برندهای بارکد خوان و تجهیزات فروشگاهی

رابین Robin نیکیتا Nikita اکسیوم Axiom آر اس AURES زوا zoa رومانس Romans اسکار Oscar تایسون Tyson میوا Meva سیمبل SYMBOL رمو Remo استون Stone ای کلاس Aclas میندئو Mindeo پوزبانک POSBank اوکی پوز OKPOS پار اورسرو PAR Everserv سینو Cino آواسیس Avasys هایسنس Hisense کانادیت canadit پیدیون Pidion مگنر MAGNER موتورولا Motorola SKYNET هانسول Hansol بیکسلون Bixolon زبکس ZEBEX هانیول Honeywell دارا Dara دیتا لاجیک Datalogic پوزیفلکس Posiflex تارو Taro رادین Radin مهر پارتنر Partner تایسو TYSSO هاناسیس Hanasis

قیمت بارکد خوان | تجهیزات فروشگاهی | صندوق فروشگاهی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت Datalogic Barcode Scanner Lite QW 2100
قیمت از 2,180,000
قیمت تا 2,590,000
DATALOGIC Magellan 2200 Barcode Reader
قیمت از 1,180,000
قیمت تا 13,790,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC  Magellan 3200
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 13,900,000
Barcode Reader Romans LD-2130B
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,650,000
Barcode Reader  DATALOGIC  HERON HD 3130
قیمت از 4,050,000
قیمت تا 4,590,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon GD-4430
قیمت از 6,850,000
قیمت تا 9,500,000
AXIOM PDT 8223 Barcode Scanner
قیمت از 6,750,000
قیمت تا 7,500,000
AXIOM X-2290 Barcode Reader
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 2,400,000
Mindeo 3390 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,300,000
honeywell Voyager 1250g Barcode Scaner Laser
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 3,500,000
Tyson TY2012 Barcode Scanner
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,650,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD2250AT
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,250,000
Barcode Reader ROMANS LS-1743
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,500,000
Barcode Scanner ROMANS LS-1245W
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 7,300,000
Honeywell Orbit 7120 Barcode Scanner
قیمت از 1,550,000
قیمت تا 15,500,000
DATALOGIC Quick Scan M Barcode Reader
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 11,067,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Magellan 800
قیمت از 8,050,000
قیمت تا 8,200,000
Datalogic Lite PS2 Barcode Scanner
قیمت از 2,450,000
قیمت تا 2,500,000
Romans LS-2000 Barcode Scanner
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 8,650,000
Hanasis M7-II POS
قیمت از 36,000,000
قیمت تا 36,000,000
Avasys ACS-001 CCD Barcode Scanner
قیمت از 1,250,000
قیمت تا 1,800,000
Mindeo CS3290 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 9,700,000
Robin RS-1100 Barcode Scanner
قیمت از 2,050,000
قیمت تا 2,200,000
Robin RS-1200 Barcode Scanner
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,550,000
Partner PT 6215 POS
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
Symbol LS2208 Laser Barcode Scaner
قیمت از 3,250,000
قیمت تا 3,500,000
قیمت Cash Drawer BIXOLON BC460
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,200,000
قیمت Barcode READER DATALOGIC QW2100
قیمت از 2,180,000
قیمت تا 2,590,000
قیمت barcode MINDeo MS3390
قیمت از 5,750,000
قیمت تا 5,900,000
AXIOM HS 2202 Barcode Scanner
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 7,000,000
قیمت Barcode Reader MINDEO MD6800
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,100,000
Nikita CK-420 Cach Drawer
قیمت از 1,650,000
قیمت تا 1,650,000
Avasys ACS-3190 Barcode Scanner
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,800,000
Nikita Hubble BC-5000 Barcode Scanner
قیمت از 1,350,000
قیمت تا 1,500,000
Mindeo 2250 Barcode Scanner
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,050,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC QD2100
قیمت از 2,520,000
قیمت تا 3,590,000
Romans LS-1000 Barcode Scanner
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 6,500,000
قیمت بار کد خوان دو بعدی (میندئو) Barcode Mindeo
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 8,700,000
صندوق پوز فروشگاهی (هایسنس) Hisense hk-700a
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,500,000
صندوق فروشگاهی (پارتنر) Partner SP800
قیمت از 33,500,000
قیمت تا 35,000,000
4 3 2 1   بعدی

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها