قیمت سایر محصولات آی تی

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Repair Network Switch

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Repair Server San-Storage

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

Repair Network Router

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

Repair server

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 300,000

Repair server Power

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Repair Network Card

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Repair Server Motherboard

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

Repair Workstation

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

Repair Cable

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

Replace and Repair PC

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Replace and Repair Fan and Heatsink
Replace and Repair Fan and Heatsink

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 60,000

Replace and Repair VGA

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 120,000

Repair Server Hard disk
Repair Server Hard disk

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Legrand 077214 Socket Outlet

قیمت از: 370,000

قیمت تا: 370,000

Legrand 077210 Multi Support Single Socket
Legrand 077210 Multi Support Single Socket

قیمت از: 270,000

قیمت تا: 270,000

PC Hardware Services

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

REPAIR Tablet

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

REPAIR LapTop

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

VOIP Devices Installation

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Fiber Optic Fittings Installation

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Services Room Rack Server
Services Room Rack Server

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Setup and Support Network

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Server Setup

قیمت از: 20,000

قیمت تا: 20,000

Cisco Maintenance Of Equipment And Services
Cisco Maintenance Of Equipment And Services

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Ionkini JO-6271 Car Air Purifier

قیمت از: 57,000

قیمت تا: 57,000

Ionkini JO-6281 Car Air Purifier

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Ionkini JO-6278 Car Air Purifier

قیمت از: 90,000

قیمت تا: 90,000

Ionkini JO-722 USB Air Purifier

قیمت از: 81,000

قیمت تا: 81,000

Ionkini JO-728 USB Air Purifier

قیمت از: 81,000

قیمت تا: 81,000

Ionkini JO-6291 Car Air Purifier and USB Car Charger
Ionkini JO-6291 Car Air Purifier and USB Car Charger

قیمت از: 90,000

قیمت تا: 90,000

Indoor Fiber Optic Cabling

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Sharp KC-A60SA EA Air Purifier

قیمت از:

قیمت تا:

REPAIR DATA VEDIO PROJECTOR

قیمت از:

قیمت تا:

Xcess i10 10 Inch Smart Electric Scooter
Xcess i10 10 Inch Smart Electric Scooter

قیمت از:

قیمت تا:

Virtualization Backup

قیمت از:

قیمت تا:

Desktop Virtualization

قیمت از:

قیمت تا:

Plastim 300x400x220 Electrical Panel Box
Plastim 300x400x220 Electrical Panel Box

قیمت از:

قیمت تا:

Xiaomi Amazfit Equator Smart Bracelet Health

قیمت از:

قیمت تا:

DARDA DK4820-2000W Pure Sine Wave Inverter

قیمت از:

قیمت تا:

Xcess X-Hawk LED 6.5 Inch Smart Electric Scooter

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100