برندهای دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI-CVI

لیست قیمت دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI-CVI

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Dahua DH-HCVR4116HS-S3 HCVR

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 1,006,000

Hikvision DS-7204HGHI-F1 Turbo HD DVR

قیمت از: 398,000

قیمت تا: 398,000

HikVision DS-7208HGHI-F2 Turbo HD DVR

قیمت از: 852,000

قیمت تا: 852,000

HikVision DS-7216HGHI-F2 Turbo HD DVR

قیمت از: 1,204,000

قیمت تا: 1,204,000

HikVision DS-7204HQHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 435,000

قیمت تا: 435,000

HikVision DS-7208HQHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 756,000

قیمت تا: 756,000

HikVision DS-7208HQHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 883,000

قیمت تا: 883,000

HikVision DS-7216HQHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 1,475,000

قیمت تا: 1,475,000

Dahua HCVR4216A-S3 HDCVI DVR

قیمت از: 897,000

قیمت تا: 897,000

Dahua HCVR5104HS-S3 HDCVI DVR

قیمت از: 432,000

قیمت تا: 432,000

Dahua DH-HCVR4216AN-S3 16CH HDCVI DVR

قیمت از: 780,000

قیمت تا: 780,000

Dahua HCVR5832S-S2 HDCVI DVR

قیمت از: 5,590,000

قیمت تا: 5,590,000

Dahua DH-HCVR7816S DVR

قیمت از: 4,900,000

قیمت تا: 4,900,000

Dahua HCVR5108HS-S3 HCVR

قیمت از: 660,000

قیمت تا: 660,000

Dahua HCVR5216A-S3 HCVR

قیمت از: 1,534,000

قیمت تا: 1,534,000

Dahua DH-HCVR5108H-S2 DVR

قیمت از: 508,000

قیمت تا: 508,000

Dahua DH-HCVR7416L DVR

قیمت از: 4,400,000

قیمت تا: 4,400,000

Dahua DH-HCVR5216L-V2 DVR

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 1,600,000

Dahua DVR DH-5832S-S2

قیمت از: 5,700,000

قیمت تا: 5,700,000

Dahua DH-HCVR7216A-S3 16CH DVR

قیمت از: 1,490,000

قیمت تا: 1,490,000

Dahua DH-HCVR5116HE-S3 16CH HDCVI DVR

قیمت از: 935,000

قیمت تا: 935,000

Dahua DH-HCVR4224AN-S2 DVR

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

Dahua DH-HCVR5432L-S2 DVR

قیمت از: 4,160,000

قیمت تا: 4,160,000

Dahua DH-HCVR4232N-S2 32CH HDCVI DVR

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,500,000

Dahua HCVR4108HS-S3 HDCVI DVR

قیمت از: 475,000

قیمت تا: 475,000

Dahua DH-HCVR7208A-S3 8CH HDCVI DVR

قیمت از: 1,130,000

قیمت تا: 1,130,000

Dahua HCVR4232AN-S2 HDCVI DVR

قیمت از: 1,650,000

قیمت تا: 1,650,000

Dahua DH-HCVR7208A-S2 DVR

قیمت از: 1,050,000

قیمت تا: 1,050,000

Dahua DH-HCVR4104HS-S2 DVR

قیمت از: 275,000

قیمت تا: 275,000

Dahua DH-HCVR5208A-S2 DVR

قیمت از: 1,020,000

قیمت تا: 1,020,000

Dahua DH-HCVR4108HS-S2 DVR

قیمت از: 408,000

قیمت تا: 408,000

Dahua DH-HCVR5104H-S2 DVR

قیمت از: 295,000

قیمت تا: 295,000

Dahua DH-HCVR5216A-S2 DVR

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,100,000

LTS LTD8308T-ET 8CH HD-TVI DVR

قیمت از:

قیمت تا:

LTS LTD8304T-ET 4CH HD-TVI DVR

قیمت از:

قیمت تا:

Hivision HV-1620A2 AHD DVR

قیمت از:

قیمت تا:

HikVision DS-7216HQHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از:

قیمت تا:

HikVision DS-7108HQHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از:

قیمت تا:

HikVision DS-7108HGHI-E1 Turbo HD DVR

قیمت از:

قیمت تا:

Dahua DH-XVR7416L XVR

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100