برندهای بارکد خوان و تجهیزات فروشگاهی

Cino SKYNET آر اس AURES آواسیس Avasys استون Stone اسکار Oscar اوکی پوز OKPOS اکسیوم Axiom ای کلاس Aclas ایی اس ال ESL بیکسلون Bixolon پار اورسرو PAR Everserv پارتنر Partner پوزبانک POSBank پوزیفلکس Posiflex پیدیون Pidion تارو Taro تایسو TYSSO تایسون Tyson تی اس سی TSC دارا Dara دیتا لاجیک Datalogic رابین Robin رمو Remo رومانس Romans زوا zoa زیبکس ZEBEX سیمبل SYMBOL مگنر MAGNER مهر میندئو Mindeo میوا Meva نیکیتا Nikita هانسول Hansol هانیول Honeywell هایسنس Hisense کانادیت canadit کرونیکس Coronix

قیمت بارکد خوان | تجهیزات فروشگاهی | صندوق فروشگاهی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
honeywell Voyager 1250g Barcode Scaner Laser
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 3,350,000
Barcode Scanner ROMANS LS-1245W
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 6,800,000
AXIOM X-2290 Barcode Reader
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 2,400,000
AXIOM HS 4012 Barcode Scanner
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,700,000
Mindeo 3390 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,300,000
Barcode Reader ROMANS LS-1743
قیمت از 1,980,000
قیمت تا 2,500,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon 4400
قیمت از 6,900,000
قیمت تا 11,400,000
DATALOGIC Magellan 2200 Barcode Reader
قیمت از 1,180,000
قیمت تا 12,500,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC  Magellan 3200
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 13,500,000
Barcode Reader DATALOGIC COBALTO CO5330
قیمت از 7,750,000
قیمت تا 9,340,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon GD-4430
قیمت از 6,850,000
قیمت تا 8,070,000
قیمت Datalogic Barcode Scanner Lite QW 2100
قیمت از 2,180,000
قیمت تا 2,800,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD2250AT
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,050,000
Honeywell Orbit 7120 Barcode Scanner
قیمت از 1,550,000
قیمت تا 15,500,000
Barcode Reader ZEBEX Z-3190
قیمت از 3,290,000
قیمت تا 3,500,000
قیمت Barcod Scaner Laser Oscar OS60LWW
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 1,620,000
Meva MBS-3615 Combo Barcode Scaner
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 2,100,000
بار کد خوان (نیکیتا) Nikita Hubble- BC 5000
قیمت از 1,350,000
قیمت تا 1,990,000
POS Meva MP-3615
قیمت از 1,790,000
قیمت تا 23,500,000
صندوق فروشگاهی (اوکی پوز) POS OKPOS K-9000
قیمت از 35,500,000
قیمت تا 40,000,000
صندوق پوز فروشگاهی (هایسنس) Hisense hk-700a
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,500,000
Posiflex Zircon KS 6715 POS
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,300,000
صندوق فروشگاهی (ای کلاس) Aclas CR6X- ACLAS
قیمت از 9,300,000
قیمت تا 9,800,000
صندوق فروشگاهی (پارتنر) Partner PT 6215
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
صندوق پوز فروشگاهی (پار) POS par Everserv 500
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,500,000
Tyson TY2012 Barcode Scanner
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,500,000
POSBANK Anyshop E2 Pose Terminal
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 35,500,000
POSBANK BLUO i3
قیمت از 48,000,000
قیمت تا 48,600,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD-6200AT
قیمت از 5,550,000
قیمت تا 6,000,000
Mindeo 2250 Barcode Scanner
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,050,000
Barcode Scanner Robin R2100
قیمت از 5,850,000
قیمت تا 6,000,000
صندوق فروشگاهی (پارتنر) Partner SP800
قیمت از 33,500,000
قیمت تا 35,000,000
صندوق پوز فروشگاهی (پسی فلکس) Posiflex- KS7217
قیمت از 44,900,000
قیمت تا 44,900,000
POSBANK BLUO Atom
قیمت از 32,500,000
قیمت تا 33,900,000
قیمت Barcode Scanner MINDEO CS3290-1D
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 9,500,000
قیمت Barcode Reader MINDEO MD6800
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,100,000
Axiom V6 Barcode Scanner
قیمت از 1,290,000
قیمت تا 1,750,000
صندوق فروشگاهی (تارو) Taro TC -9000
قیمت از 8,900,000
قیمت تا 9,300,000
قیمت Cash Drawer BIXOLON BC425
قیمت از 1,650,000
قیمت تا 1,800,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Quick Scan M
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 10,310,000
4 3 2 1   بعدی

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها