ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت کارت شبکه | Network adapter

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server
HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,850,000

HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,350,000

HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,050,000

قیمت تا: 1,350,000

HPE StoreFabric CN1100R QW990A Dual Port Converged Network Adapter Server
HPE StoreFabric CN1100R QW990A Dual Port Converged Network Adapter Server

قیمت از: 3,200,000

قیمت تا: 3,200,000

HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 2,600,000

Tenda W311U plus Wireless card

قیمت از: 560,000

قیمت تا: 560,000

TP-LINK TL-WN725N Wireless N150 USB Network Adapter
TP-LINK TL-WN725N Wireless N150 USB Network Adapter

قیمت از: 23,000

قیمت تا: 420,000

TP-LINK TL-WN751ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter
TP-LINK TL-WN751ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter

قیمت از: 35,000

قیمت تا: 450,000

TP-LINK TL-WN8200ND 300Mbps High Power Wireless USB Adapter
TP-LINK TL-WN8200ND 300Mbps High Power Wireless USB Adapter

قیمت از: 70,000

قیمت تا: 1,150,000

TP-LINK TL-WN851ND 300Mbps Wireless N PCI Adapter
TP-LINK TL-WN851ND 300Mbps Wireless N PCI Adapter

قیمت از: 1,150,000

قیمت تا: 1,150,000

D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter
D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter

قیمت از: 29,000

قیمت تا: 680,000

D-Link DFE-520TX Wireless Network Adapter

قیمت از: 16,000

قیمت تا: 20,500

قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter
قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter

قیمت از: 23,500

قیمت تا: 490,000

D-Link DWA-126 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-126 Wireless Network Adapter

قیمت از: 129,000

قیمت تا: 129,000

D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter

قیمت از: 101,000

قیمت تا: 980,000

D-Link DWA-525 Wireless N150 PCI Adapter

قیمت از: 38,000

قیمت تا: 49,000

Linksys AE2500-EE USB WLAN Dongle

قیمت از: 190,000

قیمت تا: 2,515,590

Tenda W311M Wireless card

قیمت از: 470,000

قیمت تا: 470,000

Tenda W311MI Wireless card

قیمت از: 570,000

قیمت تا: 570,000

TP-LINK TG-3269 Gigabit PCI Network Adapter
TP-LINK TG-3269 Gigabit PCI Network Adapter

قیمت از: 35,000

قیمت تا: 35,000

TP-LINK TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter
TP-LINK TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter

قیمت از: 69,000

قیمت تا: 69,000

TP-LINK TL-WN821N 300Mbps Wireless N USB Adapter
TP-LINK TL-WN821N 300Mbps Wireless N USB Adapter

قیمت از: 42,000

قیمت تا: 670,000

TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter
TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter

قیمت از: 40,000

قیمت تا: 45,000

قیمت TP-Link TL-WN7200ND Wireless Network Adapter
قیمت TP-Link TL-WN7200ND Wireless Network Adapter

قیمت از: 67,000

قیمت تا: 99,000

TP-LINK Archer T4UH High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
TP-LINK Archer T4UH High Gain Wireless Dual Band USB Adapter

قیمت از: 134,000

قیمت تا: 134,000

D-Link DWA-160 Wireless Network

قیمت از: 51,000

قیمت تا: 92,000

D-Link DWA-171 Wireless Network

قیمت از: 123,000

قیمت تا: 123,000

D-Link DWA-128 Wireless Network

قیمت از: 116,000

قیمت تا: 192,000

D-Link DWA-123 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-123 Wireless Network Adapter

قیمت از: 23,500

قیمت تا: 49,000

D-Link DUB-10 Wireless Network Adapter
D-Link DUB-10 Wireless Network Adapter

قیمت از: 129,000

قیمت تا: 129,000

D-Link DWA-131 Wireless Network Adapter

قیمت از: 32,000

قیمت تا: 68,000

D-Link DUB-1312 Network Adapter USB
D-Link DUB-1312 Network Adapter USB

قیمت از: 88,000

قیمت تا: 94,500

Linksys AE6000-EE USB WLAN Dongle

قیمت از: 190,000

قیمت تا: 190,000

D-Link DGE-560T LAN Card

قیمت از: 58,500

قیمت تا: 103,000

HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server
HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server

قیمت از: 310,000

قیمت تا: 570,000

HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter
HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 390,000

HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter
HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 650,000

HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber
HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 1,800,000

HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server
HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101