فوژان گارد محصولات امنیتی و دوربین مداربسته

لیست قیمت دوربین مداربسته تحت شبکه IP Camera

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Hikvision IP Dome Camera DS-2CD2720F-IS

قیمت از: 1,534,000

قیمت تا: 1,534,000

Hikvision IP IR Dome Camera DS-2CD2720F-I

قیمت از: 1,456,000

قیمت تا: 1,456,000

Hikvision DS-2CD2620F-I IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,439,000

قیمت تا: 1,439,000

Hikvision DS-2CD2120F-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 816,000

قیمت تا: 816,000

Hikvision 2CD2742FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 2,250,000

قیمت تا: 2,250,000

Hikvision 2CD2742FWD-IZS IP IR Dome Camera

قیمت از: 2,563,000

قیمت تا: 2,563,000

Hikvision DS-2CD2042WD-I IP IR Mini Bullet Camera

قیمت از: 1,058,000

قیمت تا: 1,058,000

Hikvision DS-2CD2142FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,148,000

قیمت تا: 1,148,000

Hikvision DS-2CD2T42WD-I5 IP Bullet Camera

قیمت از: 1,297,000

قیمت تا: 1,297,000

Hikvision DS-2CD2E20F-W Mount Fixed Dome Camera

قیمت از: 1,033,000

قیمت تا: 1,033,000

Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera
Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera

قیمت از: 816,000

قیمت تا: 816,000

Hikvision DS-2CD2052-I IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,369,000

قیمت تا: 1,369,000

Hikvision DS-2CD2Q10FD-IW IP Dome Camera

قیمت از: 978,000

قیمت تا: 2,984,000

Hikvision DS-2CD2752F-IS IP Vandal Dome Camera

قیمت از: 2,432,000

قیمت تا: 2,432,000

Hikvision DS-2CD2F52F-IS IP Dome Camera

قیمت از: 1,501,000

قیمت تا: 1,501,000

Hikvision DS-2CD2752F-IZS IP Vandal Dome Camera

قیمت از: 3,043,000

قیمت تا: 3,043,000

Hikvision DS-2CD2T22WD-I3 IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,091,000

قیمت تا: 1,091,000

Hikvision DS-2CD2T42WD-I3 IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,183,000

قیمت تا: 1,183,000

Hikvision DS-2CD2T52-I5 IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,501,000

قیمت تا: 1,501,000

Hikvision DS-2CD2942F-IS IP Dome Camera

قیمت از: 2,495,000

قیمت تا: 2,495,000

Hikvision DS-2CD2722FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 2,002,000

قیمت تا: 2,002,000

Hikvision DS-2CD2152F-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,278,000

قیمت تا: 1,278,000

Hikvision DS-2CD2720F-IZ IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,677,000

قیمت تا: 1,677,000

Hikvision DS-2CD2322WD-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,116,000

قیمت تا: 1,116,000

Hikvision DS-2CD2652F-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 2,670,000

قیمت تا: 2,670,000

Hikvision DS-2CD2622FWD-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,884,000

قیمت تا: 1,884,000

Hikvision DS-2CD2342WD-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 929,000

قیمت تا: 929,000

Hikvision DS-2CD2352-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,501,000

قیمت تا: 1,501,000

Hikvision DS-2CD2442FWD-IW Cube IP Camera

قیمت از: 1,124,000

قیمت تا: 1,124,000

Hikvision DS-2CD2520F IP Mini Dome Camera

قیمت از: 583,000

قیمت تا: 583,000

Hikvision DS-2CD2542FWD-IS IP Dome Camera

قیمت از: 1,469,000

قیمت تا: 1,469,000

Hikvision DS-2CE56D0T-IRMM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IRMM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 224,000

قیمت تا: 224,000

Hikvision 2CD2120F-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 749,000

قیمت تا: 749,000

Hikvision DS-2CD2T42WD-I8 IP Bullet Camera

قیمت از: 1,395,000

قیمت تا: 1,395,000

Hikvision 2DE7230IW-AE IP Speed Dome Camera

قیمت از: 7,917,000

قیمت تا: 7,917,000

Dahua DH-SD59225U-HNI IP Speed Dome Camera

قیمت از: 6,750,000

قیمت تا: 6,750,000

Dahua SD49225T-HN IP Speed Dome Camera

قیمت از: 4,065,000

قیمت تا: 4,065,000

HikVision DS-2CD2020F-I IP Bullet Camera

قیمت از: 746,000

قیمت تا: 746,000

Dahua IPC-HFW1431SP IP Bullet Camera

قیمت از: 921,000

قیمت تا: 921,000

Dahua IPC-HFW2431RP-VFS-IRE6 IP Bullet Camera

قیمت از: 1,355,000

قیمت تا: 1,355,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101