قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Net power KI-3000VA Line Interactive External Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power KI-3000VA Line Interactive External Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Net power KI-2000VA Line Interactive External Battery UPS

قیمت از: 1,000

قیمت تا: 1,000

Net power KI-3000VA Line Interactive Internal Battery UPS

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Tiger Fm Series 7.2A UPS Battery

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

ABB PowerWave 33 S3 60–120 kW STANDALONE THREE-PHASE UPS SYSTEM
ABB PowerWave 33 S3 60–120 kW STANDALONE THREE-PHASE UPS SYSTEM

قیمت از:

قیمت تا:

ABB POWERVALUE 31-11 T 10–20 kVA Single-phase UPS for critical applications
ABB POWERVALUE 31-11 T 10–20 kVA Single-phase UPS for critical applications

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel venus 1300 ups

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SFR 5000DT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 2000X-RT ups

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 1500X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 3000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 6000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel DSS1500X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel DSS 2000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel DSS 3000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

faratel  SBC 4817 battery cabinet
faratel SBC 4817 battery cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

faratel SBC 48V-26AH battery cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 4840 Battery Cabinet
Faratel SBC 4840 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 96-40 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-40 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 240-8.5 battery cabinet
Faratel SBC 240-8.5 battery cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 240-26 Battery Cabinet
Faratel SBC 240-26 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 240-40 Battery Cabinet
Faratel SBC 240-40 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

faratel CAD10KX1-RT4U UPS

قیمت از:

قیمت تا:

faratel CAD10KX3-RT4U UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SURT48XLBP 48V Battery Pack UPS
APC smart-UPS SURT48XLBP 48V Battery Pack UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJALCD 1000S UPS
قیمت ALJALCD 1000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Faran A-smart 3000VA ups
قیمت Faran A-smart 3000VA ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Faran Titan 3000VA External ups
قیمت Faran Titan 3000VA External ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Faran Titan 3000VA Internal ups
قیمت Faran Titan 3000VA Internal ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Faran Titan 6000VA External ups
قیمت Faran Titan 6000VA External ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Faran Titan 10KVA Internal ups
قیمت Faran Titan 10KVA Internal ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Faran Vigor RM 2000VA External ups
قیمت Faran Vigor RM 2000VA External ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Faran Vigor RM 3000VA External ups
قیمت Faran Vigor RM 3000VA External ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Faran Vigor RM 1000VA Internal ups
قیمت Faran Vigor RM 1000VA Internal ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-6000L UPS
قیمت ALJA KR-6000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA LCD 1200S UPS
قیمت ALJA LCD 1200S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA LCD 700L UPS
قیمت ALJA LCD 700L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100