دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت ایزی فروش و  طراحی و تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات تلفنی و اینترنتی


برندهای آی پی فون | مرکز تلفن | VOIP | سانترال

اتکام Atcom دیجیوم Digium سنگوما Sangoma گرند استریم GrandStream سیسکو CISCO یوبیکویتی ubiquiti اسنوم SNOM سیمتون SIMTON نیوراک NewRock آر تی ایکس RTX پاناسونیک Panasonic یالینک Yealink موست MOCET اسپاد ESPOD زایکو ZYCOO لینک سیس Linksys دی لینک D-Link فنويل Fanvil دین استار Dinstar

قیمت VOIP | مرکز تلفن | آی پی فون | سانترال

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Dinstar DWG2004 GSM Getway
قیمت از 19,520,000
قیمت تا 19,520,000
Dinstar DWG2000-16 F GSM Getway
قیمت از 70,000,000
قیمت تا 70,000,000
Dinstar FXS8 Gateway
قیمت از 7,980,000
قیمت تا 7,980,000
Dinstar MTG1000 4E1 Getway
قیمت از 99,000,000
قیمت تا 99,000,000
Dinstar Simbank 64 GSM Getway
قیمت از 54,000,000
قیمت تا 54,000,000
Yealink W52H Dect Handset
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 4,670,000
Simton  B1004-12 iP PBX
قیمت از 54,500,000
قیمت تا 54,500,000
Simton B1000-16 iP PBX
قیمت از 63,600,000
قیمت تا 63,600,000
آی پی فون یلینک  SIP-T2
قیمت از 2,810,000
قیمت تا 3,190,000
Yealink SIP-T19P IP Phone
قیمت از 2,740,000
قیمت تا 3,110,000
Simton T803P IP Phone
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
Dinstar FXO4 Getway
قیمت از 5,880,000
قیمت تا 5,880,000
Dinstar DWG200E-BG GSM Getway
قیمت از 32,000,000
قیمت تا 32,000,000
دین استار ویپ گت وی  DAG1000-4FXS
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,305,000
Dinstar FXO16 Getway
قیمت از 18,140,000
قیمت تا 18,140,000
Dinstar MTG200 1E1 Getway
قیمت از 21,600,000
قیمت تا 21,600,000
گت وی ویپ دین استار   DAG1000-16 FXS
قیمت از 14,595,000
قیمت تا 14,595,000
Simton P201-1 iP PBX
قیمت از 9,670,000
قیمت تا 9,670,000
Linksys SPA3000 Gateway
قیمت از 1,900,000
قیمت تا 1,900,000
Simton FXS24 Gateway
قیمت از 30,845,000
قیمت تا 30,845,000
قیمت آی پی فون یلینک SIP  T21P
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,570,000
قیمت آ ی پی فون یلینک SIP-T28P
قیمت از 5,600,000
قیمت تا 6,230,000
قیمت آی پی فون یلینک SIP-T22P
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,580,000
Yealink SIP-T19 IP Phone
قیمت از 2,370,000
قیمت تا 2,700,000
Dinstar FXO8 Getway
قیمت از 9,660,000
قیمت تا 9,660,000
Dinstar MTG200 2E1 Getway
قیمت از 35,600,000
قیمت تا 35,600,000
گت وی ویپ دین استار  DAG1000-8FXS
قیمت از 7,980,000
قیمت تا 7,980,000
Dinstar FXS16 Gateway
قیمت از 14,595,000
قیمت تا 14,595,000
Simton FXS24 Gateway
قیمت از 22,680,000
قیمت تا 22,680,000
Linksys SPA3102 Gateway
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,100,000
Dinstar FXS24 Gateway
قیمت از 22,680,000
قیمت تا 22,680,000
Simton FXS8-FXO8 Gateway
قیمت از 15,600,000
قیمت تا 15,600,000
SIMTON FXO8 Getway
قیمت از 9,660,000
قیمت تا 9,660,000
SIMTON FXS4-FXO4 Getway
قیمت از 8,400,000
قیمت تا 8,400,000
Simton FXS4 Gateway
قیمت از 4,305,000
قیمت تا 4,305,000
SIMTON FXO16 Getway
قیمت از 18,140,000
قیمت تا 18,140,000
Yealink W52P Dect Phone Complete Set
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 7,050,000
Yealink SIP-T42G IP Phone
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 7,220,000
قیمت ای پی فون یلینک VP530
قیمت از 3,358,000
قیمت تا 11,685,000
Yealink SIP-T38G IP Phone
قیمت از 7,250,000
قیمت تا 8,250,000
7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها