قیمت سایر محصولات آی تی آلفا Alpha

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Alpha series MMC-500w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMC-1200w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMC-1500w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMC-2000w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMD-1200W inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMD-2000W inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100