لیست قیمت موبایل کامپیوتر|دستگاه PDA

نام کالا کمترین قیمت (تومان) بروزرسانی
موبایل کامیوتر دیتا لاجیک LYNX 2,700,000 2 روز و 47ساعت و16 دقیقه و 46 ثانیه قبل
موبایل کامپیوتر دیتالاجیک ELF 3,450,000 2 روز و 47ساعت و16 دقیقه و 46 ثانیه قبل
موبایل کامپیوتر دیتا لاجیک Skorpio 3,150,000 2 روز و 47ساعت و16 دقیقه و 46 ثانیه قبل
موبایل کامپیوتر دیتالاجیک Memor 4,150,000 4 روز و 53ساعت و46 دقیقه و 14 ثانیه قبل
موبایل کامپیوتر دیتالاجیک Falcon X3 5,400,000 4 روز و 53ساعت و46 دقیقه و 14 ثانیه قبل
موبایل کامپیوتر صنعتی پوینت موبایل PM260 2,580,000 1581 روز و 32ساعت و44 دقیقه و 3 ثانیه قبل
موبایل کامپیوتر صنعتی پوینت موبایل PM40 2,450,000 1581 روز و 32ساعت و44 دقیقه و 3 ثانیه قبل
موبایل کامپیوتر صنعتی پوینت موبایل PM60 3,050,000 1581 روز و 32ساعت و44 دقیقه و 3 ثانیه قبل