دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت

الماس آسیا مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX در سایت آی تی قیمت

قیمت کارت شبکه | Network adapter

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Totolink A2000UA Wireless Network Adapter
Totolink A2000UA Wireless Network Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

Trendnet TEG-PCITXRL Wireless Network Adapter
Trendnet TEG-PCITXRL Wireless Network Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

Tenda W311MI Wireless card

قیمت از: 0

قیمت تا: 310,000

Tenda W311M Wireless card

قیمت از: 0

قیمت تا: 250,000

TP-LINK TL-WN821NC 300Mbps Wireless N USB Adapter
TP-LINK TL-WN821NC 300Mbps Wireless N USB Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

TP-LINK TL-WN722N 150Mbps High Gain Wireless USB Adapter
TP-LINK TL-WN722N 150Mbps High Gain Wireless USB Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 510,000

قیمت TP-Link TL-WN7200ND Wireless Network Adapter
قیمت TP-Link TL-WN7200ND Wireless Network Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 990,000

TP-LINK TL-WN727N 150Mbps Wireless N USB Adapter
TP-LINK TL-WN727N 150Mbps Wireless N USB Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 340,000

TP-LINK TL-WN851ND 300Mbps Wireless N PCI Adapter
TP-LINK TL-WN851ND 300Mbps Wireless N PCI Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 745,000

TP-LINK TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter
TP-LINK TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 625,000

TP-LINK TF-3200 10-100Mbps PCI Network Adapter
TP-LINK TF-3200 10-100Mbps PCI Network Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 130,000

TP-LINK TL-WN723N 150Mbps Mini Wireless N USB Adapter
TP-LINK TL-WN723N 150Mbps Mini Wireless N USB Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 300,000

D-Link DWA-160 Wireless Network

قیمت از: 480,000

قیمت تا: 530,000

D-Link DWA-171 Wireless Network

قیمت از: 0

قیمت تا: 830,000

D-Link DWA-132 Wireless Network Adapter

قیمت از: 365,000

قیمت تا: 400,000

D-Link DWA-128 Wireless Network

قیمت از: 0

قیمت تا: 1,160,000

D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter
D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 380,000

D-Link DFE-520TX Wireless Network Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 205,000

قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter
قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter

قیمت از: 235,000

قیمت تا: 410,000

D-Link DWA-125 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-125 Wireless Network Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 435,000

D-Link DUB-10 Wireless Network Adapter
D-Link DUB-10 Wireless Network Adapter

قیمت از: 260,000

قیمت تا: 750,000

D-Link DWA-127 Wireless Network Adapter

قیمت از: 450,000

قیمت تا: 530,000

D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 575,000

D-Link DWA-525 Wireless N150 PCI Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 490,000

D-Link DWA-131 Wireless Network Adapter

قیمت از: 320,000

قیمت تا: 450,000

D-Link DUB-1312 Network Adapter USB
D-Link DUB-1312 Network Adapter USB

قیمت از: 820,000

قیمت تا: 1,080,000

Linksys AE6000-EE USB WLAN Dongle

قیمت از: 1,150,000

قیمت تا: 1,537,000

Linksys AE2500-EE USB WLAN Dongle

قیمت از: 1,150,000

قیمت تا: 1,537,000

قیمت D-Link DGE-560T LAN Card
قیمت D-Link DGE-560T LAN Card

قیمت از: 585,000

قیمت تا: 600,000

TP-LINK TL-WN751ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter
TP-LINK TL-WN751ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 510,000

TP-LINK TL-WN823N 300Mbps Wireless N Mini USB Adapter
TP-LINK TL-WN823N 300Mbps Wireless N Mini USB Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 490,000

TP-LINK TL-WN725N Wireless N150 USB Network Adapter
TP-LINK TL-WN725N Wireless N150 USB Network Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 305,000

TP-LINK Archer T4U AC1200 Wireless Dual Band USB Adapter
TP-LINK Archer T4U AC1200 Wireless Dual Band USB Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 950,000

TP-LINK Archer T2U AC600 Wireless Dual-Band USB Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 660,000

TP-LINK UE300 USB 3.0 Ethernet Adapter
TP-LINK UE300 USB 3.0 Ethernet Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 650,000

TP-LINK Archer T9E AC1900 Network Adapter
TP-LINK Archer T9E AC1900 Network Adapter

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

Edimax EW-7718UN-N300 Wireless Adapter LAN Card

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

Edimax EW-7722UTN V2-N300 Wireless Adapter LAN Card
Edimax EW-7722UTN V2-N300 Wireless Adapter LAN Card

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

Edimax EW-7811UTC LAN Card

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

Edimax EW-7622UMn LAN Card

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107