برندهای بارکد خوان و تجهیزات فروشگاهی

360online Cino SKYNET آر اس AURES آواسیس Avasys استون Stone اسکار Oscar اوکی پوز OKPOS اکسیوم Axiom ای کلاس Aclas بیکسلون Bixolon پار اورسرو PAR Everserv پارتنر Partner پوزبانک POSBank پوزیفلکس Posiflex پیدیون Pidion تارو Taro تایسو TYSSO تایسون Tyson دارا Dara دیتا لاجیک Datalogic رابین Robin رمو Remo رومانس Romans زیبکس ZEBEX سیمبل SYMBOL مگنر MAGNER مهر میندئو Mindeo میوا Meva نیکیتا Nikita هانسول Hansol هانیول Honeywell هایسنس Hisense کانادیت canadit کرونیکس Coronix

قیمت بارکد خوان و تجهیزات فروشگاهی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
بارکدخوان (تایسون) دو بعدی Barcod Scanner Tyson 2D-K3000
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,800,000
honeywell Voyager 1250g Barcode Scaner Laser
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 3,300,000
بارکد خوان (پسی فلکس) Barcode Posiflex- CD 3860
قیمت از 3,550,000
قیمت تا 3,550,000
قیمت Barcod Scaner Laser Oscar OS60LWW
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 1,620,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC TD-1100
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,300,000
Barcode Scanner Datalogic Quickscan M
قیمت از 9,300,000
قیمت تا 10,300,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon GD-4430
قیمت از 6,750,000
قیمت تا 8,070,000
قیمت Barcode Scanner Avasys ACS-001 CCD
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
قیمت Barcode Scanner Avasys ACS-3190
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
بارکد خوان (موا) Meva barcode - MBS 3615
قیمت از 1,900,000
قیمت تا 1,900,000
Meva MBS-3615 Combo Barcode Scaner
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 2,100,000
Datalogic QM2430 Barcode Scanner
قیمت از 12,100,000
قیمت تا 13,540,000
قیمت Datalogic Quick Scan I QD2100
قیمت از 2,550,000
قیمت تا 3,100,000
قیمت Cash Drawer BIXOLON BC460
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,200,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Quick Scan M
قیمت از 8,980,000
قیمت تا 9,100,000
DATALOGIC Magellan 2200 Barcode Reader
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 12,500,000
POS Aures W-TOUCH
قیمت از 41,000,000
قیمت تا 41,000,000
AXIOM HS 4012 Barcode Scanner
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,700,000
POS OK POS I-1500
قیمت از 29,200,000
قیمت تا 29,900,000
قیمت Cash Drawer BIXOLON BC425
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,800,000
قیمت Barcode READER DATALOGIC QW2100
قیمت از 2,180,000
قیمت تا 2,400,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC QD2100
قیمت از 2,390,000
قیمت تا 3,100,000
Barcode Scanner Datalogic Gryphon M4130
قیمت از 10,650,000
قیمت تا 10,980,000
قیمت بار کد خوان دو بعدی (میندئو) Barcode Mindeo
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 8,700,000
Barcode Scanner Robin RS-1100
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,200,000
AURES-Yuno Technologies
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 41,700,000
Barcode  Reader ZEBEX Z3190BT
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 8,550,000
بارکد خوان (هانیول) Barcode  Honeywell- MS5145
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,200,000
Barcode Scanner Robin R2100
قیمت از 5,900,000
قیمت تا 6,000,000
صندوق فروشگاهی (تارو) Taro TC -9000
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,480,000
POS OK POS I-9000
قیمت از 32,000,000
قیمت تا 32,500,000
POS OK POS k-9000
قیمت از 35,900,000
قیمت تا 36,400,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Magellan 800
قیمت از 8,050,000
قیمت تا 8,700,000
AXIOM X-2290 Barcode Reader
قیمت از 1,940,000
قیمت تا 2,400,000
قیمت بارکد خوان (میندئو) Barcode  Mindeo- 6200
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 6,800,000
Mindeo 3390 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 5,650,000
قیمت تا 6,300,000
Mindeo CS3290 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 11,350,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC  Magellan 3200
قیمت از 13,200,000
قیمت تا 13,540,000
قیمت Datalogic Barcode Scanner Lite QW 2100
قیمت از 2,180,000
قیمت تا 2,800,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD2250AT
قیمت از 1,890,000
قیمت تا 2,300,000
3 2 1   بعدی

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها