قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS ای پی سی APC

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

APC smart-UPS SURT48XLBP 48V Battery Pack UPS
APC smart-UPS SURT48XLBP 48V Battery Pack UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت APC SRT192BP ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت APC SRT5KXLI ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت APC SRT6KXLI ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت APC SRT8KXLI ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت APC SRT10KXLI ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت APC SURT1000XLI ups
قیمت APC SURT1000XLI ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت APC SRT192BP2 ups

قیمت از:

قیمت تا:

APC Smart UPS smart-UPS RT 6kVA UPS
APC Smart UPS smart-UPS RT 6kVA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SURTD3000XLI 3000VA RT 230V UPS
APC smart-UPS SURTD3000XLI 3000VA RT 230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SURT2000XLI 2000VA RT 230V UPS
APC smart-UPS SURT2000XLI 2000VA RT 230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SURTD3000XLI 5000VA RT 230V UPS
APC smart-UPS SURTD3000XLI 5000VA RT 230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SRT8KRMXLI 8000VA RM230V UPS
APC smart-UPS SRT8KRMXLI 8000VA RM230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SRT10XLI 10000VA RM230V UPS
APC smart-UPS SRT10XLI 10000VA RM230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC AP9618 NETWORD MANAGEMENT CARD
APC AP9618 NETWORD MANAGEMENT CARD

قیمت از:

قیمت تا:

APC SURTRK SMART UPS 19 RAIL KIT

قیمت از:

قیمت تا:

APC SRT2200XLI 2.2KVA Single Phase Online Smart UPS
APC SRT2200XLI 2.2KVA Single Phase Online Smart UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC SRT72BP 72V Single Phase Online Smart UPS
APC SRT72BP 72V Single Phase Online Smart UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC SRT3000XLI 3KVA Single Phase Online Smart UPS
APC SRT3000XLI 3KVA Single Phase Online Smart UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC SRT96BP 96V Smart UPS Battery Pack
APC SRT96BP 96V Smart UPS Battery Pack

قیمت از:

قیمت تا:

APC SRTRK4 Rail Kit

قیمت از:

قیمت تا:

apc SUVTP20KH4B4S ups

قیمت از:

قیمت تا:

apc SUVTP40KH4B4S ups

قیمت از:

قیمت تا:

ups G5TUPS60 apc

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101