قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Net Power KR-RM-1000 VA External Battery RackMount Online UPS
Net Power KR-RM-1000 VA External Battery RackMount Online UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net Power KR-RM-10000 VA Rack Mount Internal Online UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net Power KR-RM-1000 VA Internal Battery RackMount Online UPS
Net Power KR-RM-1000 VA Internal Battery RackMount Online UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net Power KR-RM-6000 VA Rack Mount External Online UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net Power KR-RM-3000 VA External Battery RackMount Online UPS
Net Power KR-RM-3000 VA External Battery RackMount Online UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net Power KR-RM-6000 VA Rack Mount Internal Online UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net Power KR-RM-3000 VA Internal Battery RackMount Online UPS
Net Power KR-RM-3000 VA Internal Battery RackMount Online UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net Power KR-RM-2000 VA Rack Mount External Online UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power LCD-700VA Off Line Internal Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power LCD-700VA Off Line External Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power LCD-1000VA Off Line Internal Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power LCD-1200VA Off Line Internal Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power LCD-1200VA Off Line External Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power LCD-1600VA Off Line Internal Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power LCD-1600VA Off Line External Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power LCD-2000VA Off Line Internal Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power KI-5000VA Line Interactive External Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power KI-1000VA Line Interactive Internal Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power KI-1000VA Line Interactive External Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power KI-3000VA Line Interactive External Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power KI-3000VA Line Interactive External Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power KI-2000VA Line Interactive External Battery UPS

قیمت از: 1,000

قیمت تا: 1,000

Net power KI-3000VA Line Interactive Internal Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Tiger Fm Series 7.2A UPS Battery

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

ABB PowerWave 33 S3 60–120 kW STANDALONE THREE-PHASE UPS SYSTEM
ABB PowerWave 33 S3 60–120 kW STANDALONE THREE-PHASE UPS SYSTEM

قیمت از:

قیمت تا:

ABB POWERVALUE 31-11 T 10–20 kVA Single-phase UPS for critical applications
ABB POWERVALUE 31-11 T 10–20 kVA Single-phase UPS for critical applications

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel venus 1300 ups

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SFR 5000DT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 2000X-RT ups

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 1500X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 3000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 6000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel DSS1500X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel DSS 2000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel DSS 3000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

faratel  SBC 4817 battery cabinet
faratel SBC 4817 battery cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

faratel SBC 48V-26AH battery cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 4840 Battery Cabinet
Faratel SBC 4840 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100