قیمت کارت شبکه | Network adapter

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

TP-LINK TG-3468 Gigabit PCI Express Network Adapter
TP-LINK TG-3468 Gigabit PCI Express Network Adapter

قیمت از: 228,000

قیمت تا: 250,000

HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server
HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server

قیمت از: 1,550,000

قیمت تا: 1,550,000

HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter
HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,500,000

HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter
HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 1,520,000

قیمت تا: 1,520,000

HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server
HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 780,000

قیمت تا: 780,000

HP 647594-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 647594-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 3,200,000

قیمت تا: 3,200,000

HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter
HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 6,500,000

قیمت تا: 6,500,000

HP 332T 615732-B21 2Port Sever Adapter

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

HP 652503-B21 2 Port 530SFP Network Adapter Server
HP 652503-B21 2 Port 530SFP Network Adapter Server

قیمت از: 4,200,000

قیمت تا: 4,200,000

HP 530T 656596-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 530T 656596-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HP 560SFP 665249-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 560SFP 665249-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

HP 561T 716591-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 561T 716591-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 5,850,000

قیمت تا: 5,850,000

HP 366FLR 665240-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 366FLR 665240-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 2,250,000

قیمت تا: 2,250,000

HP FlexFabric 534FLR-SFP 700751-B21 2 Port Network Adapter Server
HP FlexFabric 534FLR-SFP 700751-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,550,000

قیمت تا: 1,550,000

HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

HP NC552SFP 10Gb 2 Port 614203-B21 Network Adapter Server
HP NC552SFP 10Gb 2 Port 614203-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 2,050,000

قیمت تا: 2,050,000

HP NC375T PCI Express Quad Port 538696-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC375T PCI Express Quad Port 538696-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 1,700,000

HP NC110T PCI Express 434905-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC110T PCI Express 434905-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 285,000

قیمت تا: 285,000

HP NC382m PCI Express 2 Port Multifunction 453246-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC382m PCI Express 2 Port Multifunction 453246-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 1,365,000

قیمت تا: 1,365,000

HP Ethernet 1Gb 4-port 366M 615729-B21 Server Adapter
HP Ethernet 1Gb 4-port 366M 615729-B21 Server Adapter

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

TP-LINK UE200 Wireless USB Adapter

قیمت از: 585,000

قیمت تا: 585,000

TP-LINK UE300 USB Adapter

قیمت از: 985,000

قیمت تا: 985,000

قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter
قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter

قیمت از: 180,000

قیمت تا: 240,000

D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter

قیمت از: 405,000

قیمت تا: 460,000

D-Link DWA-128 Wireless Network

قیمت از: 621,000

قیمت تا: 621,000

D-Link DWA-131 Wireless Network Adapter

قیمت از: 292,000

قیمت تا: 292,000

D-Link DUB-1312 Network Adapter USB
D-Link DUB-1312 Network Adapter USB

قیمت از: 770,000

قیمت تا: 770,000

Tenda W311M Wireless card

قیمت از: 185,000

قیمت تا: 185,000

Tenda W311MI Wireless card

قیمت از: 145,000

قیمت تا: 162,000

D-Link DUB-E100 Network card adapter
D-Link DUB-E100 Network card adapter

قیمت از: 470,000

قیمت تا: 470,000

tenda W311MA wireless network card
tenda W311MA wireless network card

قیمت از: 265,000

قیمت تا: 265,000

alfa AWUS036AC wireless card

قیمت از: 2,160,000

قیمت تا: 2,160,000

alfa AWUS036ACH wireless card

قیمت از: 3,360,000

قیمت تا: 3,360,000

alfa AWUS036ACS wireless card

قیمت از: 1,760,000

قیمت تا: 1,760,000

alfa AWUS036NHV wireless card

قیمت از: 1,960,000

قیمت تا: 1,960,000

TP-LINK TL-WN822N Wireless N300 USB Adapter

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

ibm 68Y8432 68Y8432 daughter card
ibm 68Y8432 68Y8432 daughter card

قیمت از: 9,900,000

قیمت تا: 9,900,000

ibm 44V8580 pci-e disk

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 5,500,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101