قیمت VOIP | مرکز تلفن | آی پی فون | سانترال دیجیوم Digium

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Digium 1A4B02F Analog Card

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1A4A00F Analog Card

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1A4B00F Analog Card

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1A4B03F Analog Card

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1A8A00F Analog Card

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1S110MF FXS Module

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1A8B00F Analog Card

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1TDM2400 Analog Card

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1X400MF FXO Module VOIP Card
Digium 1X400MF FXO Module VOIP Card

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1TE131F Digital Card E1
Digium 1TE131F Digital Card E1

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1S400MF FXS Module VOIP Card
Digium 1S400MF FXS Module VOIP Card

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1TE132F Digital Card E1
Digium 1TE132F Digital Card E1

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1TE134F Digital Card E1
Digium 1TE134F Digital Card E1

قیمت از:

قیمت تا:

Digium 1TE133F E1 Digital 1 Port VOIP Card

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100