لیست قیمت محصولات گارانتی HST

مینی پی سی | تین کلاینت
اینتل INTEL
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
مینی پی سی اینتل NUC8i3BEH Core i3 4GB 240GB M.2 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 12,000,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 240SSD 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 14,200,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 120SSD 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 13,900,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 1TB 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 14,600,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 500GB 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 14,000,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 240SSD 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 14,400,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 120SSD 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 14,500,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 13,500,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 500GB 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 12,900,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 240SSD 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 14,100,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 120SSD 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 14,200,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 240SSD 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 12,800,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 120GB 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 12,500,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 13,000,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 500GB 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 12,800,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 4GB 120SSD 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 17,600,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 4GB 1TB 120SSD 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 19,300,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 4GB 240SSD 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 17,900,000 HST12 ماه
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 4GB 500GB 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 17,700,000 HST12 ماه

ازراک ASRock
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)ضمانتمدت
مینی پی سی ازراک Beebox J3160-NUC 7 ساعت و 58 دقیقه قبل 3,595,000 HST12 ماه