ایران تکنو فروش تجهیزات اداری،اسکناس شمار


برندهای دستگاه پول شمار و کاغذ خردکن

رمو Remo نیکیتا Nikita پارا para فلاوز Fellowes متفرقه no name مهر اطلس Atlas سایان Sayan سان وود Sunwood مگنر MAGNER ای ایکس AX پروتک PROTECH البرز Alborz

قیمت دستگاه پول شمار و کاغذ خردکن

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
AX 510 Cash Counters
قیمت از 8,700,000
قیمت تا 8,800,000
PARA 407 Cash Counters
قیمت از 12,800,000
قیمت تا 14,500,000
Sayan Smart Money Counter
قیمت از 8,900,000
قیمت تا 9,500,000
Sayan Bankers Money Counter
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,980,000
Magner 95 UV-MG  Money Counter
قیمت از 11,900,000
قیمت تا 12,000,000
AX 2800 Cash Counters
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
AX 5200 Money Counters
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 3,600,000
Sayan X22 Plus Money Counter
قیمت از 8,700,000
قیمت تا 8,700,000
Money Counters MAGNER 85
قیمت از 9,900,000
قیمت تا 10,500,000
AX 2200 Money Counters
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 5,500,000
AX 2088 Money Counters
قیمت از 3,250,000
قیمت تا 3,800,000
AX 2400 Money Counters
قیمت از 3,650,000
قیمت تا 4,500,000
AX 5800D Money Counters
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 5,500,000
Max BS400 Money Counters
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 10,500,000
AX 2108 Cash Counters
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,500,000
Paper Shredder REMO C-2100
قیمت از 5,600,000
قیمت تا 7,500,000
Paper Shredder REMO C-3200
قیمت از 6,150,000
قیمت تا 6,700,000
Paper Shredder Pro Tech SD 9360
قیمت از 8,700,000
قیمت تا 91,500,000
Remo C-5100 Paper shredder
قیمت از 49,500,000
قیمت تا 51,300,000
Paper Shredder Mehr MM-886
قیمت از 5,850,000
قیمت تا 7,800,000
Paper Shredder REMO C-2200
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 6,200,000
Paper Shredder Mehr MM-812
قیمت از 3,360,000
قیمت تا 5,150,000
Sunwood 9360 Paper Shredder
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 11,500,000
MEHR MM-636 Paper Shredder
قیمت از 5,300,000
قیمت تا 8,550,000
Mehr MM-800 Paper Shredder
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 4,800,000
Paper Shredder Mehr MM-820
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 8,500,000
Mehr MM-520 Paper Shredder
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 36,100,000
Paper Shredder Mehr MM-830
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,700,000
Mehr MM-870 Paper Shredder
قیمت از 10,500,000
قیمت تا 13,800,000
Atlas CC0660 Paper Shredder
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
دستگاه کاغذ خرد کن (اطلس) Paper Shredder Atlas- CC0640
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 6,500,000
MEHR MM-510 Paper Shredder
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 40,560,000
Mehr MM-830 Paper Shredder
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 15,000,000
Atlas CC1040C Paper Shredder
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,300,000
Paper Shredder REMO C-1100
قیمت از 2,640,000
قیمت تا 3,700,000
Paper Shredder Mehr MM-850
قیمت از 9,100,000
قیمت تا 11,200,000
 Paper Shredder Mehr MM-836
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 10,990,000
Paper Shredder Mehr MM-830
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 10,990,000
AX SD810D Paper Shredder
قیمت از 5,200,000
قیمت تا 6,300,000
Nikita 468 Paper Shredder
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 3,250,000
2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها