دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت ایزی فروش و  طراحی و تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات تلفنی و اینترنتی


برندهای آی پی فون | مرکز تلفن | VOIP | سانترال

سنگوما Sangoma دین استار Dinstar یالینک Yealink آر تی ایکس RTX لینک سیس Linksys موست MOCET آوایا AVAYA دیجیوم Digium پاناسونیک Panasonic فنويل Fanvil سیسکو CISCO سیمتون SIMTON یوبیکویتی ubiquiti اسپاد ESPOD گرند استریم GrandStream نیوراک NewRock دی لینک D-Link اسنوم SNOM اتکام Atcom زایکو ZYCOO

قیمت VOIP | مرکز تلفن | آی پی فون | سانترال

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Panasonic KX-T7730X Phone
قیمت از 1,620,000
قیمت تا 1,900,000
Cisco CP-7965G IP Phone
قیمت از 9,400,000
قیمت تا 9,400,000
Zycoo CooVox-U20-A202 IP PBX
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
ZYCOO COOVOX U100 Ip PBX
قیمت از 37,000,000
قیمت تا 37,000,000
Mocet IP3062W IP Phone
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 4,700,000
Cisco SPA302D-G7 Wireless IP Phone
قیمت از 5,200,000
قیمت تا 5,200,000
Cisco 7962G IP Phone
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 11,500,000
ZYCOO CooFone-D60 IP Phone
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,700,000
ZYCOO CooVox U50 IP PBX
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,000,000
Mocet IP 3062 IP Phone
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
Zycoo CooVox-U20-A211 IP PBX
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
ZYCOO CooVox U60 IP PBX
قیمت از 37,000,000
قیمت تا 37,000,000
Mocet IP 3032-E IP Phone
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
Mocet IP3072 IP Phone
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
ماژول آی پی فون موست EDMX
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
Mocet IP3093 IP Phone
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
Cisco CP-7911G IP Phone
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 3,600,000
ZYCOO CooVox u50 IP PBX
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
Cisco SPA525G2 5-Line IP Phone
قیمت از 7,800,000
قیمت تا 8,000,000
Cisco SPA514G 4-Line IP Phone
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
Cisco SPA 303 3-Line IP Phone
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
Cisco SPA504G 4-Line IP Phone
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Cisco SPA112 Analog Telephone Adapter
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,700,000
Mocet IP 3032-W IP Phone
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
Mocet IP3022 IP Phone
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
Cisco 7SPA303-G3 IP Phone
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
Cisco CP-7945G IP Phone
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 12,000,000
Cisco SPA502G 1-Line IP Phone
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
Zaycoo CooFone-D60 IP Phone
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 3,600,000
Cisco CP-7931G IP Phone
قیمت از 8,700,000
قیمت تا 12,000,000
Cisco CP-7942G IP Phone
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 8,000,000
Avaya 9641 IP phone
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
Avaya 3725  Wireless DECT IP Phone
قیمت از 4,900,000
قیمت تا 4,900,000
Avaya E169 IP Video Phone
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,000,000
Avaya 1608 IP phone
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,200,000
avaya 9620 IP phone
قیمت از 7,900,000
قیمت تا 7,900,000
Avaya  9621G IP phone
قیمت از 10,500,000
قیمت تا 10,500,000
Avaya  9650 IP phone
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
Avaya  9608 IP phone
قیمت از 7,800,000
قیمت تا 7,800,000
Avaya  9611G IP phone
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها