خرید کنسول بازی و لوازم جانبی گیمینگ

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Microsoft 500GB Xbox One

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Sony PS4 DualShock Crystal Wireless Gamepad
Sony PS4 DualShock Crystal Wireless Gamepad

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

Microsoft Xbox One Wireless Gamepad

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

Sony PS4 Region 2 CUH-1216B Game Console
Sony PS4 Region 2 CUH-1216B Game Console

قیمت از: 4,680,000

قیمت تا: 4,680,000

Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2016A
Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2016A

قیمت از: 4,050,000

قیمت تا: 4,050,000

Microsoft Xbox One S 1TB Game Console

قیمت از: 2,775,000

قیمت تا: 2,775,000

Sony PS4 500GB Region 2 Uncharted 4 Game Console
Sony PS4 500GB Region 2 Uncharted 4 Game Console

قیمت از: 3,050,000

قیمت تا: 3,050,000

Microsoft Xbox One X 1TB Game Console

قیمت از: 4,050,000

قیمت تا: 4,050,000

Sony PlayStation Portable PSP 3000

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft Game ConsoleXbox 3604GB

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft kinect Console Xbox

قیمت از:

قیمت تا:

Sony Playstation PSP E1000 Game Console
Sony Playstation PSP E1000 Game Console

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS VITA WiFi 8GB Playstation
Sony PS VITA WiFi 8GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PlayStation 2

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS3 Slim 160GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS3 Slim 120GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS3 Slim 250GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft 360 Super Slim 4GB Xbox

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft One Xbox

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft 360 Gears of War320GB Game Console

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft 360 320GB Halo 4 Game Console

قیمت از:

قیمت تا:

4G-kinect Microsoft Xbox

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS4 PlayStation

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft Xbox 360 Slim 4Gb Console

قیمت از:

قیمت تا:

X- One Xbo Console

قیمت از:

قیمت تا:

PS4 Sony Dual Shock GamePad

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft Gamepad Xbox

قیمت از:

قیمت تا:

Viera Gamepad VI-518

قیمت از:

قیمت تا:

Viera Gamepad VI-516

قیمت از:

قیمت تا:

Viera Gamepad VI-426
Viera Gamepad VI-426

قیمت از:

قیمت تا:

XP 10 Gamepad

قیمت از:

قیمت تا:

Apple iTunes 15 Dollars Gift Card

قیمت از:

قیمت تا:

Apple iTunes 25 Dollars Gift Card

قیمت از:

قیمت تا:

Apple iTunes 10 Dollars Gift Card

قیمت از:

قیمت تا:

Apple iTunes 50 Dollars Gift Card

قیمت از:

قیمت تا:

Apple iTunes 100 Dollars Gift Card

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PSP AC Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PlayStation 3 DualSHock Gamepad

قیمت از:

قیمت تا:

Sony Gold Wireless S Headset PlayStation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PlayStation 4 Camera

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100