برندهای کارت شبکه

ترندنت Trendnet میکروتیک Mikrotik سیسکو CISCO هلوکیبل HELUKABEL ادیمکس EDiMAX لول وان Level One ان جنیوس EnGenius توتولینک Totolink اچ پی ای HPE فرانت Faranet توربو چیپ Turbo Chip تندا Tenda اچ پی HP لینک سیس Linksys ایسوس ASUS دی لینک D-Link تی پی لینک TP-Link ایزی کست Easy Cast

قیمت کارت شبکه | Network adapter اچ پی HP

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP FlexFabric 534FLR-SFP 700751-B21 2 Port Network Adapter Server
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber Host Bus Adapter
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP 366FLR 665240-B21 4 Port Network Adapter Server
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 6,500,000
HP 81Q 8Gb 1-port Fiber Network Server Adapter
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 13,500,000
HP 332T 615732-B21 2Port Sever Adapter
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
HP 652503-B21 2 Port 530SFP Network Adapter Server
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
HP 561T 716591-B21 2 Port Network Adapter Server
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP NC552SFP 10Gb 2 Port 614203-B21 Network Adapter Server
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,900,000
HP 647594-B21 4 Port Network Adapter Server
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 5,500,000
HP NC112T PCI-E 503746-B21 Gigabit Server Adapter
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
HP 530T 656596-B21 2 Port Network Adapter Server
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,000,000
HP 560SFP 665249-B21 2 Port Network Adapter Server
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP ML110 G6 412648-B21 Network Adapter Server
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP DL380 G7 PCI-X-494322-B21 Riser Kit
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 2,600,000
HP DL380 G7 PCI-E-494326-B21 Riser Kit
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,600,000
HP DL360p G8 NIC 533FLR-T Server Network Adapter
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 39,000,000
HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 4,000,000
HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
HP NC375T 593722-B21 Network Adapter server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 6,200,000
HP ETHERNET 1GB 331FLR 4 PORTS 684208-B21 Network Adapter
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP 10G 700759-B21 2 Port Network Adapter Server
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 11,000,000
HP QLogic QMH2462 403619-B21 Fibre Channel Host Bus Adapter
قیمت از 000
قیمت تا 000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


الماس آسیا مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX در سایت آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها