برندهای بارکد خوان و صندوق فروشگاهی

هانسول Hansol سیمبل SYMBOL مهر مگنر MAGNER آواسیس Avasys توزین صدر Tozin sadr پیدیون Pidion تایسون Tyson نیکیتا Nikita میندئو Mindeo اکسیوم Axiom اپتیکن OPTICON سینو Cino موتورولا Motorola کانادیت canadit دیتا لاجیک Datalogic SKYNET اسکوپ Scope میوا Meva پوزیفلکس Posiflex هانیول Honeywell یونیتک Unitech رمو Remo اسکار Oscar بیکسلون Bixolon زبکس ZEBEX رومانس Romans تایسو TYSSO مارسون marson رابین Robin

قیمت بارکد خوان | تجهیزات فروشگاهی | صندوق فروشگاهی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Tyson TY2012 Barcode Scanner
قیمت از 1,390,000
قیمت تا 1,900,000
Datalogic QuickScan I QM2131 Barcode Scanner
قیمت از 2,550,000
قیمت تا 10,670,000
Datalogic QuickScan QM2130 Barcode Scanner
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 10,400,000
Datalogic QuickScan I Optical Barcode Scanner
قیمت از 2,350,000
قیمت تا 3,500,000
Robin R2100 Barcode Scanner
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 6,500,000
Tayson YZB2013 Barcode Scanner
قیمت از 5,750,000
قیمت تا 6,600,000
Tyson 2D-K3000 Barcode Scaner
قیمت از 5,650,000
قیمت تا 6,000,000
Robin RS-1100 Barcode Scanner
قیمت از 2,050,000
قیمت تا 2,200,000
Robin RS 5900 Hand-Held Barcode Scanner
قیمت از 7,850,000
قیمت تا 7,900,000
قیمت Cash Drawer BIXOLON BC425
قیمت از 1,640,000
قیمت تا 1,800,000
AXIOM PDT 8223 Barcode Scanner
قیمت از 6,740,000
قیمت تا 7,500,000
AXIOM X-2290 Barcode Reader
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 2,400,000
Axiom V6 Barcode Scanner
قیمت از 1,290,000
قیمت تا 1,600,000
AXIOM HS 4012 Barcode Scanner
قیمت از 3,250,000
قیمت تا 3,700,000
قیمت Cash Drawer BIXOLON BC460
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,200,000
Barcode Reader SKYNET SC-150N
قیمت از 1,750,000
قیمت تا 1,800,000
Currency Detector Remo 528
قیمت از 470,000
قیمت تا 580,000
Barcode Reader ZEBEX Z-3190
قیمت از 3,290,000
قیمت تا 3,500,000
Barcode Reader ROMANS LS-1743
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 3,100,000
Barcode Reader Romans LD-2130B
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 3,400,000
Barcode  Reader ZEBEX Z3190BT
قیمت از 8,100,000
قیمت تا 10,050,000
Barcode Scanner ROMANS LS-1245W
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 8,300,000
ZEBEX Z-3190BT Wireless Barcode Reader
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 10,050,000
Currency Detector Remo 18M
قیمت از 200,000
قیمت تا 250,000
Robin RS-1200 Barcode Scanner
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,550,000
Oscar OS90L Laser Barcode Scanner
قیمت از 1,350,000
قیمت تا 1,400,000
قیمت Barcod Scaner Laser Oscar OS60LWW
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 1,300,000
Opticon OPR-3201 Barcode Scanner
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Marson Barcode Scanner
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Unitech MS320 Barcode Scanner
قیمت از 50,000
قیمت تا 50,000
Meva MBS-3615 Combo Barcode Scaner
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 2,250,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD2250AT
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,900,000
Honeywell Orbit 7120 Barcode Scanner
قیمت از 1,550,000
قیمت تا 15,500,000
Mindeo 3390 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,700,000
Mindeo CS3290 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 1,175,000
قیمت تا 9,700,000
honeywell Voyager 1250g Barcode Scaner Laser
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 3,500,000
قیمت Datalogic Barcode Scanner Lite QW 2100
قیمت از 2,190,000
قیمت تا 2,690,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon GD-4430
قیمت از 6,850,000
قیمت تا 9,500,000
DATALOGIC Magellan 2200 Barcode Reader
قیمت از 1,180,000
قیمت تا 13,950,000
3 2 1   بعدی


دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها