برندهای امحاء اطلاعات

قیمت دستگاه امحاء اطلاعات

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Ofshid 1000 Hard Drive Crusher

قیمت از:

قیمت تا:

Ofshid Granulator Digital Media Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

Intimus 1000 Hard Drive Crusher

قیمت از:

قیمت تا:

Ofshid VZ 150 Digital Media Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

Ofshid FlashEX Digital Media Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

Kobra 390 C4 Paper Shredder
Kobra 390 C4 Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101