دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت ایزی فروش و  طراحی و تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات تلفنی و اینترنتی


برندهای آی پی فون | مرکز تلفن | VOIP | سانترال

دین استار Dinstar موست MOCET دیجیوم Digium اتکام Atcom دی لینک D-Link زایکو ZYCOO اسنوم SNOM یالینک Yealink نیوراک NewRock گرند استریم GrandStream اسپاد ESPOD سنگوما Sangoma پاناسونیک Panasonic سیسکو CISCO سیمتون SIMTON آر تی ایکس RTX لینک سیس Linksys یوبیکویتی ubiquiti فنويل Fanvil

قیمت VOIP | مرکز تلفن | آی پی فون | سانترال

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Grandstream GXP1628 IP Phone
قیمت از 3,250,000
قیمت تا 4,150,000
Grandstream GXP1625 IP Phone
قیمت از 2,470,000
قیمت تا 3,080,000
Grandstream DP720 IP Phone
قیمت از 3,180,000
قیمت تا 3,180,000
Grandstream GXW4004 VOIP Gateway
قیمت از 5,950,000
قیمت تا 5,950,000
Grandstream GXW4104 VOIP Gateway
قیمت از 10,700,000
قیمت تا 10,700,000
Grandstream GXV3240 Video IP Phone
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 10,340,000
Grandstream GXP2140 IP Phone
قیمت از 5,330,000
قیمت تا 5,900,000
Grandstream GXP2130 IP Phone
قیمت از 3,980,000
قیمت تا 4,750,000
GrandStream GXP2200EXT IP Phone Expansion Module
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 4,900,000
Grandstream GXW4108 VOIP Gateway
قیمت از 13,700,000
قیمت تا 13,700,000
Grandstream GXW4248 VoIP Gateway
قیمت از 45,360,000
قیمت تا 45,900,000
Grandstream GXP2135 IP Phone
قیمت از 5,330,000
قیمت تا 5,330,000
Grandstream UCM6102 IP PBX
قیمت از 14,040,000
قیمت تا 16,160,000
Grandstream UCM6104 IP PBX
قیمت از 17,380,000
قیمت تا 19,740,000
Grandstream IP PBX UCM6116
قیمت از 51,210,000
قیمت تا 51,720,000
Grandstream IP PBX UCM6510
قیمت از 62,000,000
قیمت تا 62,000,000
Grandstream GXW4008 VoIP Gateway
قیمت از 8,900,000
قیمت تا 9,800,000
Grandstream VoIP Gateway GXW4216
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 21,300,000
Grandstream UCM6108 IP PBX
قیمت از 28,880,000
قیمت تا 32,000,000
Grandstream VoIP Gateway GXW4224
قیمت از 29,600,000
قیمت تا 29,600,000
Grandstream GXW4232 VoIP Gateway
قیمت از 32,100,000
قیمت تا 36,650,000
Grandstream GXP1630 IP Phone
قیمت از 3,980,000
قیمت تا 3,980,000
Grandstream GXP2170 IP Phone
قیمت از 7,460,000
قیمت تا 7,460,000
Grandstream GXP2200 IP Phone
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 8,000,000
Grandstream GXP2160 IP Phone
قیمت از 5,990,000
قیمت تا 6,890,000
Grandstream GXV3275 IP Phone
قیمت از 12,970,000
قیمت تا 13,300,000
Yealink SIP-T27P IP Phone
قیمت از 5,770,000
قیمت تا 6,550,000
Yealink SIP-T22P IP Phone
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,580,000
Panasonic KX-DT546 IP PBX
قیمت از 73,500,000
قیمت تا 73,500,000
Panasonic KX-NS5110 VOIP DSP Card
قیمت از 8,200,000
قیمت تا 8,500,000
قیمت آی پی فون یلینک  SIP-T41P
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 5,800,000
Panasonic KX-TES824 IP PBX
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 10,300,000
Sangoma Vega50 VS0114 - 4 FXS - 2 FXO VOIP Gateway
قیمت از 13,170,000
قیمت تا 13,170,000
Yealink SIP-T32G IP Phone
قیمت از 5,950,000
قیمت تا 8,420,000
Yealink W52P Dect Phone Complete Set
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 7,050,000
Sangoma Vega 400G-4NG-120 VOIP Gateway
قیمت از 152,000,000
قیمت تا 152,000,000
Sangoma Vega50 VS0119 - 4 FXO VOIP Gateway
قیمت از 13,390,000
قیمت تا 13,390,000
Sangoma Vega50 VS0113 - 8 FXS - 2 FXO VOIP Gateway
قیمت از 20,110,000
قیمت تا 20,110,000
Newrock OM12-4 FXO PBX IP PBX
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,000,000
Yealink SIP-T48G IP Phone
قیمت از 11,570,000
قیمت تا 12,245,000
9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها