برندهای یو پی اس و متعلقات ups

لانگ Long نارادا Narada سونی SONY تایگر Tiger آلجا ALJA فاران FARAN ولتامکس VoltaMax ای بی بی ABB اگزیم پاور EXIMPOWER ای پی سی APC کلوراید chloride سی اس بی CSB فاراتل FARATEL پی کی سی PKC

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
ABB POWERVALUE 31-11 T 10–20 kVA Single-phase UPS for critical applications
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 2,000,000
ups faratel SFR 5000DT
قیمت از 71,940,000
قیمت تا 71,940,000
ups faratel SDC 1500X-RT
قیمت از 26,950,000
قیمت تا 26,950,000
قیمت Faran Titan 1000VA Internal ups
قیمت از 14,700,000
قیمت تا 15,500,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
قیمت ALJA AJ215 UPS
قیمت از 141,000,000
قیمت تا 150,100,000
قیمت ALJA LCD 500S UPS
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,400,000
قیمت ALJA LCD 1200L UPS
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,950,000
قیمت ALJA LCD 2000S UPS
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,230,000
قیمت ALJA KR-1110S UPS
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 70,700,000
قیمت ALJA KR-2000L UPS
قیمت از 19,000,000
قیمت تا 20,900,000
قیمت ALJA LCD 700S  UPS
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,250,000
قیمت ALJA KI-3000L-48V UPS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 19,900,000
قیمت ALJA  AJ315 UPS
قیمت از 190,000,000
قیمت تا 209,000,000
قیمت ALJA  FR-UK-3130 UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 261,000,000
قیمت ALJA KR-3115 UPS
قیمت از 97,000,000
قیمت تا 106,500,000
ALJA  FR-116L UPS
قیمت از 47,000,000
قیمت تا 49,000,000
ALJA  FR-UK-3310 UPS
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 187,150,000
Faran Blazer 800VA UPS
قیمت از 3,790,000
قیمت تا 3,900,000
Narada 6-FM-100P UPS Battery
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,200,000
CSB GP 12400 UPS Battery
قیمت از 4,470,000
قیمت تا 4,470,000
CSB GP 12200 UPS Battery
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
قیمت ALJA KI-1000L UPS
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 10,200,000
قیمت ALJA KR-RM 1000S UPS
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 14,400,000
قیمت ALJA KR-RM 3000L UPS
قیمت از 22,705,000
قیمت تا 25,500,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
قیمت ALJA   FR-115S UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 61,000,000
ALJA  KR-RM 6000L ups
قیمت از 46,700,000
قیمت تا 49,400,000
قیمت ALJA  FR-UK-3120 UPS
قیمت از 163,000,000
قیمت تا 175,000,000
قیمت ALJA  KR-3110L UPS
قیمت از 63,000,000
قیمت تا 68,000,000
قیمت ALJA AJ310 UPS
قیمت از 187,000,000
قیمت تا 201,000,000
قیمت ALJA  1600S UPS
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,950,000
ALJA KI-3000L-72V UPS
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,762,000
Faran 12V-70AH UPS Battery
قیمت از 3,990,000
قیمت تا 4,050,000
Narada 6-FM-24 UPS Battery
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
ups faratel SDC 6000X-RT
قیمت از 54,390,000
قیمت تا 54,390,000
ups faratel CADILLAC 10000K1
قیمت از 94,830,000
قیمت تا 94,830,000
قیمت ALJA LCD 1200S UPS
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,900,000
قیمت ALJA LCD 700L UPS
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,650,000
قیمت Faran Titan 1000VA External ups
قیمت از 12,800,000
قیمت تا 13,900,000
6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها