برندهای یو پی اس و متعلقات ups

لانگ Long ای بی بی ABB ولتامکس VoltaMax سی اس بی CSB ای پی سی APC فاران FARAN تایگر Tiger آلجا ALJA اگزیم پاور EXIMPOWER سونی SONY کلوراید chloride فاراتل FARATEL پی کی سی PKC پاورتک PowerTech نارادا Narada

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Tiger Fm Series 7.2A UPS Battery
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
 LONG WP7.2-12 Ups Battery
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Faran 12V-17AH UPS Battery
قیمت از 1,120,000
قیمت تا 1,330,000
ups faratel CADILLAC 10000K1
قیمت از 94,800,000
قیمت تا 94,830,000
Faran Aspire 10KVA 1.1 UPS
قیمت از 70,000,000
قیمت تا 70,000,000
battery cabinet faratel SBC 240-40
قیمت از 104,000,000
قیمت تا 104,040,000
Faran 12V-120AH UPS Battery
قیمت از 7,310,000
قیمت تا 7,350,000
Trans Automatic Faratel digipower
قیمت از 3,810,000
قیمت تا 3,820,000
قیمت Faran Titan 6000VA External ups
قیمت از 42,500,000
قیمت تا 46,400,000
Faran Aspire 2KVA UPS
قیمت از 18,100,000
قیمت تا 18,500,000
ups faratel SDC 3000X-RT
قیمت از 39,480,000
قیمت تا 39,490,000
قیمت Faran Titan 3000VA Internal ups
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,200,000
ups faratel venus 1300
قیمت از 8,100,000
قیمت تا 8,100,000
قیمت Faran Titan 10KVA Internal ups
قیمت از 84,500,000
قیمت تا 85,000,000
Faran 12V-9AH UPS Battery
قیمت از 640,000
قیمت تا 840,000
ups faratel DSS 3000X-RT
قیمت از 33,850,000
قیمت تا 33,850,000
Faran 12V-200AH UPS Battery
قیمت از 11,880,000
قیمت تا 11,880,000
battery cabinet faratel  SBC 4817
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000
battery cabinet faratel  SBC 4826
قیمت از 15,915,000
قیمت تا 15,920,000
Faran Trust 2000VA UPS
قیمت از 9,660,000
قیمت تا 9,700,000
ups faratel DSS 2000X-RT
قیمت از 28,700,000
قیمت تا 28,710,000
Faran 12V-100AH UPS Battery
قیمت از 6,110,000
قیمت تا 6,210,000
ups faratel DSS 1500X-RT
قیمت از 24,445,000
قیمت تا 24,450,000
قیمت Faran Titan 10KVA External ups
قیمت از 72,700,000
قیمت تا 73,000,000
ups faratel SFR 5000DT
قیمت از 71,940,000
قیمت تا 71,940,000
ups faratel SDC 2000X-RT
قیمت از 34,140,000
قیمت تا 34,140,000
battery cabinet faratel  SBC 240-26
قیمت از 74,600,000
قیمت تا 74,610,000
Faran Trust 3000VA UPS
قیمت از 12,200,000
قیمت تا 12,540,000
battery cabinet faratel SBC 240-8.5
قیمت از 23,400,000
قیمت تا 23,440,000
ups faratel CADILLAC 10000KX3
قیمت از 99,500,000
قیمت تا 99,570,000
battery cabinet faratel  SBC 4840
قیمت از 21,740,000
قیمت تا 21,750,000
battery cabinet faratel  SBC 96-8.5
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000
ups faratel SDC 1500X-RT
قیمت از 26,950,000
قیمت تا 26,950,000
battery cabinet faratel  SBC 96-40
قیمت از 43,500,000
قیمت تا 43,550,000
ups faratel SDC 6000X-RT
قیمت از 54,390,000
قیمت تا 54,390,000
Faran 12V-28AH UPS Battery
قیمت از 2,190,000
قیمت تا 2,330,000
Trans Automatic Faratel AVR32
قیمت از 16,890,000
قیمت تا 16,900,000
battery cabinet faratel SBC 96-26
قیمت از 32,100,000
قیمت تا 32,100,000
Trans Automatic Faratel AVR25
قیمت از 10,840,000
قیمت تا 10,850,000
Trans Automatic Faratel AVR40E
قیمت از 3,210,000
قیمت تا 3,215,000
6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها