دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت

برندهای لنز دوربین

قیمت لنز دوربین

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Canon EF 70-200mm F4L USM Camera Lens

قیمت از: 2,850,000

قیمت تا: 3,400,000

Canon EF-S 18-200mm F-3.5-5.6 IS Camera Lens
Canon EF-S 18-200mm F-3.5-5.6 IS Camera Lens

قیمت از: 15,490,000

قیمت تا: 15,490,000

Canon EF 24-70mm f-2.8 L II USM Camera Lens

قیمت از: 60,000,000

قیمت تا: 60,000,000

Canon EF 24-70mm f-4 L II USM Camera Lens

قیمت از: 30,000,000

قیمت تا: 30,000,000

Canon EF 70-200mm F-4L IS USM Camera Lens
Canon EF 70-200mm F-4L IS USM Camera Lens

قیمت از: 36,490,000

قیمت تا: 36,490,000

Canon EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM Camera Lens
Canon EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM Camera Lens

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 11,000,000

Canon EF 11-24mm F-4L USM Camera Lens
Canon EF 11-24mm F-4L USM Camera Lens

قیمت از: 9,499,000

قیمت تا: 9,499,000

Canon EF 16-35mm F-2.8L II USM Camera Lens
Canon EF 16-35mm F-2.8L II USM Camera Lens

قیمت از: 48,500,000

قیمت تا: 48,500,000

Canon EF S55-250mm f-4-5.6 IS II Camera Lens
Canon EF S55-250mm f-4-5.6 IS II Camera Lens

قیمت از: 52,500,000

قیمت تا: 52,500,000

Canon EF S55-250mm f-4-5.6 IS Camera Lens
Canon EF S55-250mm f-4-5.6 IS Camera Lens

قیمت از: 58,900,000

قیمت تا: 58,900,000

Canon EF-S 18-135mm f-3.5-5.6 IS STM Camera Lens
Canon EF-S 18-135mm f-3.5-5.6 IS STM Camera Lens

قیمت از: 9,000,000

قیمت تا: 9,000,000

Nikon 18-140 mm  F-3.5-5.6 Nikkor Camera Lens
Nikon 18-140 mm F-3.5-5.6 Nikkor Camera Lens

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Nikon 18-200mm F-3.5-5.6 Nikkor Camera Lens
Nikon 18-200mm F-3.5-5.6 Nikkor Camera Lens

قیمت از: 19,000,000

قیمت تا: 19,000,000

Nikon 18-300mm F-3.5-5.6 Nikkor Camera Lens
Nikon 18-300mm F-3.5-5.6 Nikkor Camera Lens

قیمت از: 21,500,000

قیمت تا: 21,500,000

Nikon 18-55mm F-3.5-5.6 DX Nikkor Camera Lens
Nikon 18-55mm F-3.5-5.6 DX Nikkor Camera Lens

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Nikon 24-120mm F-3.5-5.6 Nikkor Camera Lens
Nikon 24-120mm F-3.5-5.6 Nikkor Camera Lens

قیمت از: 23,500,000

قیمت تا: 23,500,000

Nikon 55-300 mm F-4.5-5.6 Nikkor Camera Lens
Nikon 55-300 mm F-4.5-5.6 Nikkor Camera Lens

قیمت از: 9,500,000

قیمت تا: 9,500,000

Nikon 70-200 mm F-2.8 Nikkor Camera Lens
Nikon 70-200 mm F-2.8 Nikkor Camera Lens

قیمت از: 69,000,000

قیمت تا: 69,000,000

Nikon 70-300 mm F-4.5-5.6 Nikkor Camera Lens
Nikon 70-300 mm F-4.5-5.6 Nikkor Camera Lens

قیمت از: 17,000,000

قیمت تا: 17,000,000

Canon EF 100mm f-2.8 USM Camera Lens
Canon EF 100mm f-2.8 USM Camera Lens

قیمت از: 19,490,000

قیمت تا: 19,490,000

Canon EF 135mm f-2L USM Camera Lens
Canon EF 135mm f-2L USM Camera Lens

قیمت از: 34,000,000

قیمت تا: 34,000,000

Canon EF 20mm f-2.8 USM Camera Lens
Canon EF 20mm f-2.8 USM Camera Lens

قیمت از: 21,990,000

قیمت تا: 21,990,000

Canon EF 40mm f-2.8 STM Camera Lens
Canon EF 40mm f-2.8 STM Camera Lens

قیمت از: 64,900,000

قیمت تا: 64,900,000

Canon EF 50mm f-1.8 STM Camera Lens
Canon EF 50mm f-1.8 STM Camera Lens

قیمت از: 4,090,000

قیمت تا: 4,090,000

Canon EF 85mm f-1.2 L II USM Camera Lens
Canon EF 85mm f-1.2 L II USM Camera Lens

قیمت از: 63,990,000

قیمت تا: 63,990,000

Canon EF 85mm f-1.8 USM Camera Lens
Canon EF 85mm f-1.8 USM Camera Lens

قیمت از: 13,290,000

قیمت تا: 13,290,000

Nikon Macro 105 mm F-2 Nikkor Camera Lens
Nikon Macro 105 mm F-2 Nikkor Camera Lens

قیمت از: 30,500,000

قیمت تا: 30,500,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107