همراه سیستم طلایه hst فروش تین کلاینت مینی پی سی زیروکلاینت


شرکت رایا سیستم اکباتان نماینده انحصاری نانو پی سی ( مینی پی سی) فاکسکان و جت وی در ایران


برندهای زیرو کلاینت Zero Client

ان کامپیوتینگ N Computing نت کامپیوتر Net computer دل وایز Dell Wyse وی کلود پوینت vCloudPoint سنترم Centerm نو پی سی NOPC

زیرو کلاینت |زیروکلاینت Zero Client

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Zero Client Net Computer
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
Zero Client NComputing L300
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 6,900,000
Zero Client Net Computer FL600W
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,600,000
vCloudPoint Zero Client S100 Computing
قیمت از 6,900,000
قیمت تا 6,900,000
Centerm C71 Zero Client
قیمت از 10,500,000
قیمت تا 11,000,000
N Computing x550 Zero Client
قیمت از 10,500,000
قیمت تا 13,500,000
N Computing M300 Zero Client
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 13,500,000
NOPC RDP-L300 Zero Client
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
NOPC i360-VDI  Zero Client
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
Centerm C92 Zero Client
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
Dell Wyse P25 Zero Client
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 15,500,000
Dell Wyse 2X RDP Zero Client
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,700,000

رایا سیستم اکباتان نماینده انحصاری مینی پی سی فاکسکان در ایران


فروشگاه لوازم جانبی سناتور


قطعات کامپیوتر

دسترسی سریع به قیمت ها