برندهای یو پی اس و متعلقات ups

فاران FARAN نارادا Narada اگزیم پاور EXIMPOWER آلجا ALJA سی اس بی CSB فاراتل FARATEL لانگ Long ای پی سی APC ولتامکس VoltaMax سونی SONY تایگر Tiger ای بی بی ABB

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت ALJA  DS310 UPS
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 9,800,000
Faran 12V-12AH UPS Battery
قیمت از 930,000
قیمت تا 930,000
Faran 12V-17AH UPS Battery
قیمت از 1,120,000
قیمت تا 1,220,000
Faran 12V-28AH UPS Battery
قیمت از 2,190,000
قیمت تا 2,270,000
Faran 12V-40AH UPS Battery
قیمت از 2,870,000
قیمت تا 3,070,000
Faran 12V-42AH UPS Battery
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,270,000
Faran 12V-70AH UPS Battery
قیمت از 4,040,000
قیمت تا 4,520,000
Faran 12V-100AH UPS Battery
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,620,000
قیمت Faran Titan 3000VA External ups
قیمت از 21,500,000
قیمت تا 24,000,000
قیمت Faran Titan 3000VA Internal ups
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,000,000
قیمت Faran Blazer LCD 1200VA External ups
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,300,000
قیمت Faran Titan 1000VA Internal ups
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 15,500,000
قیمت Faran Titan 1000VA External ups
قیمت از 12,800,000
قیمت تا 14,000,000
Faran Blazer 800VA UPS
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 3,990,000
Faran Trust 1000VA UPS
قیمت از 6,150,000
قیمت تا 6,150,000
Faran Trust 2000VA UPS
قیمت از 9,700,000
قیمت تا 9,700,000
Faran Trust 3000VA UPS
قیمت از 12,540,000
قیمت تا 12,540,000
Faran Aspire 2KVA UPS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 18,500,000
Faran Aspire 3KVA UPS
قیمت از 20,000,000
قیمت تا 20,000,000
Faran Aspire 6KVA UPS
قیمت از 39,000,000
قیمت تا 39,000,000
Faran 12V-9AH UPS Battery
قیمت از 640,000
قیمت تا 680,000
قیمت Faran Titan 6000VA External ups
قیمت از 42,500,000
قیمت تا 46,500,000
قیمت Faran Titan 10KVA Internal ups
قیمت از 85,000,000
قیمت تا 85,000,000
قیمت Faran Titan 10KVA External ups
قیمت از 73,000,000
قیمت تا 73,000,000
ups faratel venus 1300
قیمت از 8,100,000
قیمت تا 8,100,000
ups faratel SFR 5000DT
قیمت از 71,940,000
قیمت تا 71,940,000
ups faratel SDC 2000X-RT
قیمت از 34,140,000
قیمت تا 34,140,000
ups faratel SDC 1500X-RT
قیمت از 26,950,000
قیمت تا 26,950,000
ups faratel SDC 3000X-RT
قیمت از 39,480,000
قیمت تا 39,490,000
ups faratel SDC 6000X-RT
قیمت از 54,390,000
قیمت تا 54,390,000
ups faratel DSS 1500X-RT
قیمت از 24,445,000
قیمت تا 24,450,000
ups faratel DSS 2000X-RT
قیمت از 28,700,000
قیمت تا 28,710,000
ups faratel DSS 3000X-RT
قیمت از 33,850,000
قیمت تا 33,850,000
battery cabinet faratel  SBC 4817
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000
battery cabinet faratel  SBC 4826
قیمت از 15,915,000
قیمت تا 15,920,000
battery cabinet faratel  SBC 4840
قیمت از 21,740,000
قیمت تا 21,750,000
battery cabinet faratel  SBC 96-8.5
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000
battery cabinet faratel SBC 96-26
قیمت از 32,100,000
قیمت تا 32,100,000
battery cabinet faratel  SBC 96-40
قیمت از 43,500,000
قیمت تا 43,550,000
battery cabinet faratel SBC 240-8.5
قیمت از 23,400,000
قیمت تا 23,440,000
6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها