برندهای یو پی اس و متعلقات ups

آلجا ALJA ولتامکس VoltaMax ای پی سی APC پی کی سی PKC کلوراید chloride تایگر Tiger اگزیم پاور EXIMPOWER نارادا Narada فاران FARAN ای بی بی ABB سونی SONY فاراتل FARATEL لانگ Long سی اس بی CSB

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
 LONG WP7.2-12 Ups Battery
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Tiger Fm Series 7.2A UPS Battery
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Faran 12V-12AH UPS Battery
قیمت از 930,000
قیمت تا 1,030,000
Faran 12V-42AH UPS Battery
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,030,000
Faran 12V-70AH UPS Battery
قیمت از 3,990,000
قیمت تا 4,050,000
Faran 12V-100AH UPS Battery
قیمت از 6,110,000
قیمت تا 6,210,000
Faran 12V-9AH UPS Battery
قیمت از 640,000
قیمت تا 840,000
قیمت Faran Titan 6000VA External ups
قیمت از 42,500,000
قیمت تا 46,400,000
قیمت Faran Titan 10KVA Internal ups
قیمت از 84,500,000
قیمت تا 85,000,000
قیمت Faran Titan 10KVA External ups
قیمت از 72,700,000
قیمت تا 73,000,000
قیمت Faran Blazer LCD 600VA ups
قیمت از 3,440,000
قیمت تا 3,480,000
قیمت Faran Blazer LCD 1200VA External ups
قیمت از 6,150,000
قیمت تا 6,300,000
قیمت Faran Titan 1000VA Internal ups
قیمت از 14,700,000
قیمت تا 15,500,000
Faran Trust 3000VA UPS
قیمت از 12,200,000
قیمت تا 12,540,000
Faran Aspire 2KVA UPS
قیمت از 18,100,000
قیمت تا 18,500,000
Faran Aspire 6KVA UPS
قیمت از 38,800,000
قیمت تا 39,000,000
قیمت Faran Titan 1000VA External ups
قیمت از 12,800,000
قیمت تا 13,900,000
Faran Aspire 3KVA UPS
قیمت از 19,900,000
قیمت تا 20,000,000
Faran Blazer 800VA UPS
قیمت از 3,790,000
قیمت تا 3,900,000
Faran Trust 1000VA UPS
قیمت از 6,150,000
قیمت تا 6,160,000
Faran Trust 2000VA UPS
قیمت از 9,660,000
قیمت تا 9,700,000
Faran 12V-17AH UPS Battery
قیمت از 1,120,000
قیمت تا 1,330,000
Faran 12V-28AH UPS Battery
قیمت از 2,190,000
قیمت تا 2,330,000
Faran 12V-40AH UPS Battery
قیمت از 2,870,000
قیمت تا 2,990,000
قیمت Faran Titan 3000VA External ups
قیمت از 21,500,000
قیمت تا 23,800,000
قیمت Faran Titan 3000VA Internal ups
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,200,000
قیمت ALJA  KR-3120 UPS
قیمت از 107,000,000
قیمت تا 119,000,000
Faran 12V-200AH UPS Battery
قیمت از 11,880,000
قیمت تا 11,880,000
battery cabinet faratel  SBC 96-40
قیمت از 43,540,000
قیمت تا 43,550,000
battery cabinet faratel SBC 240-8.5
قیمت از 23,430,000
قیمت تا 23,440,000
Trans Automatic Faratel AVR40E
قیمت از 3,210,000
قیمت تا 3,215,000
Faran Aspire 10KVA 1.1 UPS
قیمت از 70,000,000
قیمت تا 70,000,000
ups faratel SDC 2000X-RT
قیمت از 34,140,000
قیمت تا 34,140,000
ups faratel DSS 3000X-RT
قیمت از 33,850,000
قیمت تا 33,850,000
battery cabinet faratel  SBC 4817
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000
battery cabinet faratel  SBC 4826
قیمت از 15,915,000
قیمت تا 15,920,000
Trans Automatic Faratel AVR32
قیمت از 16,895,000
قیمت تا 16,900,000
قیمت Faran Vigor RM 1000VA Internal ups
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
ALJA  FR-1110L UPS
قیمت از 77,000,000
قیمت تا 80,655,000
6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها