قیمت کارت شبکه | Network adapter

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

ibm 68Y8432 68Y8432 daughter card
ibm 68Y8432 68Y8432 daughter card

قیمت از: 9,900,000

قیمت تا: 9,900,000

ibm 44V8580 pci-e disk

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 5,500,000

lenovo 44X1947 qlogic card

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

lenovo 00AE916 hba

قیمت از: 4,600,000

قیمت تا: 4,600,000

 ibm interface card 4377336

قیمت از: 15,500,000

قیمت تا: 15,500,000

qlogic network card 39M6018

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,500,000

HP ETHERNET 1GB 331FLR 4 PORTS 684208-B21 Network Adapter
HP ETHERNET 1GB 331FLR 4 PORTS 684208-B21 Network Adapter

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP NC375T 593722-B21 Network Adapter server
HP NC375T 593722-B21 Network Adapter server

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

HP NC 331FLR 684420-B21 Network Adapter Server
HP NC 331FLR 684420-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP 10G 700759-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 10G 700759-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

HP SN1000E 16Gb 2-port Fiber Sever Adapter
HP SN1000E 16Gb 2-port Fiber Sever Adapter

قیمت از: 20,000,000

قیمت تا: 20,000,000

 HP SN1000E 16Gb 1-port Network Adapter
HP SN1000E 16Gb 1-port Network Adapter

قیمت از: 16,500,000

قیمت تا: 16,500,000

HPE StoreFabric SN1100Q P9D94A 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter
HPE StoreFabric SN1100Q P9D94A 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از: 19,500,000

قیمت تا: 19,500,000

HPE StoreFabric SN1000Q P9D93A 16GB Single port Fibre Channel Host Bus Adapter Server
HPE StoreFabric SN1000Q P9D93A 16GB Single port Fibre Channel Host Bus Adapter Server

قیمت از: 16,500,000

قیمت تا: 16,500,000

HP StoreFabric SN1000Q QW971A 16GB 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP StoreFabric SN1000Q QW971A 16GB 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از: 12,000,000

قیمت تا: 12,000,000

HP 560FLR-SFP Plus 665243-B21 Network Adapter Server
HP 560FLR-SFP Plus 665243-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

TP-LINK TG-3468 Gigabit PCI Express Network Adapter
TP-LINK TG-3468 Gigabit PCI Express Network Adapter

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

TP-LINK UE200 Wireless USB Adapter

قیمت از: 585,000

قیمت تا: 585,000

TP-LINK UE300 USB Adapter

قیمت از: 985,000

قیمت تا: 985,000

D-Link DWA-128 Wireless Network

قیمت از: 621,000

قیمت تا: 621,000

قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter
قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter

قیمت از: 240,000

قیمت تا: 240,000

D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter

قیمت از: 460,000

قیمت تا: 460,000

D-Link DWA-131 Wireless Network Adapter

قیمت از: 292,000

قیمت تا: 292,000

D-Link DUB-1312 Network Adapter USB
D-Link DUB-1312 Network Adapter USB

قیمت از: 770,000

قیمت تا: 770,000

Tenda W311M Wireless card

قیمت از: 185,000

قیمت تا: 185,000

Tenda W311MI Wireless card

قیمت از: 145,000

قیمت تا: 162,000

D-Link DUB-E100 Network card adapter
D-Link DUB-E100 Network card adapter

قیمت از: 470,000

قیمت تا: 470,000

tenda W311MA wireless network card
tenda W311MA wireless network card

قیمت از: 265,000

قیمت تا: 265,000

alfa AWUS036AC wireless card

قیمت از: 2,160,000

قیمت تا: 2,160,000

alfa AWUS036ACH wireless card

قیمت از: 3,360,000

قیمت تا: 3,360,000

alfa AWUS036ACS wireless card

قیمت از: 1,760,000

قیمت تا: 1,760,000

alfa AWUS036NHV wireless card

قیمت از: 1,960,000

قیمت تا: 1,960,000

TP-LINK TL-WN822N Wireless N300 USB Adapter

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

قیمت Mikrotik Wireless Card QRT-5
قیمت Mikrotik Wireless Card QRT-5

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 2,800,000

Mikrotik R11e-2HPND Wireless Card Mini PCie
Mikrotik R11e-2HPND Wireless Card Mini PCie

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

Mikrotik Network Adapter Mini Pci F50 PR

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

Asus USB-N10 Nano network adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-160 Wireless Network

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-171 Wireless Network

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-132 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101