برندهای بارکد خوان و تجهیزات فروشگاهی

360online Cino SKYNET آر اس AURES آواسیس Avasys استون Stone اسکار Oscar اوکی پوز OKPOS اکسیوم Axiom ای کلاس Aclas بیکسلون Bixolon پار اورسرو PAR Everserv پارتنر Partner پوزبانک POSBank پوزیفلکس Posiflex پیدیون Pidion تارو Taro تایسو TYSSO تایسون Tyson تی اس سی TSC دارا Dara دیتا لاجیک Datalogic رابین Robin رمو Remo رومانس Romans زوا zoa زیبکس ZEBEX سیمبل SYMBOL مگنر MAGNER مهر میندئو Mindeo میوا Meva نیکیتا Nikita هانسول Hansol هانیول Honeywell هایسنس Hisense کانادیت canadit کرونیکس Coronix

قیمت بارکد خوان | تجهیزات فروشگاهی | صندوق فروشگاهی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
بار کد خوان (نیکیتا) Nikita Hubble- BC 5000
قیمت از 1,350,000
قیمت تا 1,990,000
Barcode Reader DATALOGIC COBALTO CO5330
قیمت از 7,750,000
قیمت تا 9,340,000
POS Meva MP-3615
قیمت از 1,790,000
قیمت تا 23,500,000
Meva MBS-3615 Combo Barcode Scaner
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 2,100,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon 4400
قیمت از 6,900,000
قیمت تا 11,400,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon GD-4430
قیمت از 6,850,000
قیمت تا 8,070,000
قیمت بارکد خوان (میندئو) Barcode  Mindeo- 6200
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 6,800,000
Mindeo 3390 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,300,000
Mindeo CS3290 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 11,350,000
honeywell Voyager 1250g Barcode Scaner Laser
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 3,300,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD-6200AT
قیمت از 5,550,000
قیمت تا 6,000,000
Barcode Reader ROMANS LS-1743
قیمت از 2,090,000
قیمت تا 2,500,000
Barcode Scanner ROMANS LS-1245W
قیمت از 6,490,000
قیمت تا 6,800,000
Barcode Reader Romans LD-2130B
قیمت از 2,350,000
قیمت تا 2,650,000
AXIOM X-2290 Barcode Reader
قیمت از 1,940,000
قیمت تا 2,400,000
Barcode Reader ZEBEX Z-3190
قیمت از 3,290,000
قیمت تا 3,500,000
Honeywell Orbit 7120 Barcode Scanner
قیمت از 1,550,000
قیمت تا 15,500,000
DATALOGIC Magellan 2200 Barcode Reader
قیمت از 1,180,000
قیمت تا 12,500,000
قیمت Barcod Scaner Laser Oscar OS60LWW
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 1,620,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD2250AT
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,300,000
قیمت Datalogic Barcode Scanner Lite QW 2100
قیمت از 2,180,000
قیمت تا 2,800,000
قیمت Barcode Scanner Avasys ACS-001 CCD
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
AXIOM PDT 8223 Barcode Scanner
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 7,500,000
قیمت Barcode Scanner Avasys ACS-3190
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
قیمت Barcode Scanner Cino F560
قیمت از 2,650,000
قیمت تا 2,650,000
قیمت Cash Drawer BIXOLON BC460
قیمت از 1,900,000
قیمت تا 2,200,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC TD-1100
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,300,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Quick Scan M
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 10,310,000
قیمت Datalogic Quick Scan I QD2100
قیمت از 2,550,000
قیمت تا 3,100,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Magellan 800
قیمت از 8,050,000
قیمت تا 8,700,000
قیمت Cash Drawer BIXOLON BC425
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,800,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC  Magellan 3200
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 13,500,000
قیمت Barcode Scanner cino F680BT
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 9,950,000
قیمت Barcode Scanner Cino F780
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,650,000
Axiom V6 Barcode Scanner
قیمت از 1,290,000
قیمت تا 1,750,000
AXIOM HS 4012 Barcode Scanner
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,700,000
Tyson TY2012 Barcode Scanner
قیمت از 1,420,000
قیمت تا 1,500,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC QD2100
قیمت از 2,520,000
قیمت تا 3,100,000
Datalogic QM2430 Barcode Scanner
قیمت از 12,200,000
قیمت تا 13,540,000
قیمت Barcode Scanner MINDEO CS3290-1D
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 9,500,000
4 3 2 1   بعدی

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها