برندهای یو پی اس و متعلقات ups

سونی SONY اگزیم پاور EXIMPOWER سی اس بی CSB آلجا ALJA فاراتل FARATEL فاران FARAN تایگر Tiger ای بی بی ABB ای پی سی APC ولتامکس VoltaMax نارادا Narada لانگ Long

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت ALJA  DS310 UPS
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 9,800,000
Tiger Fm Series 7.2A UPS Battery
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
 LONG WP7.2-12 Ups Battery
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Faran 12V-12AH UPS Battery
قیمت از 930,000
قیمت تا 930,000
Faran 12V-17AH UPS Battery
قیمت از 1,120,000
قیمت تا 1,220,000
Faran 12V-28AH UPS Battery
قیمت از 2,190,000
قیمت تا 2,270,000
Faran Trust 2000VA UPS
قیمت از 9,700,000
قیمت تا 9,700,000
Faran Trust 3000VA UPS
قیمت از 12,540,000
قیمت تا 12,540,000
Faran Aspire 2KVA UPS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 18,500,000
Faran Aspire 3KVA UPS
قیمت از 20,000,000
قیمت تا 20,000,000
Faran Aspire 6KVA UPS
قیمت از 39,000,000
قیمت تا 39,000,000
Faran 12V-9AH UPS Battery
قیمت از 640,000
قیمت تا 680,000
Faran Trust 1000VA UPS
قیمت از 6,150,000
قیمت تا 6,150,000
قیمت Faran Blazer LCD 1200VA External ups
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,300,000
قیمت Faran Titan 1000VA Internal ups
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 15,500,000
قیمت Faran Titan 1000VA External ups
قیمت از 12,800,000
قیمت تا 14,000,000
Faran Blazer 800VA UPS
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 3,990,000
قیمت Faran Titan 3000VA External ups
قیمت از 21,500,000
قیمت تا 24,000,000
قیمت Faran Titan 3000VA Internal ups
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,000,000
قیمت Faran Titan 6000VA External ups
قیمت از 42,500,000
قیمت تا 46,500,000
قیمت Faran Titan 10KVA Internal ups
قیمت از 85,000,000
قیمت تا 85,000,000
قیمت Faran Titan 10KVA External ups
قیمت از 73,000,000
قیمت تا 73,000,000
Faran 12V-40AH UPS Battery
قیمت از 2,870,000
قیمت تا 3,070,000
Faran 12V-42AH UPS Battery
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,270,000
Faran 12V-70AH UPS Battery
قیمت از 4,040,000
قیمت تا 4,520,000
Faran 12V-100AH UPS Battery
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,620,000
قیمت Faran Vigor RM 2000VA External ups
قیمت از 21,000,000
قیمت تا 21,000,000
قیمت Faran Vigor RM 1000VA Internal ups
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
قیمت Faran Blazer LCD 600VA ups
قیمت از 3,480,000
قیمت تا 3,480,000
قیمت Faran A-smart 3000VA ups
قیمت از 17,540,000
قیمت تا 17,540,000
Faran 12V-200AH UPS Battery
قیمت از 11,880,000
قیمت تا 11,880,000
قیمت Faran Vigor RM 3000VA External ups
قیمت از 22,800,000
قیمت تا 22,800,000
Faran 12V-120AH UPS Battery
قیمت از 7,310,000
قیمت تا 7,350,000
قیمت Faran Titan 6000VA Internal ups
قیمت از 55,000,000
قیمت تا 55,000,000
Faran Aspire 20KVA 3.1 UPS
قیمت از 125,000,000
قیمت تا 125,000,000
Faran Aspire 10KVA 1.1 UPS
قیمت از 70,000,000
قیمت تا 70,000,000
Trans Automatic Faratel AVR32
قیمت از 16,890,000
قیمت تا 16,900,000
battery cabinet faratel  SBC 240-26
قیمت از 74,600,000
قیمت تا 74,610,000
Trans Automatic Faratel digipower
قیمت از 3,810,000
قیمت تا 3,820,000
6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها