ایران تکنو فروش تجهیزات اداری،اسکناس شمار

قیمت دستگاه پول شمار

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Nikita SD9010 Paper shredder

قیمت از: 8,050,000

قیمت تا: 11,100,000

BIXOLON BC425 Cash Drawer
BIXOLON BC425 Cash Drawer

قیمت از: 1,640,000

قیمت تا: 1,800,000

Max BS400 Money Counters

قیمت از: 9,500,000

قیمت تا: 10,500,000

AX 2200 Money Counters

قیمت از: 4,700,000

قیمت تا: 5,790,000

AX 2088 Money Counters

قیمت از: 3,250,000

قیمت تا: 4,000,000

AX 2400 Money Counters

قیمت از: 3,650,000

قیمت تا: 4,500,000

AX 5800D Money Counters

قیمت از: 4,700,000

قیمت تا: 5,790,000

Sayan Smart Money Counter

قیمت از: 8,800,000

قیمت تا: 9,710,000

Sayan Bankers Money Counter

قیمت از: 8,950,000

قیمت تا: 9,820,000

PARA 407 Cash Counters

قیمت از: 12,700,000

قیمت تا: 14,500,000

AX 2108 Cash Counters

قیمت از: 4,300,000

قیمت تا: 4,500,000

MAGNER 85 Money Counters

قیمت از: 9,850,000

قیمت تا: 10,500,000

Magner 95 UV-MG  Money Counter

قیمت از: 11,850,000

قیمت تا: 12,000,000

Sayan X22 Plus Money Counter

قیمت از: 8,650,000

قیمت تا: 8,700,000

AX 2800 Cash Counters

قیمت از: 4,750,000

قیمت تا: 4,850,000

AX 510 Cash Counters

قیمت از: 8,650,000

قیمت تا: 9,700,000

Mehr MM-800 Paper Shredder

قیمت از: 3,600,000

قیمت تا: 4,800,000

Paper Shredder Mehr MM-886
Paper Shredder Mehr MM-886

قیمت از: 5,850,000

قیمت تا: 8,000,000

Paper Shredder Mehr MM-812
Paper Shredder Mehr MM-812

قیمت از: 3,360,000

قیمت تا: 3,900,000

Nikita Silver Plus Paper shredder

قیمت از: 9,350,000

قیمت تا: 10,800,000

AX 5200 Money Counters

قیمت از: 2,700,000

قیمت تا: 3,600,000

 Paper Shredder Mehr MM-836
Paper Shredder Mehr MM-836

قیمت از: 8,000,000

قیمت تا: 8,340,000

Remo 528 Currency Detector
Remo 528 Currency Detector

قیمت از: 470,000

قیمت تا: 580,000

Remo 18M Currency Detector
Remo 18M Currency Detector

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 250,000

Casi Money Detector
Casi Money Detector

قیمت از: 450,000

قیمت تا: 450,000

Alborz AZC7 Paper Shredder
Alborz AZC7 Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

Alborz AZE12 Paper Shredder
Alborz AZE12 Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

Alborz AZA3135 Paper Shredder
Alborz AZA3135 Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

Mehr MM-520 Paper Shredder
Mehr MM-520 Paper Shredder

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101