قیمت کارت شبکه | Network adapter

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Cisco HWIC-1GE-SFP WAN Interface Network Card
Cisco HWIC-1GE-SFP WAN Interface Network Card

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 4,500,000

D-Link DWA-160 Wireless Network

قیمت از: 170,000

قیمت تا: 170,000

D-Link DWA-171 Wireless Network

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 1,950,000

D-Link DWA-132 Wireless Network Adapter

قیمت از: 38,000

قیمت تا: 38,000

D-Link DWA-128 Wireless Network

قیمت از: 290,000

قیمت تا: 290,000

D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter
D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter

قیمت از: 118,000

قیمت تا: 680,000

D-Link DFE-530TX Fast Ethernet Desktor PCI Adapter
D-Link DFE-530TX Fast Ethernet Desktor PCI Adapter

قیمت از: 90,000

قیمت تا: 90,000

D-Link DFE-520TX Wireless Network Adapter

قیمت از: 20,500

قیمت تا: 120,000

قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter
قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter

قیمت از: 70,000

قیمت تا: 490,000

D-Link DWA-123 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-123 Wireless Network Adapter

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 800,000

D-Link DWA-125 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-125 Wireless Network Adapter

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

HP 560SFP 665249-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 560SFP 665249-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 3,950,000

قیمت تا: 3,950,000

HP 561T 716591-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 561T 716591-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP 366FLR 665240-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 366FLR 665240-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 850,000

HP FlexFabric 534FLR-SFP 700751-B21 2 Port Network Adapter Server
HP FlexFabric 534FLR-SFP 700751-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 1,200,000

HP NC524SFP 489892-B21 Dual Port 10GbE Module
HP NC524SFP 489892-B21 Dual Port 10GbE Module

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 850,000

HP NC552SFP 10Gb 2 Port 614203-B21 Network Adapter Server
HP NC552SFP 10Gb 2 Port 614203-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 850,000

HP NC110T PCI Express 434905-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC110T PCI Express 434905-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

HP NC382m PCI Express 2 Port Multifunction 453246-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC382m PCI Express 2 Port Multifunction 453246-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HP Ethernet 1Gb 4-port 366M 615729-B21 Server Adapter
HP Ethernet 1Gb 4-port 366M 615729-B21 Server Adapter

قیمت از: 600,000

قیمت تا: 600,000

HP 10G 700759-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 10G 700759-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 12,500,000

قیمت تا: 12,500,000

HPE StoreFabric SN1100Q P9D94A 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter
HPE StoreFabric SN1100Q P9D94A 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از: 8,200,000

قیمت تا: 8,200,000

HP StoreFabric SN1000Q QW971A 16GB 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP StoreFabric SN1000Q QW971A 16GB 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 34,000,000

قیمت تا: 34,000,000

قیمت Mikrotik Wireless Card QRT-5
قیمت Mikrotik Wireless Card QRT-5

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 2,800,000

Mikrotik R11e-2HPND Wireless Card Mini PCie
Mikrotik R11e-2HPND Wireless Card Mini PCie

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

Mikrotik Network Adapter Mini Pci F50 PR

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

Tenda W311U plus Wireless card

قیمت از: 102,000

قیمت تا: 102,000

TP-LINK TL-WN725N Wireless N150 USB Network Adapter
TP-LINK TL-WN725N Wireless N150 USB Network Adapter

قیمت از: 85,000

قیمت تا: 85,000

TP-LINK TL-WN751ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter
TP-LINK TL-WN751ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter

قیمت از: 45,000

قیمت تا: 51,000

TP-LINK TL-WN8200ND 300Mbps High Power Wireless USB Adapter
TP-LINK TL-WN8200ND 300Mbps High Power Wireless USB Adapter

قیمت از: 84,000

قیمت تا: 129,000

TP-LINK TL-WN851ND 300Mbps Wireless N PCI Adapter
TP-LINK TL-WN851ND 300Mbps Wireless N PCI Adapter

قیمت از: 191,000

قیمت تا: 191,000

D-Link DWA-126 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-126 Wireless Network Adapter

قیمت از: 129,000

قیمت تا: 129,000

D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 980,000

Linksys AE2500-EE USB WLAN Dongle

قیمت از: 2,515,590

قیمت تا: 2,515,590

Tenda W311M Wireless card

قیمت از: 470,000

قیمت تا: 470,000

Tenda W311MI Wireless card

قیمت از: 570,000

قیمت تا: 570,000

TP-LINK TG-3269 Gigabit PCI Network Adapter
TP-LINK TG-3269 Gigabit PCI Network Adapter

قیمت از: 35,000

قیمت تا: 35,000

TP-LINK TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter
TP-LINK TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter

قیمت از: 69,000

قیمت تا: 69,000

TP-LINK TL-WN821N 300Mbps Wireless N USB Adapter
TP-LINK TL-WN821N 300Mbps Wireless N USB Adapter

قیمت از: 670,000

قیمت تا: 670,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101