قیمت بارکد خوان | تجهیزات فروشگاهی دیتا لاجیک Datalogic

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Datalogic QM2430 Barcode Scanner

قیمت از: 7,320,000

قیمت تا: 7,320,000

DATALOGIC HERON HD 3130 barcode Reader

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

datalogic Magellan 1500i barcode scanner
datalogic Magellan 1500i barcode scanner

قیمت از: 4,860,000

قیمت تا: 4,860,000

datalogic Magellan 800i Bi-Optic barcode scanner
datalogic Magellan 800i Bi-Optic barcode scanner

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 1,700,000

datalogic Magellan 8500Xt barcode scanner
datalogic Magellan 8500Xt barcode scanner

قیمت از: 37,235,000

قیمت تا: 37,235,000

datalogic QuickScan I QBT2131 barcode scanner
datalogic QuickScan I QBT2131 barcode scanner

قیمت از: 4,984,000

قیمت تا: 4,984,000

datalogic QuickScan Lite QW2420 barcode scanner
datalogic QuickScan Lite QW2420 barcode scanner

قیمت از: 2,393,000

قیمت تا: 2,393,000

قیمت Datalogic Barcode Scanner Lite QW 2100
قیمت Datalogic Barcode Scanner Lite QW 2100

قیمت از:

قیمت تا:

DATALOGIC Quick Scan M Barcode Reader
DATALOGIC Quick Scan M Barcode Reader

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon 4400
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon 4400

قیمت از:

قیمت تا:

DATALOGIC Magellan 2200 Barcode Reader

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Datalogic Quick Scan I QD2100
قیمت Datalogic Quick Scan I QD2100

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Barcode Reader DATALOGIC Magellan 800
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Magellan 800

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Barcode READER DATALOGIC QW2100
قیمت Barcode READER DATALOGIC QW2100

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت DATALOGIC QD2100 Barcode Reader
قیمت DATALOGIC QD2100 Barcode Reader

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت DATALOGIC TD-1100 Barcode Reader
قیمت DATALOGIC TD-1100 Barcode Reader

قیمت از:

قیمت تا:

Datalogic QuickScan QM2130 Barcode Scanner
Datalogic QuickScan QM2130 Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Datalogic Gryphon M4130 Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

DATALOGIC Magellan 3200 Barcode Reader
DATALOGIC Magellan 3200 Barcode Reader

قیمت از:

قیمت تا:

DATALOGIC COBALTO CO5330 Barcode Reader

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت DATALOGIC Gryphon GD-4430 Barcode Reader
قیمت DATALOGIC Gryphon GD-4430 Barcode Reader

قیمت از:

قیمت تا:

Datalogic Heron HD3100 Barcode Scanner
Datalogic Heron HD3100 Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Datalogic Quick Scan I QD2131 Barcode Scanner
Datalogic Quick Scan I QD2131 Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Datalogic QuickScan I QM2131 Barcode Scanner
Datalogic QuickScan I QM2131 Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Datalogic QuickScan I Optical Barcode Scanner
Datalogic QuickScan I Optical Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Datalogic Gryphon M4130 Optical Barcode Scanner
Datalogic Gryphon M4130 Optical Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Datalogic Gryphon M4430 Optical Barcode Scanner
Datalogic Gryphon M4430 Optical Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Datalogic Magellan 2200VS Bi-Optic Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Datalogic QuickScan QD2130 Barcode Scanner
Datalogic QuickScan QD2130 Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

Datalogic Lite PS2 Barcode Scanner
Datalogic Lite PS2 Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

DATALOGIC Gryphon I GFS4470 Barcode Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101