ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت کارت شبکه | Network adapter

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter
D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter

قیمت از: 35,000

قیمت تا: 680,000

D-Link DFE-520TX Wireless Network Adapter

قیمت از: 18,500

قیمت تا: 20,500

قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter
قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter

قیمت از: 41,000

قیمت تا: 490,000

D-Link DWA-126 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-126 Wireless Network Adapter

قیمت از: 129,000

قیمت تا: 129,000

D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 980,000

D-Link DWA-525 Wireless N150 PCI Adapter

قیمت از: 42,000

قیمت تا: 49,000

Linksys AE2500-EE USB WLAN Dongle

قیمت از: 2,515,590

قیمت تا: 2,515,590

Tenda W311M Wireless card

قیمت از: 470,000

قیمت تا: 470,000

Tenda W311MI Wireless card

قیمت از: 570,000

قیمت تا: 570,000

TP-LINK TG-3269 Gigabit PCI Network Adapter
TP-LINK TG-3269 Gigabit PCI Network Adapter

قیمت از: 35,000

قیمت تا: 35,000

TP-LINK TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter
TP-LINK TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter

قیمت از: 69,000

قیمت تا: 69,000

TP-LINK TL-WN821N 300Mbps Wireless N USB Adapter
TP-LINK TL-WN821N 300Mbps Wireless N USB Adapter

قیمت از: 670,000

قیمت تا: 670,000

TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter
TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter

قیمت از: 45,000

قیمت تا: 45,000

TP-LINK TL-WN751ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter
TP-LINK TL-WN751ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter

قیمت از: 51,000

قیمت تا: 450,000

قیمت TP-Link TL-WN7200ND Wireless Network Adapter
قیمت TP-Link TL-WN7200ND Wireless Network Adapter

قیمت از: 67,000

قیمت تا: 67,000

TP-LINK TL-WN8200ND 300Mbps High Power Wireless USB Adapter
TP-LINK TL-WN8200ND 300Mbps High Power Wireless USB Adapter

قیمت از: 84,000

قیمت تا: 1,290,000

TP-LINK Archer T4UH High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
TP-LINK Archer T4UH High Gain Wireless Dual Band USB Adapter

قیمت از: 134,000

قیمت تا: 134,000

HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,350,000

HPE StoreFabric CN1100R QW990A Dual Port Converged Network Adapter Server
HPE StoreFabric CN1100R QW990A Dual Port Converged Network Adapter Server

قیمت از: 3,200,000

قیمت تا: 3,200,000

HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server
HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,850,000

HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,050,000

قیمت تا: 1,350,000

HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 34,000,000

HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server
HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server

قیمت از: 310,000

قیمت تا: 740,000

HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter
HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 390,000

HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter
HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 550,000

HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber
HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 1,800,000

HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server
HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

HP 81Q 8Gb 1-port Fiber Network Server Adapter
HP 81Q 8Gb 1-port Fiber Network Server Adapter

قیمت از: 1,050,000

قیمت تا: 1,350,000

HP ML110 G6 412648-B21 Network Adapter Server
HP ML110 G6 412648-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

HP 647594-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 647594-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 830,000

HP 331FLR 629135-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 331FLR 629135-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber Host Bus Adapter
HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber Host Bus Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter
HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 3,900,000

قیمت تا: 3,900,000

HP 332T 615732-B21 2Port Sever Adapter

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

HP NC112T PCI-E 503746-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC112T PCI-E 503746-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 220,000

قیمت تا: 220,000

HP DL360p G8 NIC 533FLR-T Server Network Adapter
HP DL360p G8 NIC 533FLR-T Server Network Adapter

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP DL380 G7 PCI-E-494326-B21 Riser Kit

قیمت از: 160,000

قیمت تا: 160,000

HP DL380 G7 PCI-X-494322-B21 Riser Kit

قیمت از: 260,000

قیمت تا: 260,000

HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100