850,000
Grandstream DP720 IP Phone
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 3,600,000
Grandstream GXW4108 VOIP Gateway
قیمت از 18,880,000
قیمت تا 18,880,000
Grandstream UCM6108 IP PBX
قیمت از 28,880,000
قیمت تا 41,700,000
Grandstream GXP2170 IP Phone
قیمت از 8,480,000
قیمت تا 8,480,000
D-Link DVG-5008S VOIP Gateway
قیمت از 11,550,000
قیمت تا 11,550,000
D-Link DVG-6008S VOIP Gateway
قیمت از 12,075,000
قیمت تا 12,075,000
Cisco CP-7911G IP Phone
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 3,600,000
Dinstar DWG2004 GSM Getway
قیمت از 19,520,000
قیمت تا 19,520,000
Dinstar DWG2000-8G GSM Getway
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Dinstar FXO8 Getway
قیمت از 9,660,000
قیمت تا 9,660,000
Dinstar DWG200E-BG GSM Getway
قیمت از 32,000,000
قیمت تا 32,000,000
Dinstar DWG2000-16 F GSM Getway
قیمت از 70,000,000
قیمت تا 70,000,000
Simton T804P-T22P IP Phone
قیمت از 2,985,000
قیمت تا 3,995,000
Simton T860P-T28P IP Phone management
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 6,150,000
Simton T803P IP Phone
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
Dinstar DAG1000-8FXS VOIP Gateway
قیمت از 7,980,000
قیمت تا 7,980,000
8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها