ایران تکنو فروش تجهیزات فروشگاهی،صندوق فروشگاهی،بارکدخوان


برندهای بارکد خوان و صندوق فروشگاهی

SKYNET زبکس ZEBEX میوا Meva موتورولا Motorola بیکسلون Bixolon سیمبل SYMBOL دیتا لاجیک Datalogic اکسیوم Axiom رمو Remo پیدیون Pidion دیتا اسکن Data scan اسکوپ Scope سینو Cino مگنر MAGNER هانیول Honeywell هانسول Hansol نیکیتا Nikita میندئو Mindeo مهر تایسون Tyson چمپتک Champtek پوزیفلکس Posiflex رومانس Romans آواسیس Avasys رابین Robin یونیتک Unitech کانادیت canadit تایسو TYSSO اسکار Oscar

قیمت بارکد خوان | تجهیزات فروشگاهی | صندوق فروشگاهی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت Datalogic Barcode Scanner Lite QW 2100
قیمت از 2,190,000
قیمت تا 3,250,000
DATALOGIC Quick Scan M Barcode Reader
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 11,067,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon 4400
قیمت از 6,950,000
قیمت تا 11,400,000
DATALOGIC Magellan 2200 Barcode Reader
قیمت از 1,180,000
قیمت تا 11,379,000
قیمت Datalogic Quick Scan I QD2100
قیمت از 2,550,000
قیمت تا 3,590,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Magellan 800
قیمت از 8,050,000
قیمت تا 8,200,000
AXIOM PDT 8223 Barcode Scanner
قیمت از 6,740,000
قیمت تا 7,500,000
AXIOM X-2290 Barcode Reader
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 2,400,000
Axiom V6 Barcode Scanner
قیمت از 1,290,000
قیمت تا 1,600,000
AXIOM HS 4012 Barcode Scanner
قیمت از 3,140,000
قیمت تا 3,700,000
Avasys ACS-001 CCD Barcode Scanner
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,250,000
Avasys ACS-3190 Barcode Scanner
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,300,000
Mindeo 6200 Barcode Scanner
قیمت از 5,750,000
قیمت تا 6,300,000
Mindeo 3390 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 5,850,000
قیمت تا 6,700,000
Mindeo MD6100 2D Barcode Scanner
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 6,500,000
Mindeo CS3290 Wireless Barcode Scanner
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 11,500,000
Mindeo 2250 Barcode Scanner
قیمت از 1,790,000
قیمت تا 2,050,000
Meva 3615 Barcode Scanner
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 1,950,000
honeywell Voyager 1250g Barcode Scaner Laser
قیمت از 2,750,000
قیمت تا 3,500,000
بارکد خوان (هانیول) Barcode  Honeywell- MS5145
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,000,000
Robin RS-1100 Barcode Scanner
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,200,000
Robin R2100 Barcode Scanner
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 7,200,000
Posiflex CD-3860 Barcode Scanner
قیمت از 3,450,000
قیمت تا 3,550,000
قیمت Barcod Scaner Laser Oscar OS60LWW
قیمت از 1,150,000
قیمت تا 1,300,000
ZEBEX Z-3190BT Wireless Barcode Reader
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 10,050,000
Tyson TY2012 Barcode Scanner
قیمت از 1,390,000
قیمت تا 1,900,000
Tyson 2D-K3000 Barcode Scaner
قیمت از 5,600,000
قیمت تا 6,000,000
Symbol LS2208 Laser Barcode Scaner
قیمت از 3,250,000
قیمت تا 3,700,000
Bixolon BC460 Cach Drawer
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 2,200,000
BIXOLON BC425 Cash Drawer
قیمت از 1,640,000
قیمت تا 1,800,000
قیمت Barcode READER DATALOGIC QW2100
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,390,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD2250AT
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,050,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC QD2100
قیمت از 2,520,000
قیمت تا 3,590,000
Meva MBS-3615 Combo Barcode Scaner
قیمت از 1,430,000
قیمت تا 1,750,000
Barcode Reader ZEBEX Z-3190
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 3,500,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC TD-1100
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,300,000
قیمت Barcode Reader MINDeo MD-6200AT
قیمت از 5,550,000
قیمت تا 6,000,000
barcode MINDeo MS3390
قیمت از 5,650,000
قیمت تا 5,900,000
قیمت Barcode Scanner MINDEO CS3290-1D
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 10,800,000
Barcode  Reader ZEBEX Z3190BT
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 10,050,000
3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها