شرکت ایزی فروش و  طراحی و تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات تلفنی و اینترنتی


الماس آسیا برقراری ارتباطات تلفنی و انتقال خطوط تلفن بر روی بستر شبکه VOIP ( Voice Over IP )


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آی پی فون | مرکز تلفن | VOIP | سانترال

یوبیکویتی ubiquiti اسپاد ESPOD سیمتون SIMTON یالینک Yealink سنگوما Sangoma پاناسونیک Panasonic دیجیوم Digium فنويل Fanvil اسنوم SNOM آوایا AVAYA آر تی ایکس RTX لینک سیس Linksys نیوراک NewRock گرند استریم GrandStream اتکام Atcom سیسکو CISCO زایکو ZYCOO دی لینک D-Link دین استار Dinstar موست MOCET

قیمت VOIP | مرکز تلفن | آی پی فون | سانترال

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Cisco CP-DX650-K9-RF Refurbished IP Phone
قیمت از 23,000,000
قیمت تا 23,000,000
Yealink SIP-T27P IP Phone
قیمت از 5,764,000
قیمت تا 6,550,000
Yealink SIP-T21P IP Phone
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,570,000
Yealink W52H Dect Handset
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 4,670,000
قیمت آی پی فون یلینک  SIP-T41P
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 5,800,000
Yealink SIP-T21 IP Phone
قیمت از 2,165,000
قیمت تا 3,190,000
Yealink SIP-T19P IP Phone
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 3,110,000
Yealink SIP-T19 IP Phone
قیمت از 2,040,000
قیمت تا 2,700,000
Yealink SIP-T46G IP Phone
قیمت از 6,400,000
قیمت تا 10,290,000
Yealink SIP-T42G IP Phone
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 7,220,000
NewRock NRP-1200-P IP Phone
قیمت از 8,976,000
قیمت تا 10,185,000
Newrock HX402E-2FXS ATA Gateway
قیمت از 2,450,000
قیمت تا 2,950,000
NewRock NRP-1012-P IP Phone
قیمت از 3,140,000
قیمت تا 4,200,000
NewRock NRP-1000 IP Phone
قیمت از 1,848,000
قیمت تا 2,100,000
NewRock NRP-1004-P IP Phone
قیمت از 2,816,000
قیمت تا 3,200,000
NewRock MX8-4FXS VoIP Gateway
قیمت از 5,730,000
قیمت تا 8,800,000
Grandstream GXP2160 IP Phone
قیمت از 5,990,000
قیمت تا 6,890,000
Grandstream GXP2130 IP Phone
قیمت از 3,980,000
قیمت تا 4,750,000
Grandstream DP715 Wireless DECT IP Phone
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 4,130,000
GrandStream GXP2200EXT IP Phone Expansion Module
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 5,250,000
Grandstream UCM6102 IP PBX
قیمت از 14,040,000
قیمت تا 16,850,000
Grandstream UCM6104 IP PBX
قیمت از 17,380,000
قیمت تا 20,100,000
Grandstream IP PBX UCM6116
قیمت از 51,210,000
قیمت تا 53,000,000
Grandstream VoIP Gateway HT502
قیمت از 2,250,000
قیمت تا 2,550,000
Grandstream VoIP Gateway HT503
قیمت از 2,650,000
قیمت تا 3,000,000
Grandstream VoIP Gateway HT701
قیمت از 1,730,000
قیمت تا 2,000,000
Grandstream VoIP Gateway HT704
قیمت از 4,670,000
قیمت تا 5,950,000
Grandstream GXW4008 VoIP Gateway
قیمت از 8,900,000
قیمت تا 9,900,000
Grandstream VoIP Gateway GXW4216
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 23,000,000
Grandstream VoIP Gateway GXW4224
قیمت از 29,300,000
قیمت تا 29,600,000
Grandstream GXW4232 VoIP Gateway
قیمت از 32,100,000
قیمت تا 40,000,000
Grandstream GXW4248 VoIP Gateway
قیمت از 44,200,000
قیمت تا 45,900,000
NewRock NRP1000P IP Phone
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,300,000
Sangoma FXO - FXS A400D Analog Card
قیمت از 20,950,000
قیمت تا 21,530,000
Sangoma FXO - FXS A400De Analog Card
قیمت از 21,000,000
قیمت تا 21,530,000
Newrock MX8A-8FXO Gateway
قیمت از 8,712,000
قیمت تا 9,900,000
Yealink SIP-T23G IP Phone
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 4,560,000
Yealink SIP-T40P IP Phone
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 4,640,000
Yealink VP-T49G IP Phone
قیمت از 33,460,000
قیمت تا 33,520,000
NewRock MX60-24FXO VoIP Gateway
قیمت از 36,080,000
قیمت تا 41,000,000
9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

الماس آسیا مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX در سایت آی تی قیمت


دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها