برندهای بارکد خوان و تجهیزات فروشگاهی

360online Cino SKYNET آر اس AURES آواسیس Avasys استون Stone اسکار Oscar اوکی پوز OKPOS اکسیوم Axiom ای کلاس Aclas بیکسلون Bixolon پار اورسرو PAR Everserv پارتنر Partner پوزبانک POSBank پوزیفلکس Posiflex پیدیون Pidion تارو Taro تایسو TYSSO تایسون Tyson دارا Dara دیتا لاجیک Datalogic رابین Robin رمو Remo رومانس Romans زیبکس ZEBEX سیمبل SYMBOL مگنر MAGNER مهر میندئو Mindeo میوا Meva نیکیتا Nikita هانسول Hansol هانیول Honeywell هایسنس Hisense کانادیت canadit کرونیکس Coronix

قیمت بارکد خوان و تجهیزات فروشگاهی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت Datalogic Barcode Scanner Lite QW 2100
قیمت از 2,180,000
قیمت تا 2,800,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon 4400
قیمت از 7,900,000
قیمت تا 11,400,000
Barcode Reader ROMANS LS-1743
قیمت از 2,290,000
قیمت تا 2,500,000
Barcode Scanner ROMANS LS-1245W
قیمت از 6,520,000
قیمت تا 6,800,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC  Magellan 3200
قیمت از 13,200,000
قیمت تا 13,540,000
Barcode Reader DATALOGIC COBALTO CO5330
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 9,340,000
Barcode Reader  DATALOGIC  HERON HD 3130
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,610,000
قیمت Barcode Scanner AXIOM PDT 8223
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 7,500,000
قیمت Barcode Reader AXIOM X-2290
قیمت از 1,940,000
قیمت تا 2,400,000
بار کد خوان (نیکیتا) Nikita Hubble- BC 5000
قیمت از 1,350,000
قیمت تا 1,990,000
قیمت بارکد خوان (میندئو) بی سیم Mindeo- CS3290
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 9,700,000
قیمت Barcod Scaner Laser Oscar OS60LWW
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 1,690,000
قیمت AXIOM Barcode Scanner HS 4012
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,700,000
Barcode Scanner Robin RS-1100
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,490,000
Meva MBS-3615 Combo Barcode Scaner
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 2,100,000
honeywell Voyager 1250g Barcode Reader
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,350,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD-6200AT
قیمت از 5,550,000
قیمت تا 6,000,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD2250AT
قیمت از 1,890,000
قیمت تا 2,300,000
Barcode Reader Romans LD-2130B
قیمت از 2,350,000
قیمت تا 2,650,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Magellan 2200
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 12,500,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon GD-4430
قیمت از 7,500,000
قیمت تا 8,070,000
بارکد خوان (موا) Meva barcode - MBS 4680
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,450,000
بارکدخوان وایرلس لیزری (اسکار) Barcod Scaner Oscar- OS90LBR
قیمت از 4,100,000
قیمت تا 4,100,000
قیمت Barcode Scanner Tyson TY2012
قیمت از 1,420,000
قیمت تا 1,990,000
Barcode Reader ZEBEX Z-3190
قیمت از 3,070,000
قیمت تا 3,500,000
Honeywell Orbit 7120 Barcode Scanner
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,990,000
قیمت بارکد خوان (میندئو) Barcode  Mindeo- 6200
قیمت از 4,490,000
قیمت تا 6,800,000
قیمت بارکد خوان (میندئو) 3390 Barcode Reader- Mindeo
قیمت از 5,850,000
قیمت تا 6,300,000
POS Meva MP-3615
قیمت از 1,790,000
قیمت تا 23,500,000
Currency Detector Remo 528
قیمت از 550,000
قیمت تا 580,000
قیمت بارکد خوان (میندئو) Barcode  Mindeo- 2250
قیمت از 1,880,000
قیمت تا 2,100,000
قیمت Datalogic Quick Scan I QD2100
قیمت از 2,650,000
قیمت تا 3,100,000
قیمت Barcode Scanner Axiom V6
قیمت از 1,290,000
قیمت تا 1,750,000
قیمت Barcode Scanner cino F680BT
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 9,950,000
قیمت Cash Drawer BIXOLON BC425
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,800,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Magellan 800
قیمت از 8,050,000
قیمت تا 8,700,000
قیمت Barcode Scanner Cino F560
قیمت از 2,650,000
قیمت تا 2,650,000
قیمت Barcode Scanner Cino F780
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,650,000
قیمت Cash Drawer BIXOLON BC460
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,200,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC TD-1100
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,300,000
3 2 1   بعدی

ماشین های اداری

تگ ها