ایران تکنو فروش تجهیزات فروشگاهی،صندوق فروشگاهی،بارکدخوان


برندهای بارکد خوان و صندوق فروشگاهی

تایسون Tyson بیکسلون Bixolon رابین Robin سینو Cino چمپتک Champtek میندئو Mindeo اکسیوم Axiom آواسیس Avasys موتورولا Motorola مهر هانیول Honeywell اسکوپ Scope زبکس ZEBEX نیکیتا Nikita دیتا اسکن Data scan مگنر MAGNER SKYNET سیمبل SYMBOL کانادیت canadit تایسو TYSSO میوا Meva یونیتک Unitech اسکار Oscar رمو Remo پیدیون Pidion هانسول Hansol دیتا لاجیک Datalogic پوزیفلکس Posiflex رومانس Romans

قیمت بارکد خوان | تجهیزات فروشگاهی | صندوق فروشگاهی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت Datalogic Barcode Scanner Lite QW 2100
قیمت از 2,190,000
قیمت تا 3,250,000
DATALOGIC Quick Scan M Barcode Reader
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 11,067,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon 4400
قیمت از 6,980,000
قیمت تا 11,400,000
قیمت Datalogic Quick Scan I QD2100
قیمت از 2,550,000
قیمت تا 3,590,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Magellan 800
قیمت از 8,050,000
قیمت تا 8,200,000
AXIOM PDT 8223 Barcode Scanner
قیمت از 6,740,000
قیمت تا 7,500,000
AXIOM X-2290 Barcode Reader
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 2,400,000
AXIOM HS 4012 Barcode Scanner
قیمت از 3,220,000
قیمت تا 3,700,000
Avasys ACS-001 CCD Barcode Scanner
قیمت از 1,250,000
قیمت تا 1,800,000
Avasys ACS-3190 Barcode Scanner
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,800,000
Avasys ALS-001 Barcode Scanner
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
Nikita Hubble BC-5000 Barcode Scanner
قیمت از 1,350,000
قیمت تا 1,500,000
Mindeo 3390 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 5,850,000
قیمت تا 6,700,000
Mindeo 5250 Barcode Scanner
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,400,000
Mindeo MD6100 2D Barcode Scanner
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 8,700,000
Mindeo CS3290 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 11,500,000
Mindeo 2250 Barcode Scanner
قیمت از 1,940,000
قیمت تا 2,050,000
Meva MBS-4680 Barcode Scanner
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,650,000
honeywell Voyager 1250g Barcode Scaner Laser
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 3,500,000
بارکد خوان (هانیول) Barcode  Honeywell- MS5145
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,000,000
Robin RS-1100 Barcode Scanner
قیمت از 2,050,000
قیمت تا 2,200,000
Robin RS-1200 Barcode Scanner
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 2,200,000
Robin R2100 Barcode Scanner
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 7,200,000
Posiflex CD-3860 Barcode Scanner
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,550,000
Posiflex MK 5145 Barcode Scanner
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 2,950,000
Tyson TY2012 Barcode Scanner
قیمت از 1,390,000
قیمت تا 1,900,000
Tayson YZB2013 Barcode Scanner
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 5,800,000
Tyson 2D-K3000 Barcode Scaner
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 6,000,000
Symbol LS2208 Laser Barcode Scaner
قیمت از 3,250,000
قیمت تا 3,700,000
Tysso Cash Drawer
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 2,600,000
Bixolon BC460 Cach Drawer
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,200,000
قیمت Barcode READER DATALOGIC QW2100
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,390,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD2250AT
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,050,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC QD2100
قیمت از 2,520,000
قیمت تا 3,590,000
Meva MBS-3615 Combo Barcode Scaner
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 1,750,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD-6200AT
قیمت از 5,550,000
قیمت تا 6,000,000
Barcode Reader ROMANS LS-1743
قیمت از 1,950,000
قیمت تا 2,500,000
barcode MINDeo MS3390
قیمت از 5,750,000
قیمت تا 6,250,000
قیمت Barcode Scanner MINDEO CS3290-1D
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 10,800,000
Datalogic QM2430 Barcode Scanner
قیمت از 12,200,000
قیمت تا 15,250,000
3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها