ایران تکنو فروش تجهیزات اداری،اسکناس شمار


برندهای دستگاه پول شمار

مگنر MAGNER رمو Remo کاسی Casi بیکسلون Bixolon متفرقه no name مهر ای ایکس AX پارا para سایان Sayan البرز Alborz نیکیتا Nikita

قیمت دستگاه پول شمار

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Sayan Smart Money Counter
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 9,400,000
Sayan Bankers Money Counter
قیمت از 8,950,000
قیمت تا 9,500,000
AX 2200 Money Counters
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 5,500,000
PARA 407 Cash Counters
قیمت از 12,700,000
قیمت تا 14,500,000
AX 2088 Money Counters
قیمت از 3,250,000
قیمت تا 3,800,000
AX 2400 Money Counters
قیمت از 3,650,000
قیمت تا 4,500,000
AX 5800D Money Counters
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 5,500,000
Max BS400 Money Counters
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 10,500,000
AX 2108 Cash Counters
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,500,000
MAGNER 85 Money Counters
قیمت از 9,850,000
قیمت تا 10,500,000
Magner 95 UV-MG  Money Counter
قیمت از 11,850,000
قیمت تا 12,000,000
Sayan X22 Plus Money Counter
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 8,700,000
AX 2800 Cash Counters
قیمت از 4,750,000
قیمت تا 4,850,000
AX 510 Cash Counters
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 9,700,000
Mehr MM-520 Paper Shredder
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 36,100,000
Mehr MM-800 Paper Shredder
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 4,800,000
Paper Shredder Mehr MM-886
قیمت از 5,850,000
قیمت تا 65,400,000
Paper Shredder Mehr MM-812
قیمت از 3,360,000
قیمت تا 3,900,000
Nikita SD9010 Paper shredder
قیمت از 8,050,000
قیمت تا 10,950,000
Casi Money Detector
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
Remo 528 Currency Detector
قیمت از 470,000
قیمت تا 650,000
AX 5200 Money Counters
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 3,600,000
BIXOLON BC425 Cash Drawer
قیمت از 1,640,000
قیمت تا 1,800,000
Nikita Silver Plus Paper shredder
قیمت از 9,350,000
قیمت تا 10,800,000
 Paper Shredder Mehr MM-836
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,340,000
Remo 18M Currency Detector
قیمت از 200,000
قیمت تا 250,000
Alborz AZC7 Paper Shredder
قیمت از 000
قیمت تا 000
Alborz AZE12 Paper Shredder
قیمت از 000
قیمت تا 000
Alborz AZA3135 Paper Shredder
قیمت از 000
قیمت تا 000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها