قیمت کارت شبکه | Network adapter

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP 10G 700759-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 10G 700759-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 12,500,000

قیمت تا: 12,500,000

HPE StoreFabric SN1100Q P9D94A 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter
HPE StoreFabric SN1100Q P9D94A 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از: 8,200,000

قیمت تا: 8,200,000

HP StoreFabric SN1000Q QW971A 16GB 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP StoreFabric SN1000Q QW971A 16GB 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 34,000,000

Cisco HWIC-1GE-SFP WAN Interface Network Card
Cisco HWIC-1GE-SFP WAN Interface Network Card

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

قیمت Mikrotik Wireless Card QRT-5
قیمت Mikrotik Wireless Card QRT-5

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 2,800,000

Mikrotik R11e-2HPND Wireless Card Mini PCie
Mikrotik R11e-2HPND Wireless Card Mini PCie

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

Mikrotik Network Adapter Mini Pci F50 PR

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter
HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server
HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server
HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,100,000

HP ML110 G6 412648-B21 Network Adapter Server
HP ML110 G6 412648-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

HP 331FLR 629135-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 331FLR 629135-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber Host Bus Adapter
HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber Host Bus Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter
HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 3,900,000

قیمت تا: 3,900,000

HP 332T 615732-B21 2Port Sever Adapter

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

HP NC112T PCI-E 503746-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC112T PCI-E 503746-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 220,000

قیمت تا: 220,000

HP DL360p G8 NIC 533FLR-T Server Network Adapter
HP DL360p G8 NIC 533FLR-T Server Network Adapter

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP DL380 G7 PCI-E-494326-B21 Riser Kit

قیمت از: 160,000

قیمت تا: 160,000

HP DL380 G7 PCI-X-494322-B21 Riser Kit

قیمت از: 260,000

قیمت تا: 260,000

HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP 652503-B21 2 Port 530SFP Network Adapter Server
HP 652503-B21 2 Port 530SFP Network Adapter Server

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,100,000

HP 530T 656596-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 530T 656596-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,400,000

HPE StoreFabric SN1000Q QW972A 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HPE StoreFabric SN1000Q QW972A 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,050,000

قیمت تا: 1,050,000

HP NC375T PCI Express Quad Port 538696-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC375T PCI Express Quad Port 538696-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

Asus USB-N10 Nano network adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-160 Wireless Network

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-171 Wireless Network

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-132 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-128 Wireless Network

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter
D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DFE-530TX Fast Ethernet Desktor PCI Adapter
D-Link DFE-530TX Fast Ethernet Desktor PCI Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DFE-520TX Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter
قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-123 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-123 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-125 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-125 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-566 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-566 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100